Debatt ● Per Morten Sandset

SFI-ordningen bør inkludere humaniora og samfunnsfag

Når SFI-V skal utlyses i 2024, bør ordningen inkludere sentre som har en bredere forståelse av innovasjon og nyskapning og hvor humaniora og samfunnsfagene også kan bidra.

Så langt har SFI-ordningen vært dominert av sentre med en tung base i matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag, skriver kronikkforfatteren.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Dagens nasjonale virkemiddelapparat har flere viktige konkurransearenaer for omstilling der Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) kanskje er aller viktigst. Formålet med SFI-ordningen er å sørge for at langsiktig forskning kan samhandle med forskningstunge bedrifter der fremstående forskningsmiljøer bidrar til styrket teknologioverføring, internasjonalisering og langsiktig kompetanseutvikling gjennom eksempelvis forskerutdanning.

Så langt har ordningen vært dominert av sentre med en tung base i matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag. Samtidig vet vi at mye av dagens nyskapning, både i privat og offentlig sektor, skjer gjennom nye former for tjenesteutvikling og gjennom ulike former for entreprenørskap med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap.

Skal vi klare å omstille oss til et samfunn som har bærekraft som et grunnleggende kjennetegn, må vi tenke mer inkluderende om hvordan ulike fag og disipliner kan bidra til denne store omstillingen.

Per Morten Sandset

Damvads evaluering av SFI ordningen i 2018 (forskningsradet.no) konkluderte med at ordningen i stor grad er et godt virkemiddel for å få til samarbeid mellom forskningsorientert næringsliv og gode forskningsgrupper innen akademia, men at ordningen i liten grad hadde understøttet tjenesteinnovasjon og innovasjon i offentlig sektor.

Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) har allerede sentre som har et tydelig samfunnsvitenskapelig fokus, herunder UiOs eget «Include — Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling» og «NTRANS — miljøvennlig energiutvikling fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv», hvor UiO er en av partnerne.

For å løse de store samfunnsutfordringene er det liten tvil om at vi må trekke på hele den faglige bredden som finnes ved universitetene. Skal vi klare å omstille oss til et samfunn som har bærekraft som et grunnleggende kjennetegn, må vi tenke mer inkluderende om hvordan ulike fag og disipliner kan bidra til denne store omstillingen.

Når SFI-V skal utlyses i 2024, bør derfor ordningen inkludere sentre som har en bredere forståelse av innovasjon og nyskapning og hvor humaniora og samfunnsfagene også kan bidra.

Powered by Labrador CMS