Først i norden

Signerte avtale om tollutdanning

Norge er det første landet i Norden som skal organisere tollutdanningen på denne måten.

Fredag undertegnet tolldirektøren, Øystein Børmer (t.v.) og UiS-rektor Klaus Mohn en samarbeidsavtale om ny tollutdanning.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den nåværende tollutdanningen består av et kurs på 26 måneder med mye praksis, og er ikke formalisert. Som Khrono tidligere har skrevet, har det lenge vært planer om å få til en mer formalisert tollutdanning.

Og nå er den på plass. Torsdag vedtok styret ved Universitetet i Stavanger (UiS) etableringen av tollutdanningen, og fredag undertegnet tolldirektøren og UiS-rektor Klaus Mohn en samarbeidsavtale.

Høsten 2021 skal studenter for første gang tas opp til det nytt bachelorstudiet i toll, vareførsel og grensekontroll i Stavanger.

Det første landet som gjør dette

Fakta

Om den nye tollutdanningen

  • Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll er en treårig utdanning
  • Studentene får integrerte praksisopphold på Gardermoen, Svinesund og i Oslo
  • På slutten av studiet kan studentene søke stilling i Tolletaten
  • Bachelor-studiet erstatter den interne etatsutdanningen, som har en 83 år lang historie

Tolletaten selv har ønsket å formalisere utdanningen for å møte et stadig mer komplekst samfunnsoppdrag, og for å kunne gi tolletatens medarbeidere bedre muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.

Studiet blir en bachelorgrad med praksis, som også tilrettelegger for etter- og videreutdanning. Norge er det første landet i Norden som organiserer tollutdanningen på denne måten.

— Vi tar med oss det beste fra dagens utdanning, og går over til en mer moderne og formalisert utdanningsmodell. Bachelorutdanningen i toll, vareførsel og grensekontroll vil være et eksempel på innovasjon og nyskaping i høyere utdanning, sier tolldirektør Øystein Børmer i en pressemelding.

— Utnytter et allerede sterkt fagmiljø

Etter å ha vurdert 16 utdanningsinstitusjoner, valgte Tolletaten å samarbeide med Universitetet i Stavanger om den nye utdanningen.

— UiS har et godt fagmiljø på våre områder, og vi ser frem til å bli del av et etablert forsknings- og utdanningsmiljø, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Studiet skal ha 35 studieplasser.

— Vi utnytter et allerede sterkt fagområde innenfor samfunnssikkerhet og risikostyring, samt handel og jus, til å fylle et konkret behov i samfunnet. Studiet er tverrfaglig og utarbeidet i nært samarbeid med Tolletaten. Dette blir et studium som passer godt inn i vår profil, sier Mohn i meldingen.

Kvalifiserer til videre studier

Bachelorutdanningen vil gi kompetanse til å bli toller, men samtidig legge bedre til rette for senere avansement til spesialist- eller lederstillinger i Tolletaten.

Som bachelorkandidater åpner det seg også flere muligheter for studentene til å ta fremtidige jobber i annen offentlig virksomhet, eller i næringslivet. De som ønsker mer akademisk påbygning, har dessuten nødvendig grunnlag for å gå videre til master- og doktorgrad, heter det i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS