tiltak

Samskipnad setter av flere millioner til koronatiltak

Pengene skal blant annet gå til krisehjelp for studentforeninger, styrket psykisk helsetilbud og digitale aktiviteter for økt trivsel.

— Mange studenter har brått mistet den sosiale arenaen sin og nevner ensomhet som en viktig utfordring, sier styreleder i SiO, Jonas Virtanen.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På grunn av måten koronakrisen påvirker studentene, har Studentsamskipnaden for Oslo- og Vikenstudentene, SiO, bestemt seg for å sette av 19,8 millioner kroner til velferdstiltak.

Pengene skal blant annet gå til krisehjelp for studentforeninger, styrket psykisk helsetilbud og digitale aktiviteter for økt trivsel.

Denne saken ble først omtalt av studentavisen Universitas.

— Mange studenter har brått mistet den sosiale arenaen sin og nevner ensomhet som en viktig utfordring. De er også bekymret over økonomien og studieprogresjonen sin. Vi ønsker å iverksette ekstra tiltak som kan hjelpe studentene i den perioden vi nå befinner oss i, sier styreleder i SiO, Jonas Virtanen, i en pressemelding.

Dette går pengene til:

  • Støtte til studentforeninger: 3 millioner
  • Utsatt indeksjustering for husleie: 6,8 millioner
  • Forebygging av sosial Isolasjon (psyk/rådgivning): 4 millioner
  • Digitale aktiviteter for økt trivsel: 6 millioner

Velferdstinget er fornøyde

Pengene som går til studentfrivilligheten blir fordelt mellom til ulike studentforeninger. Oslo- og Viken-studentenes beslutningsorgan, Velferdstinget, bestemmer hvordan midlene skal fordeles, og SiO skal bidra som rådgivere i fordelingsarbeidet.

— Vi er veldig glade for at SiO tar ansvar for å sikre mangfoldet av studentfrivillighet i Oslo. Midlene vil være viktige for de foreningene som fortsatt har utgifter, men som taper inntekt i denne perioden, sier Idun Kløvstad, nestleder i Velferdstinget, til Universitas.

Opplever at studenter lar være å ta kontakt

SiO opplyser om at deres helsetjenester opplever at mange studenter lar være å ta kontakt med dem under koronapandemien.

— Alt handler om korona og det blir en terskel for å ta kontakt om egne problemer, heter det.

— Vi setter derfor av 1 million til informasjon og synliggjøring av helse- og rådgivningstilbudet som et strakstiltak. Det gis også en ramme på 3 millioner til midlertidig kapasitetsøkning innen psykologer, rådgivere, psykomotoriske fysioterapeuter og helsesykepleiere, forteller Virtanen.

For å sikre at SiO er der for studentene i en situasjon der fysisk samling ikke er mulig, anser SiO det som nødvendig å utvikle nye og videreutvikle eksisterende digitale tjenester.

— Noen eksempler er treningstilbud, sosiale aktiviteter og digitale semesterstarttiltak, utdyper Virtanen.

Vil ikke sette opp husleien

Velferdstinget i Oslo og Akershus har bedt om at SiO skal gi utsatte grupper som har mistet inntektsmuligheter, mulighet for redusert leiekostnad frem til man mener det er kommet alternativer som ivaretar disse gruppene økonomisk.

— SiO har allerede iverksatt ordninger med betalingsutsettelse for de som sliter med å betale husleien. Vi vil se nærmere på om det er behov for å utvide ordningen for de som har særlige behov, sier Virtanen.

SiO har også satt av 6,8 millioner til å dekke kostnaden ved å utsette den årlige indeksjusteringen av husleie i studentboligene. Indeksjusteringen gjøres årlig for å dekke kostnads- og prisøkning.

Powered by Labrador CMS