styremøte

Siste møte for dagens UiT-styre

Styret ved UiT skal ansette to prorektorer på sitt aller siste møte i denne styreperioden.

Rektor Anne Husebekk, UiT Norges arktiske universitet. Foto: David Jensen/UiT
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styremøtet ved UiT går over to dager, 14. og 15. juni, og for første gang på lenge blir det et fysisk møte som holdes på Sommarøy utenfor Tromsø.

Styremøtet kan følges direkte nederst i denne saken mandag fra kl 12 og tirsdag fra kl 9.

En av sakene som skal avgjøres er hvilke prorektorer den nyansatte rektoren Dag Rune Olsen får med seg i rektoratet sitt.

Den påtroppende rektoren har hatt et ord med i laget om hvem som skal ansettes og det er Olsen som innleder når saken kommer opp for lukkede dører mandag ettermiddag.

Fire søkere til to jobber

Det var kun fire søkere til de to prorektorjobbene.

Prorektor for utdanning Kathrine Tveiterås var eneste søker til stillingen som prorektor for utdanning. Hun er i dag dekan ved Fakultet for biovitenskap, økonomi og fiskeri ved UiT.

Tre ville bli prorektor for forskning og utvikling: Jan-Gunnar Winther ved Senter for hav og Arktis, professor og prodekan Camilla Brekke ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved UiT og Anita Evenset, som er avdelingsdirektør for forskning i Akvaplan-niva.

En annen sak er evaluering av meritteringsordningen ved UiT, som ble etablert i 2017. I dag er 20 undervisere ved UiT som har fått denne statusen.

På sakskartet mandag 14. juni fra kl 12:

 • Faglig innlegg ved forsker og arkeolog Anja Roth Niemi ved UiT om «Båter, gravskikk og makt i nordlig vikingtid.»
 • Budsjett- og økonomirapport per 1. tertial 2021,
 • Intern hovedfordeling av budsjett 2022
 • Lokale lønnsforhandlinger 2021
 • Godkjenning av intensjonsavtale med Nordland fylkeskommune (gjelder intensjonavtale om innlemmelse av Nordland kunst- og filmhøgskole)
 • Bærekraft i utdanning, forskning, innovasjon, drift og formidling ved UiT
 • Langtidsplan for forskning og høyere utdanning
 • Vurdering av nøkkelen som brukes til fordeling av ph.d.-stillinger
 • Fastsetting av ordning for viserektorer
 • Ansettelse av prorektorer, u.off, strømmes ikke

På sakskartet tirsdag 15. juni fra kl 9:

 • Årsrapport for Læringsmiljøutvalget for studieåret 2020/2021
 • Orientering om fordeling av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene
 • Etablering av forskerskolen Changing Arctic og tildeling av rekrutteringsstillinger
 • Status virksomhetsplan 2021 per mai
 • Evaluering av meritteringsordningen ved UiT
 • Saker behandlet av rektor på fullmakt 25.02.21 – 31.05.21
 • Rektors muntlige orienteringer, unntatt offentlighet (strømmes ikke)

Her kan du følge styremøtet tirsdag 15. juni fra kl 9:

Sakspapirene kan leses her

Powered by Labrador CMS