Simen Tjølsen Oftedahl hadde ikkje veldig mange andre menn på barnehagelærarkullet sitt. No tek han master i barnehageleiing. Foto: Privat

Simen Tjølsen Oftedahl stiller til val i Norsk studentorganisasjon

Val. Simen Tjølsen Oftedahl (25) er barnehagelærarstudent og særleg oppteken av skikkavurderingar. No stiller han til val som fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarleg i Norsk studentorganisasjon (NSO).

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Barnehagelærar er eit av dei viktigaste yrka me har. Me tek vare på den viktigaste ressursen me har, framtidas borgarar, seier Simen Tjølsen Oftedahl.

Fakta

Norsk studentorganisasjon

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene representerer om lag 230 000 studenter. NSO er partipolitisk uavhengig.

NSO ble stiftet 1. juli 2010. Organisasjonen er en sammenslåing av de tidligere studentorganisasjonene Norsk Studentunion (NSU) og Studentenes Landsforbund (StL).

NSO får store deler av sitt driftsbudsjett finansiert gjennom semesteravgiften studenter i Norge betaler.

17.-19. april velges det ny ledelse på landsmøtet i Tønsberg.

Fristen for å stille til arbeidsutvalget (AU) og bli vurdert av valgkomiteen er 12. mars.

Fristen for å stille til sentralstyret og bli vurdert av valgkomiteen er 29. mars.

Kine Nossen er leder av valgkomiteen.

Kilde: NSO

Han er i gang med master i barnehageleiing ved Dronning Mauds Minne Høgskole, etter å først ha teke bachelor ved noverande Universitetet i Sørøst-Norge.

No stiller han til val som fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarleg i Norsk Studentorganisasjon (NSO).

Tillitsvalt i seks år

NSO skal ha landsmøte 17.-19. april. Der skal det veljast ny leiing av organisasjonen som representerer 230 000 studentar.

Fag og læringsmiljø er to store og viktige område, som handlar om studentane sin studiekvardag.

Simen Tjølsen Oftedahl

Oftedahl fortel at han har vore tillitsvalt på ulike nivå heilt sidan 2014. I dag leiar han studentparlamentet ved Dronning Mauds Minne.

— Fag og læringsmiljø er to store og viktige område, som handlar om studentane sin studiekvardag, seier Oftedahl.

Les også: Cecilie Raustein vil verta nestleiar

Vil ha fleire tvilsmeldingar

25-åringen peikar på tre saker som er særleg viktige for han når han no stiller til val:

Skikkavurdering, læringsmiljøutvala og forslaget til ny universitets- og høgskulelov.

— Eg har mellom anna site i ei skikkanemnd. Sjølv om det vert levert fleire tvilsmeldingar enn før, er tala framleis låge. Terskelen for å senda ei slik melding er for høg, meiner Oftedahl.

Han seier at dei siste åra har informasjonen til studentane om at dei vert skikkavurdert, vorte betre. Men han meiner at informasjonen om korleis ein faktisk leverer ei tvilsmelding må verta betre.

Les også: Daniel Masvik Hansen stiller som leiarkandidat i NSO

Vil vera aktiv i lov-arbeid

Torsdag vart Aune-utvalet sitt forslag til ny universitets- og høgskulelov presentert. Studentane er allereie i gang med å arbeida med den nye lova, seier Oftedahl.

— Studentrørsla må prioritera dette arbeidet og sikra at studentane sine stemmer blir høyrt av dei som skal ta avgjerslene, men òg av resten av sektoren. Me har ei moglegheit til å få gjennomslag her som ikkje må gå til spille. Dette vil eg bidra til i den komande perioden, seier Oftedahl.

Flere som stiller:

Powered by Labrador CMS