Flyreiser

Se hvem av rektorene som fløy mest og minst i 2022

Over 20 tonn CO2-ekvivalenter skiller de som fløy mest og minst av landets universitetsrektorer i 2022.

Rektorene Sunniva Whittaker (f.v.) ved Universitetet i Agder - og leder i Universitets- og høgskolerådet, Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet og Dag Rune Olsen ved Universitetet i Tromsø fløy mest i fjor.
Publisert Oppdatert

80 tonn CO2-ekvivalenter. Det er de samlede klimagassutslippene fra alle flyreiser gjennomført av rektorene ved de ti norske universitetene i 2022, viser en beregning Khrono har gjort basert på rektorenes registrerte reiseregninger (se faktaboks).

I snitt blir det omtrent 8 tonn på hver rektor. Til sammenligning forårsaker en gjennomsnittlig nordmanns flyreiser ifølge forskningsinstituttet Cicero 0,7 tonn klimagassutslipp i året.

Nederst i saken kan du se oversikten over hvor universitetsrektorene fløy i 2022.

Det er stort sprik i rektor-feltet, fra 20 tonn fra den mest-reisende av dem, til mindre enn landssnittet for de to som reiser minst. Spriket er også tydelig når en ser hvor ofte rektorene er innom en flyplass.

Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet var på en reise hvor fly ble brukt som fremkomstmiddel på en eller flere strekninger over 50 ganger i fjor. Kollega Dag Rune Olsen i Tromsø hadde 40 turer hvor fly ble benyttet. I den andre enden av skalaen står Curt Rice med én tur til Brussel som eneste.

Utslippene har også gått kraftig ned siden 2019 ved de universitetene Khrono beregnet utslipp for da — UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og NTNU.

Rektorenes klimagassutslipp fra flyreiser

RektorKilo CO2-ekvivalenter
Dag Rune Olsen, UiT20630,16
Hanne Solheim Hansen, Nord15765,3
Sunniva Whittaker, UiA9352,98
Svein Stølen, UiO9330,84
Anne Borg, NTNU9059,58
Margareth Hagen, UiB8763,84
Klaus Mohn, UiS3808,44
Petter Aasen, USN2341,8
Christen Krogh, Oslomet644,76
Curt Rice, NMBU456,48

Kilde: Universitetenes reiseregninger, med unntak for Aasen som ikke leverer reiseregninger, men som har redegjort for flyreisene sine overfor Khrono. Se faktaboks for beregningsmetode.

Olsen med størst utslipp

De største utslippene er det, kanskje ikke overraskende, rektoren i Tromsø som står for. Dag Rune Olsens flyturer avga i 2022 klimagassutslipp på over 20 tonn CO2-ekvivalenter. Selv om det ikke er han som flyr oftest er det noen store utenlandsreiser som drar kraftig opp.

Fakta

Slik har vi beregnet utslippene

  • Vi har tatt utgangspunkt i rektorenes reiseregninger for 2022. Unntaket er Petter Aasen, som ikke har levert reiseregninger.
  • I de tilfellene hvor reiseruten ikke har vært spesifisert og det ikke går direktefly, har vi antatt at korteste vei er valgt.
  • Reisene er lagt inn i ICAO sin utslippskalkulator som beregner C02-utslippene fra reisen.
  • I tillegg til CO2-utslippene er det også andre klimagassutslipp knyttet til flyreiser, i hovedsak fra kondensstripene. For å ta høyde for disse har vi lagt på 80 prosent på CO2-utslippene etter anbefaling fra Cicero.

— Det er en utfordring når klimagassutslippene blir høye, sier han.

Rektoren hadde ifølge reiseregningene ni utenlandsturer i 2022.

— Utenlandsturer følger med jobben hvis en skal være et universitet med et visst internasjonalt engasjement. I tillegg har vi campus på elleve forskjellige steder, og for veldig mange av dem er det ikke muligheter for andre kollektive reisemidler enn nettopp fly. Men det er klart at klimagassutslippene er en åpenbar negativ konsekvens av dette.

Da Khrono regnet på Olsens flyturer i 2018, da han var rektor ved Universitetet i Bergen, viste regnestykket 27 tonn med CO2-ekvivalenter.

Krigen satte en stopper for reiser

Men nedgangen i utslipp, og da spesielt fra utenlandsturer, handler ikke om at UiT har lavere internasjonale ambisjoner enn hva Universitetet i Bergen hadde under hans ledelse, sier han, selv om det har blitt færre utenlandsreiser enn planlagt.

— Vi har hatt et stort samarbeid med russiske institusjoner som vi hadde planer om å besøke da jeg troppet på, reiser det ikke ble noe av på grunn av krigen, sier Olsen.

Han legger til at de også forsøker å finne ut hvordan de skal organisere sitt europeiske engasjement.

— Det er en del reiser til Oslo for møter?

— Vi må være til stede i Oslo. Det er der politikerne og mange av de sentrale institusjonene ligger, og vi må bruke tid der dersom vi skal ivareta rammebetingelsene for institusjonen vår.

For selv om mye kan løses digitalt, er det ikke alltid ideelt.

— Det er ingen tvil om at digitale møter har avløst en del reiser, men en forutsetning for at det skal være en god ordning er at alle er digitalt til stede. Det prøver vi også å være veldig tydelige på, at alle må være til stede digitalt for å unngå at det blir en ubalanse.

— Burde de som inviterer til møtene vært bedre på å legge til rette her?

— Jeg synes både departementet, Norges forskningsråd og flere av de andre institusjonene har vært veldig flinke. Samtidig er det klart at ikke alle møter fungerer like bra digitalt, enten det er krevende møter eller en skal etablere nye relasjoner.

Høyt oppe på listen kommer også rektor Sunniva Whittaker ved Universitetet i Agder. Hun er leder i Universitets- og høgskolerådet, og stort sett alle reisene hennes er relatert til dette vervet, opplyser universitetet.

Globetrotter Stølen

En som reiser sjeldnere, men oftere er på langtur, er rektoren ved Universitetet i Oslo (UiO). For mens Olsen i Tromsø hadde over 30 innenlandsturer i 2022, klarte UiO-rektoren seg med to. Til gjengjeld var han ute i verden 13 ganger.

Svein Stølens flyreiser til blant annet London, Pisa og Tokyo sto for samlede klimagassutslipp på rett i overkant av ni tonn.

— Vi er internasjonalt orienterte og har sentrale posisjoner i flere allianser. I tillegg tenker jeg at vi har en viktig stemme ettersom jeg inviteres inn i en del sammenhenger, sier UiO-rektoren på telefon fra Svalbard.

Der er han med som kunnskapspartner når Skift - Næringslivets klimaledere besøker Longyearbyen.

— Jeg reiser fordi universitetet mener det er viktig for oss som universitet, og for den globale posisjoneringen. Jeg tror man skal huske at UiO er rangert som et av de beste i verden. I tillegg er vi engasjerte og har tydelige meninger, og er med det involvert i politikkutviklingen.

Han lister opp fjorårets reiser. To gjorde han på bestilling fra Kunnskapsdepartementet, tre i kraft av å være styreleder i The Guild of European Research-Intensive Universities, fem som styreleder for den europeiske universitetsalliansen Circle U, og tre turer for å bidra i paneldebatter på internasjonale forskningspolitiske konferanser.

— Når departementet ber meg om å bidra i diskusjoner på vegne av dem i EU, stiller jeg, sier han.

Disse reiste minst

I den andre enden av skalaen er OsloMet-rektor Christen Krogh. Han hadde bare én utenlandstur i fjor, ifølge oversikten Khrono har fått. Da reiste han til Brussel i regi av Universitets- og høgskolerådet der de blant annet møtte EU-kommisjonen.

Rektor ved Oslo Met, Christen Krogh, reiste bare med fly én gang i embets medfør i 2022.

Krogh tiltrådte som rektor i mars i fjor, og sier han har prioritert å bruke tid internt og på universitetets nærmeste omland.

— Jeg vil nok komme til å reise mer framover. Når det er sagt, er jeg opptatt av bærekraft og miljø. Flyreiser skal avveies mot hva som oppnås med reisen, og er det hensiktsmessig å ikke reise, tar jeg det gjerne digitalt.

— Jeg reiser ekstremt lite, sier nylig avgått NMBU-rektor Curt Rice. Han hadde bare én flyreise i fjor. Også han dro til Brussel.

— Jeg kjenner jo på at NMBU er et bærekraftsuniversitet, og jeg vurderer reiser ganske nøye. Og jeg tenker at det er mange reiser som ikke gir betydelig gevinst. Livet er kort, ikke sant.

Også Rice sier han har prioritert å være til stede på universitet. Og legger til at han slipper å fly til Oslo, siden han bor der. Han kan bare ta trikken til arrangementer i hovedstaden.

— For meg er akademia internasjonalt

Reisen med de største utslippene i 2022 gikk til Cape Town i forbindelse med The Guild sitt afrikainitiativ.

— Initiativet handler om hvordan vi kan utvikle kapasiteten på det afrikanske kontinentet for å møte fremtidige pandemier, klimakriser og så videre. For meg er akademia internasjonalt, og jeg er overbevist om at disse reisene er nyttige, sier Svein Stølen.

— Jeg reiser ikke på en reise jeg ikke mener er fornuftig og riktig. Det må balanseres. Jeg hadde ikke reist så mye om jeg var en ordinær forsker, men reisene er en særdeles sentral del av min oppgave som rektor, gitt de ambisjonene vi har om å være et ledende universitetet i Europa med tette koblinger til resten av verden.

Ingen reiseregninger, men syv flyturer

Rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Petter Aasen, ser ved første øyekast ut til ikke å ha reist i det hele tatt i 2022. Uten en eneste levert reiseregning i 2022 kan man tenke seg at rektoren har isolert seg i sørøst, men det stemmer ikke helt.

— Joda, jeg har flydd. Noe av det er bestilt gjennom reisebyrå og belastet rektors konto, og noe har jeg betalt selv uten å skrive reiseregninger, innrømmer Aasen.

— For jeg skriver fremdeles ikke reiseregninger. Jeg prioriterer heller å bruke de ledige stundene jeg har til å skrive faglige ting enn reiseregninger.

På husken ramser han opp sju flyturer i 2022, tre til Brussel, to til Stockholm, en til Irland og en til Danmark. Totale utslipp ender på 3,8 tonn.

— Jeg prøver å begrense reisingen, men noe blir det jo.

USN-rektoren er viden kjent for å kjøre rundt i sin private bil når han skal forflytte seg mellom de forskjellige campusene som utgjør universitetet. Til sammen anslår han at det blir 25.000 kilometer med bil i embets medfør i året, men også her forsøker han å begrense seg.

— Både av klimahensyn, men også for å benytte tiden effektivt, er digitale møter et viktig virkemiddel. Samtidig er det behov for å ha fysiske møter, sier Aasen.

Spesielt gjelder det de større møtene med andre universiteter.

— Det handler om å finne en balanse her som i resten av livet. Det ville vært helt ødeleggende for oss om vi hadde isolert oss, og jeg tror det er spesielt viktig for oss som et regionalt forankret universitet å ha internasjonale relasjoner for å sikre at vi er på merket kvalitetsmessig.

Endringslogg 24/4 kl. 10.11: Lagt til at stort sett alle reisene til Sunniva Whittaker ved Universitetet i Agder er relatert til vervet hennes som leder i Universitets- og høgskolerådet.

Hit fløy de i 2022

Rektor Reisemål CO2-ekvivalenter i kilo
Margareth Hagen, UiB
Brussel537,8
Barcelona og Geneve841,3
Oslo188,3
Oslo188,3
Oslo188,3
Oslo188,3
Lisboa1039,7
Bologna873,7
Arendal160
Oslo188,3
Tromsø445,3
Oslo188,3
Brussel537,8
Dubrovnic781,4
Oslo188,3
Oslo188,3
Brussel og Oslo685,8
Uppsala376,9
Oslo og Uppsala292,1
Stavanger120,8
Oslo188,3
Oslo188,3
Oslo188,3
Anne Borg, NTNU
Oslo206,6
Oslo206,6
Oslo206,6
Oslo103,7
Oslo206,6
Oslo206,6
Mo i Rana236,2
Oslo206,6
Gjøvik103
Warzawa781,7
Bergen252,9
København447,5
Oslo206,6
Oslo206,6
Ålesund190,1
Gjøvik206,6
Oslo206,6
Kongsberg103,7
Arendal284
Trondheim206,6
Oslo206,6
Tromsø338,4
Oslo103,7
Ålesund190,1
Oslo og Stavanger378,5
Brusssel og Gøteborg744,5
Oslo206,6
Brussel639,7
Oslo206,6
Oslo, København og Aachen854,3
Berlin414,7
Svein Stølen, UiO
London400,7
Brussel456,5
Budapest og Stockholm558,9
Leiden399,2
Brussel456,5
Pisa546,8
Bergen188,3
Stavanger203,8
Tokyo1441,4
Krakow418,7
Dublin442,4
Cape Town2201,6
Paris481,3
Praha/Berlin653,4
Paris481,3
Dag Rune Olsen, UiB
Mo i Rana307,1
Oslo402,7
Alta132,3
Kirkenes245,9
Bergen445,3
Alta og Kirkenes280,4
Alta132,3
Oslo402,7
Narvik og Oslo468,9
Bodø217,4
Bodø217,4
Narvik og Harstad176,8
Harstad159,1
Oslo402,7
Oslo402,7
Ilulissat1419,3
Oslo402,7
Lonyearbyen, Svalbard348,7
Oslo402,7
Paris911,3
Lisboa774
Hull411,8
Alta132,3
Mo i Rana307,1
Arendal579,8
Kabelvåg312,5
Oslo402,7
Brussel859,1
Oslo402,7
Reykjavik937,8
Umeå389,3
Bodø164
Oslo200,9
Stavanger606,4
St. John's og Fogo Island, Canada2612,9
Alta132,3
Oslo402,7
Montreal1921,3
Oslo402,7
Mo i Rana667,4
Alta132,3
Sunniva Whittaker, UiA
Oslo177,1
Oslo177,1
Oslo177,1
Oslo177,1
Oslo177,1
Oslo177,1
Oslo177,1
Oslo88,6
Budapest652,7
Oslo177,1
Myttilene, Hellas922,3
Oslo177,1
Bergen160
Oslo177,1
Oslo177,1
Oslo og Bergen182,7
Oslo177,1
Oslo177,1
Oslo og Bergen182,7
Bergen160
Oslo177,1
Oslo177,1
Oslo177,1
Oslo177,1
Oslo177,1
Brussel575,3
Oslo177,1
Oslo88,6
Oslo177,1
Oslo177,1
Frankfurt og Paris779
Oslo177,1
Brussel536,2
Oslo177,1
Stockholm375,1
Oslo177,1
Trondheim398,9
Curt Rice, NMBU
Brussel456,5
Hanne Solheim Hansen, Nord*
Steinkjer125,8
Oslo328
Stokmarknes118,1
Oslo267,7
Bodø251,6
Bodø251,6
Oslo206,6
Bodø251,6
Bodø251,6
Steinkjer125,8
Reykjavik897,1
Oslo267,7
Oslo266,9
Oslo267,7
Steinkjer125,8
Brussels724,1
Brest873,9
Bologna1059,5
Bodø125,8
Bodø251,6
Steinkjer125,8
Nesna162,9
Arendal/Kristiansand284
Levanger125,8
Bodø125,8
Kosice682,2
Steinkjer125,8
Bodø125,8
Oslo206,6
Steinkjer125,8
Bodø125,8
Portland Maine, USA2460,8
Bodø125,8
Andenes292,5
Bodø125,8
Bergen252,9
Steinkjer125,8
Oslo328
Bodø125,8
Tromsø338,4
Mo i Rana236,2
Bodø125,8
Bodø125,8
Narvik og Mo i Rana173,7
Nesna og Bodø162,9
Levanger og Bodø251,6
Bodø og Levanger251,6
Stjørdal og Bodø251,6
Bodø og Saltstraumen251,6
Bodø251,6
Bodø251,6
Klaus Mohn, UiS
Oslo203,8
Oslo203,8
Oslo101,5
Volda435,2
Oslo203,8
Oslo og Bergen154,4
Oslo203,8
Brussel707,4
Oslo101,5
Oslo203,8
Oslo101,5
Oslo199,8
Molde274,5
Oslo203,8
Bergen60,5
Porsgrunn227,2
Oslo101,5
Bergen120,8
Petter Aasen, USN
Brussel456,5
Brussel456,5
Brussel456,5
Stockholm198
Ålborg133,9
Stockholm198
Dublin442,4
Christen Krogh, Oslomet
Bergen188,3
Brussel456,5

Kilde: Rektorenes reiseregninger, med unntak av Petter Aasen som ikke leverer slike, men ramset opp reiser på husken. <br>*Det ser kanskje litt rart ut at Nord-rektoren har levert reiseregninger til Bodø, men hun er hjemmehørende ved campus Steinkjer.<br>I tilfeller hvor turer til samme sted viser forskjellig utslipp er forklaringen at et annet fremkomstmiddel enn fly ble brukt på en av strekningene.

Powered by Labrador CMS