Sintef

Sintef kritiserer samarbeid i internt notat, avviser at de leter etter nye lokaler

Sintef vurderer om de skal flytte fra NTNU og andre norske i Brussel. Et internt notat beskriver «sviktende kommunikasjon» i samarbeid om arrangement med NTNU. Men Sintef sier samarbeidet skal styrkes.

— Vi skal styrke samarbeidet på EU-arenaen framover, sier strategi- og kommunikasjonsdirektør Vincent Wego Fleischer i Sintef.

— Vi har ingen konkrete planer om å endre kontorlokaler, sier strategi- og kommunikasjonsdirektør Vincent Wego Fleischer i Sintef til Khrono.

Uttalelsen kommer etter en statusoppdatering på Facebook og LinkedIn tidligere denne uka fra Paal Frisvold, som tidligere har vært tilknyttet Sintef som konsulent. Der kommer han med harde anklager mot NTNUs kontorleder og hevder blant annet at Sintef «leter etter nye kontorer».

Ifølge Fleischer er dette ikke korrekt.

— Men det stemmer at vi er i ferd med å gjøre en vurdering av hvor vi bør ha kontor. Et hovedspørsmål er om vi er best tjent med å fortsatt være sammen med de norske aktørene, NTNU, Universitetet i Bergen og forskningsinstituttet NORCE i Brussel, eller om vi får best tilgang til informasjon og prosjektmuligheter ved å sitte sammen med våre viktige samarbeidspartnere i institutter fra andre europeiske land. Det er en vurdering som NTNU er kjent med at vi gjør og som vi ikke har konkludert på, sier han.

Prorektor Tor Grande ved NTNU bekrefter at de er kjent med at Sintef vurderer nye lokaler i Brussel.

— Vi har en god dialog med Sintef om dette. Samarbeid med forskningsinstitusjoner i Europa er viktig for oss begge, skriver han i en e-post.

— Er dette starten på slutten for samarbeidet med Sintef?

— Nei, absolutt ikke.

Kritikk av «sviktende kommunikasjon»

I tillegg til at NTNU og Sintef er samlokalisert i Brussel, har det lenge vært et tett samarbeid mellom de to institusjonene i den belgiske hovedstaden. De har begge hatt stor suksess i å hente hjem midler fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. De siste tallene for Horisont Europa viser at Sintef og NTNU er de to norske institusjonene som har hentet hjem mest så langt i rammeprogrammet.

De har blant annet samarbeidet om European Strategy Summit (ESS) i Brussel, som er blitt arrangert siden 2017, først av Sintef alene og siden 2018 med NTNU som medarrangør.

I et internt Sintef-notat om ESS fra januar som er lekket til Khrono, anbefales det at Sintef «tar tilbake eierskapet til arrangementet som et eget SINTEF-ledet arrangement» med NTNU som «en naturlig bidragsyter og deltaker sammen med andre». Det pekes på «manglende ressurser, forankring og prioritering fra NTNUs side». Videre vises det til at NTNU har sitt eget arrangement i Brussel.

«Det oppleves lite motiverende for det harde arbeidet som legges ned i ESS fra SINTEF at NTNU har et eget arrangement i Brussel (Europakonferansen) i direkte konkurranse med ESS, og som tilsynelatende har prioritet hos ledelsen og NTNUs Brusselkontor», heter det.

De skriver at det er «dårlig kommunikasjonsflyt, både internt på NTNU og mellom NTNU og SINTEF».

Det heter også at samarbeidet om ESS «har de senere årene vært preget av tungrodd organisering, tidkrevende koordinering, manglende forankring og sviktende kommunikasjon».

Avviser å ha nedprioritert konferanse

Fleischer ønsker ikke å kommentere innholdet i det interne notatet, men sier at forholdet mellom NTNU og Sintef «er godt og langvarig og ikke minst sterkt i EU».

— Vi har store prosjektporteføljer i EU, både sammen og hver for oss. Vi skal styrke samarbeidet på EU-arenaen framover, fordi EU er kjempeviktig for Norge og vi har et viktig ansvar i å synliggjøre mulighetene for forskningssamarbeid i vårt viktigste eksportmarked og medvirke til politikkutviklingen der. Derfor vil vi sammen med NTNU arrangere vårt felles European Strategy Summit igjen i 2023, men denne gangen i Oslo slik vi gjorde i 2021, sier han.

Prorektor Grande ved NTNU er forelagt karakteristikkene fra det interne notatet. Han svarer at de har «som en naturlig del av dette samarbeidet vurdert gjennomføringen av fjorårets arrangement og mulige scenarier for ESS i 2023.»

— Vi har vært åpne med hverandre om hva som fungerte bra og hva som kan forbedres i en eventuell videreføring, skriver han til Khrono og legger til at også Europakonferansen til NTNU har vært diskutert i denne sammenhengen. Den vil arrangeres neste gang i 2024.

— Har dere prioritert Europakonferansen på bekostning av ESS?

— Nei, det er ikke riktig. Disse to arrangementet har ulike formål, og de er begge viktige for NTNU.

Grande understreker at Sintef er NTNUs viktigste samarbeidspartner, og at de jobber aktivt for å bidra til at samarbeidet videreutvikles.

— Dette samarbeidet er viktig for begge institusjoner og for vårt felles samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning.

— Hvordan er samarbeidsklimaet med Sintef?

— Generelt er det meget godt. Av og til oppstår det utfordringer, og det ville vært unaturlig om dette ikke var tilfellet. Vi er tross alt to store institusjoner med til sammen over 10.000 ansatte. Men vi har over tid bygd opp en tillit mellom institusjonene, og de utfordringene som dukker opp løser vi i fellesskap.

Powered by Labrador CMS