Debatt ● Hanne Flinstad Harbo, Siri Forsmo og Alice Beathe Andersgaard

Samarbeid mellom sykehus og universitet vil gi et løft for Innlandet

UiO, NTNU og Sykehuset Innlandet er i gang med samarbeidet om å utvikle medisinutdanning i Innlandet. At legestudenter fra Universitetet i Oslo og NTNU kan gjennomføre en stor del av utdanningen i Innlandet vil gi et løft for regionen.

Her ved Sykehuset Innlandet kan medisinstudenter fra både UiO og NTNU bli utdannet fremover. Bildet viser sykehuset i Elverum, et av flere sykehus i regionen.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Det medisinske fakultet (MED) ved Universitetet i Oslo (UiO) har i over 20 år samarbeidet med sykehus og fastleger i Innlandet om praksisplasser for legestudenter. NTNU har like lenge hatt praksisplasser for legestudenter på Tynset sykehus og i kommuner nord i fylket.

I statsbudsjettet for 2024 fikk Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU tildelt 20 medisinstudieplasser øremerket Innlandet. Fra 2026 skal 20 legestudenter fra NTNU flytte til Innlandet og gjennomføre de fire siste årene av medisinstudiet ved sykehusene og i kommunene i Innlandet.

UiO inngikk høsten 2022 en intensjonsavtale med Sykehuset Innlandet HF om å utvikle en desentralisert UiO-campus for legestudenter i Innlandet. UiO og sykehuset har sammen laget konkrete planer for at 20 UiO-studenter fra 2025/26 flytter til Innlandet og gjennomfører de tre siste årene av medisinstudiet ved sykehusene og kommunene i regionen.

UiO og NTNU har nå startet et felles samarbeid med Sykehuset Innlandet HF om hvordan vi sammen kan utvikle et godt desentralisert studietilbud for legestudenter både ved UiO og NTNU i Innlandet.

Ved å samarbeide og dele erfaringer vil vi utvikle et godt studietilbud for medisinstudenter noe som også vil være et positivt bidrag til helsetjenesten i Innlandet.

Harbo, Forsmo og Andersgaard

Både UiO og NTNU tar med seg egne erfaringer inn i samarbeidet, som vi har fra våre etablerte desentraliserte studietilbud for legestudenter. UiO har allerede en desentralisert campus for legestudenter ved Sørlandet sykehus HF (UiO Campus Sør), mens NTNU har desentraliserte studietilbud for legestudenter i Levanger og Ålesund.

Selv om leger som er utdannet ved UiO og NTNU er like godt forberedte til å arbeide som leger når de er ferdigutdannet, er det en del forskjeller mellom studieprogrammene. Vi må finne ut av hvordan vi praktisk skal klare å drive samtidig undervisning og studentpraksis for legestudenter både fra UiO og NTNU i Innlandet. I dette ligger det mye arbeid foran oss, men vi er sikre på at vi finner gode løsninger.

Ved å samarbeide og dele erfaringer vil vi utvikle et godt studietilbud for medisinstudenter noe som også vil være et positivt bidrag til helsetjenesten i Innlandet. Legestudentene vil få svært gode læringsforhold og bli kjent med og knytte kontakter i regionen. Vi skal rekruttere leger i Innlandet både som lærere og forskere tilknyttet våre universiteter. Dette vil både stimulere til en positiv faglig utvikling og gjøre arbeidsplassene i helsetjenesten i Innlandet mer attraktive.

Vi ser frem til det videre samarbeidet om vårt felles samfunnsoppdrag om å utdanne gode leger i Norge.

Powered by Labrador CMS