finansiering

Senter for ekstremisme­forskning får fortsette

Stortinget sikrer at C-Rex - Senter for ekstremismeforskning kan fortsette etter at første tiårsperiode med finansiering er over.

Tore Bjørgo er senterleder ved C-Rex - Senter for ekstremismeforskning. Her fra et frokostmøte om forskning på høyreekstremisme etter 22. juli.
Publisert
Fakta

Vedtak om forebygging og kunnskap om ekstremisme og radikalisering

Disse vedtakene ble truffet etter votering 12.desember. 

Vedtak 138

Stortinget ber regjeringen sikre at det gis støtte til forskning på alle former for ekstremisme for å kunne forebygge på en bedre måte.

Vedtak 139

Stortinget ber regjeringen sikre fortsatt finansiering av senteret C-REX også ut over 2026 og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Vedtak 140

Stortinget ber regjeringen sikre bedre reintegrering av ekstreme gjennom forbedrede exit-program, blant annet gjennom å oppdatere veilederen for exit-arbeid.

Vedtak 141

Stortinget ber regjeringen følge opp evalueringsrapporten om reintegreringstiltak etter endt straffesoning.

Vedtak 142

Stortinget ber regjeringen utrede og fremme forslag om insentiver for å sikre at flere religiøse ledere eller andre nøkkelpersoner i trossamfunn gjennomfører godkjent religiøs tilleggsutdanning i Norge.

Vedtak 143

Stortinget ber regjeringen innhente erfaringer fra ordningen med radikaliseringskontakter i politiet og sikre god erfaringsutveksling.

Hentet fra Stortinget 

C-Rex - Senter for ekstremismeforskning ble opprettet i 2016 og fikk på det  tidspunktet garanti for ti års finansiering. Det er et forskningssenter ved Universitetet i Oslo (UiO) som forsker på høyreekstrem ideologi og høyreekstrem voldsutøvelse.

Nå som tiårsperioden nærmer seg slutten, har senteret varslet at det må forberede seg på nedskalering og eventuell nedleggelse fra januar 2026 om ikke det kom tydelige politiske signaler om videreført støtte. Det har nå kommet. 

Stortinget har bedt regjeringen sikre finansiering av senteret også etter 2026. 

— Det er svært gledelig å se at Stortinget enstemmig mener at UiO har lykkes i mandatet sitt om å bygge opp et forskningsmiljø på høyreekstremisme og at de ønsker en permanent videreføring, sier senterleder Tore Bjørgo sammen med senterledelsen i en kommentar til Uniforum

Forebygging og kunnskap

Vedtaket startet med et representantforslag fra Høyre om forebygging av og mer kunnskap om voldelig ekstremisme og radikalisering. Votering ble gjort 12. desember. 

Forslagsstillerne mener Stortinget bør gi en nødvendig forventningsavklaring, slik at et viktig fagmiljø bygget opp rundt forskning på høyreekstremisme kan videreføres. Av åtte forslag vedtok Stortinget seks. Blant annet at ber det regjeringen sikre fortsatt finansiering av C-Rex også etter 2026. 

Senterlederen sendte sammen med nestleder Anders Ravik Jupskås et brev til Kunnskapsdepartementet i april. Der ba de om å få klare signaler om sikret drift også utover 2026. Uten denne forsikringen, ville de ha måttet starte nedskalering allerede i 2024. Det ble skrevet om i Uniforum

— Ingen andre akademiske forskningssentre på høyreekstremisme har like mye kapasitet og produksjon som oss. Langsiktig finansiering gjør det mulig å bygge opp unike forskningsdatabaser som vi kan dele med forskersamfunnet. C-REX er også et utpreget internasjonalt senter, sa Bjørgo til Khrono for to år siden. 

Powered by Labrador CMS