Ekspedisjonssjef Toril Johansson i Kunnskapsdepartementet sier de skal vurdere habilitet hvis det blir nødvendig i en eventuell klagesak på avskjedssaken mot en professor ved Kunsthøgskolen.

Departementet skal vurdere habiliteten sin i avskjedssak

Avskjed. Det er uklart hvilken instans som skal håndtere en klagesak fra den avskjedigede professoren på Kunsthøgskolen. Flere må vurdere habiliteten sin.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tilsettingsutvalget ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) vedtok tidligere denne uka å avskjedige en professor. Varslingsutvalget ved høgskolen fant at «det er sannsynliggjort at det i en av sakene har forekommet brudd på allmenne normer for akseptabel adferd, tilfeller av seksuell trakassering og brudd på de etiske retningslinjene til Kunsthøgskolen i Oslo».

Det var Kunnskapsdepartementet som mottok varsler mot professoren i desember i fjor, og anbefalte høgskolen å vurdere politianmeldelse.

Kunsthøgskolen mener at det ikke foreligger grunn til politianmeldelse, men tilsettingsutvalget ved høgskolen vedtok mandag denne uka å gi professoren avskjed. Dette er den sterkeste sanksjonsformen en arbeidsgiver har, og er mye strengere enn en oppsigelse.

Les også: Har fått sparken etter trakasseringssak

Dersom Kunnskaps-departementet er inhabilt, vil en eventuell klage bli avgjort av statsråden i et annet departement.

Toril Johansson

Tvil om klagebehandling

Ifølge ulike medier har professorens advokat i Forskerforbundet varslet at de vil klage inn vedtaket, og han har tre ukers klagefrist.

Det hersker tvil om hvem som eventuelt skal sluttbehandle klagen. I første omgang skal den sendes til tilsettingsutvalget som skal gjøre en ny vurdering av saken. Hvis utvalget fortsatt opprettholder avskjedigelsen, så skal klagen sendes videre - enten til Kunnskapsdepartementet eller til Kunsthøgskolens styre.

Kunnskapsdepartementet, blant annet via ekspedisjonssjef Toril Johansson, har hatt en uvanlig aktiv medvirkning i saken, og allerede i mars i år sa KHiOs rektor Jørn Mortensen til Khrono at han mente at departementet hadde satt seg selv i en ekstraordinær situasjon.

— Hvis noen etterhvert skal klage på håndtering av sakene for eksempel, så er det jo Kunnskapsdepartementet som skal være klageinstans, og det kan de jo ikke være nå. Slik sett er dette en ekstraordinær situasjon, sa han den gangen.

Flere må vurdere habilitet

Ekspedisjonssjef Toril Johansson i Kunnskapsdepartementet sier i en epost til Khrono at de skal vurdere habiliteten sin:

— Departementet vil vurdere habilitet hvis det blir aktuelt. Dersom Kunnskapsdepartementet er inhabilt, vil en eventuell klage bli avgjort av statsråden i et annet departement.

Hun skriver også at departementet tar konklusjonene ved Kunsthøgskolen til etterretning:

— Det har vært varslet om svært alvorlige forhold, og for Kunnskapsdepartementet har det vært sentralt at Kunsthøgskolen i Oslo lagde et godt system for håndtering av varslene. Det mener vi KHiO har gjort. Departementet tar til etterretning de konklusjonene varslingsutvalget og KHiO har kommet til. KHiO skal fortsette arbeidet for et trygt lærings- og arbeidsmiljø, og Kunnskapsdepartementet vil følge opp dette overfor KHiO og universitets- og høgskolesektoren generelt, skriver hun.

Rektor med i utvalget

Rektor Jørn Mortensen, som både er valgt rektor og styreleder ved Kunsthøgskolen, har selv vært medlem i varslingsutvalget, sammen med KHiOs direktør.

Både rektor og direktør er medlemmer i tilsettingsutvalget som vedtok avskjeden, de trådte til side og deltok ikke i selve møtet som vedtok avskjeden. Men et eksternt styremedlem var med.

Kunsthøgskolens advokat og leder av varslingsutvalget, Anne Marie Due, er spesialist på arbeidsrett og håndtering av varslingssaker.

Hun er klar på at det er Kunsthøgskolens styre som eventuelt skal ha siste ordet i en klagesak.

Hevder kritikkverdig saksbehandling

Forskerforbundets advokat, Ann Helen Olsen, representerer den avskjedigede professoren ved Kunsthøgskolen. Hun har ikke svart på Khronos henvendelser, verken onsdag eller torsdag.

Til Forskerforbundets eget medlemsblad, Forskerforum, sier hun at hennes klient vil anke avskjedsvedtaket.

Til VG sier advokaten at hennes klient har opplevd prosessen og saksbehandlingen fra Kunsthøgskolens side som svært kritikkverdig. Den avskjedigede har vært suspendert fra stillingen sin ved KHiO mens behandlingene av saken har foregått.

— Han opplever at KHiO som forvaltningsorgan i liten grad har opptrådt i tråd med det som kreves av forsvarlig saksbehandling og forvaltningsskikk, sier hun til avisen.

Advokat Olsen viser også i mediene til at avskjedsvedtaket ennå ikke er rettskraftig, da det er tre ukers ankefrist.

KHiOs advokat avviser kritikken

Kunsthøgskolens advokat, Anne Marie Due, bekrefter at det er tre ukers klagefrist på avskjedsvedtaket.

Jeg mener vi har gjort alt riktig i prosessen.

Anne Marie Due

Klageinstansen er, ifølge Due, Kunsthøgskolens styre. Dersom styret opprettholder avskjedsvedtaket har professoren åtte uker på seg til å vurdere om han vil gå rettens vei og ta ut søksmål mot KHiO.

Advokat Due, som kommer fra advokatfirmaet Hjort, har ledet et midlertidig varslingsutvalg som har håndtert saken. I tillegg har HR-direktør ved OsloMet, Geir Haugstveit vært med, samt rektor Jørn Mortensen og høgskoledirektør Anne Marie Bechmann Hansen fra KHiO.

— Jeg mener at vi har gjort alt riktig i prosessen. Det var blant annet derfor jeg ble leid inn, for å sikre saksbehandlingen, sier Due til Khrono.

Les også: KHiO må ut med «mange hundre tusen» for trakasseringssakene

Sa opp selv, før avskjed

Torsdag ble det kjent via Forskerforbundets medlemsblad, Forskerforum, at professoren hadde levert oppsigelse til Kunsthøgskolen før vedtak om avskjed ble fattet. Etter det Khrono kjenner til skjedde dette under to uker før møtet i Tilsettingsutvalget skulle holdes.

— Vi mener selvsagt at det har vært en feil prosess her. Det er en av grunnene til at vi vurderer å gå videre med saken. Vi må vurdere saken ut fra det de begrunner avskjedigelsen med, sier advokat Olsen til Forskerforum.

Rektor Jørn Mortensen bekrefter overfor Khrono at de har mottatt oppsigelse fra professoren som siden fikk avskjed.

— Skolen hadde behov for å reagere på selvstendig grunnlag gitt konklusjonen i saken, sier rektor, uten at han ønsker å utdype saken noe mer.

Fakta

Varsler ved Kunsthøgskolen

Kunnskapsdepartementet mottok 18.desember 2017 varsel om seksuell trakassering ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Ifølge varslerne, som ville være anonyme, skal en ansatt over flere år ha trakassert studenter.

Kunsthøgskolens ledelse ble innkalt til møte i Kunnskapsdepartementet 21. desember.

I januar kom det også inn varsel mot ytterligere en lærer.

12. januar 2018 sendte KHiO sen redegjørelse til Kunnskapsdepartementet om hvordan saken blir fulgt opp.

I slutten av januar kom det inn ytterligere to varsler til departementet om to andre personer.

13. mars vedtok styret ved Kunsthøgskolen å opprette en permanent varslingsnemnd etter mønster fra OsloMet.

En midlertidig varslingsnemnd har håndtert de tre sakene ved KHiO de siste seks månedene.

20.juni 2018 ble det kjent at en professor får avskjed, en ansatt har sluttet frivillig, samt at en sak er henlagt/avsluttet uten at man kunne konkudere med seksuell trakassering.

Den avskjedigede professoren har tre uker på å anke vedtaket.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS