Debatt ● Steinar Vagstad

Sass (og NTL?) og bakkekontakten

I Forskerforbundet er det kjøpekraft og reallønn som står i fokus, ikkje kor mange kroner ein får, svarar Steinar Vagstad på frontalangrepet frå Katharina Sass i NTL.

— Det er litt pussig at Sass så sterkt kritiserer andre fagforeningar sin måte å kjempe for medlemmene sine på, skriv Steinar Vagstad. Han lurer litt på om dette også er NTL og LOs haldning.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Katharina Sass har gått til frontalangrep på Forskerforbundet, vår lønnspolitikk og Unios streik i staten i to oppslag i Khrono.

Argumentasjonen synest å vere basert på at arbeidstakarar bryr seg om kor mange kroner dei får i lønn, ikkje kva dei kan kjøpe for desse kronene.

Det kan hende dette er gangbart i Sass sine sirklar. I Forskerforbundet er det kjøpekraft og reallønn som står i fokus, ikkje kor mange kroner ein får. Viss alle prisar og lønningar aukar med 5 prosent betyr dette auka forskjellar i Sass sitt hovud. Vi ser det ikkje slik, sidan ingen har fått endra kjøpekraft.

Derfor kjenner vi oss heller ikkje igjen når Sass ser streiken vår som ein streik for auka forskjellar.

Vi er for ytringsfridom og Sass må sjølvsagt få lov til å gje uttrykk for sine tankar (for ikkje å seie forvirring) både på dette området og om andre ting. Vi er også for organisasjonsfridom og syns det er flott at dei som er einige med Sass organiserer seg deretter. 

Det er litt pussig at Sass så sterkt kritiserer andre fagforeiningar sin måte å kjempe for medlemmene sine på, og eg lurer litt på om dette også er NTL og LOs haldning? 

I NTLs lokallag ved UiB har ikkje Sass (eller nokon andre frå det store fleirtalet av UiB-tilsette som har vitskapleg stilling) nokon formell posisjon, så det er kanskje berre noko ho sjølv meiner.

Powered by Labrador CMS