koronaåret

Sintef positivt overrasket over eget resultat i 2020

Mange forskningsinstitutter fryktet for sine resultater i koronaåret 2020. Resultatene for Sintef gleder instituttets ledelse og ansatte.

Godt resultat i 2020 og konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i Sintef er fornøyd.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sintef leverte forskning og utvikling, målt i brutto omsetning i 2020, omtrent på nivå med året før. Forskningsinstituttet mener dermed de oppnådde et tilfredsstillende økonomisk resultat.

Fakta

Sintefs medarbeidere

  • Sintef har gjennom 2020 rekruttert om lag 200 nye medarbeidere, fra 37 nasjoner.
  • Ved siste årsskifte hadde Sintef 2008 ansatte.
  • Kvinneandelen blant forskere er 31 prosent og 36 prosent blant ledere. I konsernledelsen er 44 prosent kvinner.
  • 62 prosent av forskerne har doktorgrad.
  • I 2020 publiserte forskere fra Sintef 1128 vitenskapelige publikasjoner med referee.
  • 28 prosent av medarbeiderne kommer fra i alt 74 land utenfor Norge. Størst prosentvis andel kommer fra Tyskland og Frankrike.

I en omtale av resultatene legger de til at kundetilfredsheten er målt til det høyeste nivået siden målingen startet.

— Resultatene i 2020 ble mye bedre enn vi fryktet da pandemien slo inn over oss våren 2020. Dette skyldes i stor grad imponerende innsats fra medarbeiderne i hele Sintef, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv, ifølge sintef.no.

— Overskudd investeres

Resultat før skatt i 2020 ble 174 millioner kroner, mot 195 millioner i 2019. Netto driftsinntekter var 2,97 milliarder kroner, en økning på 3,8 prosent fra 2019. Driftsresultat ble 158 millioner kroner, mot 153 millioner i 2019. Resultatet gir en netto driftsmargin på 5,3 prosent, mot 5,4 prosent i 2019.

Da Sintef er en forskningsstiftelse deles det ikke ut utbytte. Overskudd investeres i ny forskning, laboratorier og vitenskapelig utstyr.

I 2020 ble det investert 106 millioner kroner i laboratorier, vitenskapelig utstyr og andre driftsmidler. De siste ti årene har Sintef investert omkring 1,2 milliarder kroner, skriver Sintef i sin egen resultatomtale.

— Myndighetene har tatt flere viktige grep for å gjøre det mulig for Sintefs kunder å fortsette sin grønne og digitale omstilling gjennom å satse på forskning og innovasjon til tross for usikkerheten, legger Gjørv til.

Koronapandemien

I årsomtalen legger Sintef også vekt på at pandemien har påvirket Sintefs aktivitet i betydelig grad. Fra tidlig i 2020 har det vært stor oppmerksomhet mot å håndtere krisen, og å kunne tilby tjenester, kapasitet og ekspertise som kan redusere skadene på samfunnet.

De trekker fram at regjeringen i mai 2020 la fram en grønn omstillingspakke, som blant annet inneholdt ekstraordinær grunnbevilgning til teknisk-industrielle og marine forskningsinstitutter samt en grønn plattform med konkurranseutlyste prosjekter i samarbeid mellom Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og SIVA.

Norges forskningsråd besluttet i tillegg å øke planlagt omfang av tildelinger av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), med stor faglig og økonomisk betydning for 2021 og fremover.

— Erfaringer fra tidligere kriser tilsier at det gjerne er 12-18 måneders etterslep fra krisen rammer næringslivet til den slår fullt ut i Sintefs virksomhet. Bygging av ordrereserven for 2021 er så langt godt i rute, og det er ekstra oppmerksomhet på å sikre ordrereserve for siste del av 2021 og for 2022, heter i det i omtalen.

Powered by Labrador CMS