undervisning

Seks nye meritterte ved UiO

Universitetet i Oslo har gitt seks nye ansatte status som spesielt dyktige undervisere.

Tone Fredsvik Gregers (øverst t.v.), Malcolm Langford, Douwtje L. van der Meulen, David Jordhus-Lier, Marte Blikstad-Balas og Jonas Bakken er nye meritterte undervisere ved Universitetet i Oslo.
Publisert

Tre kvinner og tre menn har fått status som meritterte undervisere ved Universitetet i Oslo.

Dermed er det i alt 13 meritterte ved UiO, etter at de sju første ble utnevnt i fjor.

De seks nye er:

  • Professor Malcolm Langford, Det juridiske fakultet
  • Universitetslektor Douwtje L. van der Meulen, Det humanistiske fakultet
  • Førstelektor Tone Fredsvik Gregers, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  • Professor David Jordhus-Lier, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • Førsteamanuensis Jonas Bakken, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
  • Professor Marte Blikstad-Balas, Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Det var i alt 15 søkere fra sju fakulteter ved UiO.

Dekan ved Det teologiske fakultet, Aud Tønnessen, ledet søkekomiteen.

– Jeg takker komiteen for godt og viktig vurderingsarbeid. Det var stort faglig mangfold blant søkerne, som seg hør og bør ved et breddeuniversitet som UiO. Vi har lagt bak oss et år med stor grad av digital undervisning, noe som gjør at det har vært ekstra viktig å sikre god kontakt og dialog mellom undervisere og studenter. Vi har gjennom hele pandemien sett et tydelig engasjement for studentenes ve og vel, også utover det som er knyttet til selve undervisningssituasjonen, sier Tønnessen i en nyhetsmelding på uio.no.

Mer lønn gjennom forhandlinger

Statusen som merittert underviser ved Universitetet i Oslo gir lønnsøkning, men størrelse og innretning skal avgjøres gjennom ordinære lønnsforhandlinger. De meritterte får også en utdanningstermin, og de forplikter seg til å være en ressursperson for kvalitetsutvikling av utdanning i eget fagmiljø og ved UiO, og til å inngå i et nettverk av meritterte undervisere i meritteringsperioden (Universitetet i Oslos pedagogiske akademi), heter det.

Ulik godtgjørelse

Det er stor variasjon i hvilken godtgjørelse meritterte undervisere får ved universiteter og høgskoler som har innført ordningen. En gjennomgang Khrono gjorde tidligere i år viste at det er betydelige forskjeller i lønnstillegget en ansatt kan forvente seg gjennom å utmerke seg som underviser.

For eksempel får en merittert underviser ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Universitetet i Stavanger et varig lønnspålegg på 50.000 kroner, mens en ansatt som utmerker seg som underviser ved Høgskolen i Innlandet vil få null kroner.

Powered by Labrador CMS