spenninger mellom ntnu og sintef

Veteran slår alarm: NTNU og Sintef blir konkurrenter

Spenningene mellom NTNU og Sintef tiltar, mener NTNU-tungvekter. Han ønsker seg en ny samarbeidsmodell.

Magnus Langseth (til høyre) er professor og direktør ved SFI Casa, Institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU. Her guider han en delegasjon fra Hydro rundt i krasj-laboratoriet på Gløshaugen.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er gjennom en kronikk i Dagens Næringsliv at professor og veteran ved NTNU, Magnus Langseth, slår sprekker i det som utenfra har vært en slagkraftig arbeidsdeling mellom landets største universitet, NTNU, og landets største forskningsinstitutt, Sintef.

«Samarbeidet mellom NTNU og Sintef har aldri vært knirkefritt, men nå er konkurransetrykket blitt så stort at vi trenger en helt ny samarbeidsmodell,» skriver han i kronikken under tittelen «Spenningene mellom NTNU og Sintef tiltar».

Samarbeidet mellom de to er tema på et felles styreseminar mellom Sintef og NTNU neste uke.

Til Khrono sier Langseth at han ikke ser bort ifra at Sintef og NTNU burde bli slått sammen under én felles ledelse.

Professorens poeng handler om at NTNU i stadig større grad blir eksternfinansiert, og dermed går etter de samme oppdragene og pengene som Sintef.

Øverste leder i Sintef, Alexandra Bech Gjørv, er ikke enig i Langseths synspunkter på samarbeidet.

— Jeg tror det er omtrent like mange oppfatninger om samarbeidet med Sintef som det finnes professorer ved NTNU, sier hun.

50 prosent eksternfinansiert

— Bakgrunnen for å sette søkelys på denne problematikken handler om at NTNU i stadig større grad pusher sine ansatte i forhold til innovasjon og samarbeid med industri. Skal jeg bruke mitt eget institutt som eksempel er vi 50 prosent eksternfinansierte. Det betyr at vi konkurrerer om de samme pengene som Sintef på mange felt, og blir dermed i økende grad konkurrenter, sier Langseth.

Han er i dag direktør for SFI Casa ved NTNU, og en av de virkelige veteranene ved institusjonen. Han har også jobbet som gruppeleder i Sintef, og kjenner begge organisasjoner godt.

Han viser til en rapport som ble laget mellom NTNU og Sintef i 2015 under tittelen «Bedre sammen». Rapporten påpekte nettopp overlappende oppgaver, større konkurranse og sterkere spenninger mellom de to trønderske flaggskipene.

Langseth har inntrykk av at disse utfordringene bare har fått vokse seg større etter rapporten, uten at noen tar tak i de reelle problemene.

— Fra gammelt skulle Sintef være NTNUs anvendte arm. Men kravene som stilles til oss som forskningsmiljøer, betyr at vi oftere må være der industrien er og rette oss inn mot deres utfordringer. Da går vi fort i beina på Sintef, sier Magnus Langseth.

Ikke konsulenter

Han er også opptatt av at dybdeforskningen som skjer på NTNU må ivaretas som et viktig konkurransefortrinn.

— Vi må ha forskere som jobber kontinuerlig for å løfte et fagfelt, og ikke bare det jeg vil kalle konsulenter. Det er dybdeforskningen som gjør at vi kan selge kunnskap til næringslivet, som også er kvalitetssikret gjennom internasjonal publisering, sier Magnus Langseth.

— Hva tenker du bør bli løsningen på denne økende konkurransesitusjonen?

— Det vil jeg ikke ha sagt så mye om nå. Men viser til tidligere rektor ved NTNU Gunnar Bovim som har ment at Sintef og NTNU kunne vært slått sammen under en felles ledelse. Jeg tror iallfall at det trengs en ny forretningsmodell. Det kan ikke være slik at NTNU driver forskning og Sintef gjør resten. Det må lages en modell som kan regulere dette forholdet, sier Magnus Langseth.

Han innrømmer at det på langt nær er enighet i synet på disse utfordringene ved NTNU.

— Det finnes helt sikkert miljøer ved NTNU som har et helt avklart forhold til samarbeid med Sintef. Men jeg kjenner også til langt flere enn vårt miljø som er opptatt av de samme spenningene, men ikke sier ifra, sier Magnus Langseth.

Midt i blinken

Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i Sintef mener professor Langseth ikke representerer et samlet NTNU.

— For det første vil jeg si at hans påpekninger er midt i blinken med tanke på at det skal være et felles møte mellom styrere i NTNU og Sintef om ikke lenge. Der er det nettopp erfaringene etter rapporten fra 2015 som skal diskuteres, sier Gjørv. Hun er likevel ikke enig med Langseth.

Alexandra Bech Gjørv, SINTEF

— Våre indikatorer tyder på at vi stadig har et bedre samarbeid. Vi lykkes godt i konkurranser om oppdrag, og har et økende antall faggrupper sammen, sier Sintef-sjefen.

— Men du avviser ikke at dere i økende grad blir konkurrenter?

— Jeg ser jo at universitetene dras mot næringslivet. Men det er ingenting som hindrer et universitet i å samarbeide med en aktør som Sintef. Tvert imot gir det uttelling på de indikatorene som måler dette, sier Alexandra Bech Gjørv.

Skal ikke konkurrere

Hun understreker at det er helt vesentlig med grensesprengende forskning som går i dybden.

— Vi trenger universiteter med veldig høy kvalitet, og Sintef skal ikke konkurrere med NTNU på dette feltet. Men så kan vi samarbeide om anvendelsen av forskningen og få til et godt samspill rundt det. Noe jeg mener indikatorene viser at vi også får til, sier Gjørv.

— Hva skal det felles styreseminaret munne ut i?

— Jeg er ikke den rette til å si noe om det. Men agendaen handler blant annet om hva som har skjedd etter rapporten som kom i 2015, hvordan vi har økt konkurransekraften og fått frukter av det. I tillegg skal vi diskutere hvordan Trondheim med en svær campusutbygging og prosjektering av Ocean Space Center best kan løfte seg til nye høyder i en digitaliseringsverden som går i et stadig høyere tempo, sier Alexandra Bech Gjørv.

Venner konkurrer også

Prorektor for forskning ved NTNU, Bjarne Foss, mener professor Magne Langseth peker på noen reelle utfordringer mellom NTNU og SINTEF.

— Men i det store bildet utvikler samarbeidet seg positivt. Det har vi flere indikasjoner på. Ikke minst ved å se på etableringen av Gemini senter der fagmiljøer i de to institusjonene samarbeider tett. Det er nå 29 slike sentre, som representerer bortimot en dobling på fem år, sier Bjarne Foss.

Prorektor for forskning ved NTNU, Bjarne Foss

— Men du sier han peker på reelle utfordringer?

— Ja, men mellom to selvstendige organisasjoner som samarbeider tett vil det både være samarbeid, men også konkurranse på enkelte områder, sier Foss.

— Hva vil det felles styreseminaret ta for seg?

— Det handler om å vurdere hva vi har fått til i prosessen med å utvikle samarbeidet siden 2014. Så vil vi se på samarbeidsavtalen mellom NTNU og Sintef i lys av utviklingen vi ser der Norge og verden står overfor tiltakende og uforutsigbare utfordringer. I det bildet er NTNU og Sintef og samarbeidet dem imellom en viktig del av løsningen. Dette må reflekteres tydelig i en ny samarbeidsavtale, sier Bjarne Foss.

Powered by Labrador CMS