knudsen-saken

Dag Rune Olsen fortsatt ønsket som rektor ved UiT

— En lettelse, sier styreleder og sittende rektor ved UiT, Anne Husebekk.

Dag Rune Olsen, tiltrer som rektor ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 1.august.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert)

«Styret ser frem til at Dag Rune Olsen skal tiltre som rektor ved UiT 1.8.2021.»

Slik lyder konklusjonen etter styremøtet ved UiT - Norges arktiske universitet i dag, fredag.

— Jeg føler nesten at jeg er ansatt gang nr. 2 i den samme jobben, sier en lettet og glad Dag Rune Olsen etter at uttalelsen fra styret ved UiT sikrer ham rektorjobben som han fikk før jul i fjor.

Etter at styret ved Universitetet i Bergen kom med flengende kritikk av tidligere rektor Dag Rune Olsen i den såkalte «Knudsen-saken» måtte styret ved UiT Norges arktiske universitet ta stilling til om de mener Olsen fortsatt kan tiltre som ny rektor ved UiT.

Og det gjør de:

«Styret legger til grunn at det er dokumentert forhold i praksisportalsaken ved UiB som er å anse som kritikkverdige, og har etter en selvstendig vurdering konkludert med at det ikke er kommet frem momenter som er tilstrekkelig alvorlige til å få konsekvenser for tidligere vedtak, eller for inngåtte avtaler mellom UIT og Dag Rune Olsen», heter det i en enstemmig uttalelse fra styret fredag.

— Saken har vært utrolig krevende og det er en lettelse nå at vi kan legge dette bak oss og gå videre, sier rektor og styreleder Anne Husebekk ved UiT.

Husebekk: — En ikke-sak nå

— Jeg er veldig glad for UiT-styrets uttalelse i dag. Alle er enige. Fra nå er dette en ikke-sak hos oss, og vi har lagt den bak oss, sier styreleder og rektor ved UiT, Anne Husebekk til Khrono, rett etter at UiT-styrets uttalelse ble kjent.

— Jeg har snakket med Dag Rune Olsen om dette og han er også glad for det. Nå skal vi jobbe konsentrert om å ta han godt imot og bidra til å forberede han for en best mulig start som rektor ved UiT fra 1.august, sier hun.

— Dette betyr at dere ser på saken som mindre kritikkverdig enn det styret ved UiB gjorde?

— Styret ved Universitetet i Bergen har jo vurdert en helt annen sak enn oss. Det UiT-styret har vært opptatt av er hva slag berøringspunkter saken ved UiB har for oss og den jobben han skal gjøre her. Så vi er ikke påvirket av saken i like stor grad som UiB, sier hun.

— Dere brukte lenger tid enn planlagt i møtet på uttalelsen. Var det en vanskelig å bli enige om?

— Vi brukte tid på en grundig presentasjon av saken og granskingsrapporten som er levert til UiB-styret. Det var viktig for meg å få høre alles synspunkter i saken, og vi er 11 personer i styret og det tar fort litt tid.

Full tillit til prosessen

— Du har tidligere sagt til Khrono at du oppfattet at det kunne være satt igang en svertekampanje mot Dag Rune Olsen i Bergen. Er det noe du fortsatt mener?

— Jeg har ikke noen direkte indikasjoner på det uten at det har vært snakket om. Jeg har ikke god nok kunnskap om det indre liv ved UiB. Men det har jo vært, og er fortsatt, en valgkamp der, som i og for seg snart er over. Men jeg vet ikke om det har hatt noe å si.

— Er du sikker på at dere har sjekket referansene til Olsen godt nok før ansettelsen nå?

— Jeg har full tillit til at ansettelsesprosessen var grundig.

— Hvordan har du selv opplevd saken?

— Saken har vært utrolig krevende og det er en lettelse nå at vi kan legge dette bak oss og gå videre, sier rektor og styreleder gjennom snart åtte år ved UiT, Anne Husebekk.

Fikk orientering

I dagens møte har styret ved UiT fått en orientering om konsulentselskapet PwCs granskingsrapport og UiB-styrets vedtak i saken fra onsdag kveld denne uken.

Også hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet, Olaf B. Styrvold, ønsker Dag Rune Olsen velkommen. Det sa han til Khrono rett før han og øvrige tillitsvalgte ved UiT skulle orienteres av direktør Jørgen Fossland om saken.

— Jeg skjønner at det har vært stilt kritiske spørsmål rundt rollen hans i Bergen. Men vi har hatt 10 personer i et innstillingsutvalg her, og to av dem tillitsvalgte. Jeg har full tillit til prosessen og vurderingene ved UiT. Vi tar imot Olsen på ordentlig vis og skal bidra til en best mulig utvikling av UiT selv om vi nok også kommer til å fronte enkelte saker hvor vi ikke vil være enige, sier Styrvold.

—Hva tenker du om styrets behandling og konklusjon ved UiT, Dag Rune Olsen?

— Det er forståelig at styret ville ha en orientering med bakgrunn i PwC-rapporten og det påfølgende vedtaket i styret ved UiB. Når det er sagt er jeg naturlig nok svært tilfreds med konklusjonen de falt ned på. Nå skal jeg ha en god og lang påskeferie før jeg tar fatt på oppgavene som venter meg før tiltredelsen 1.august. Jeg gleder meg, sier Dag Rune Olsen.

Sterk UiB-kritikk

«Styret ved Universitetet i Bergen vil ut fra en helhetsvurdering rette kritikk mot tidligere rektors håndtering av denne saken. Styret mener at tidligere rektor er hovedansvarlig for den situasjonen universitetet er kommet i. Styrets vurdering er at han har utvist sviktende dømmekraft, påført universitetet unødvendig ressursbruk, foretatt en rekke feilvurderinger og vist manglende respekt for fullmakter, regler og lovverk. Styret mener at tidligere rektor har satt egen administrasjon og eksterne samarbeidspartnere i en vanskelig situasjon», heter det i vedtaket som UiB-styret gjorde etter et ekstraordinært styremøte som varte i 9 timer.

Jussprofessor Markus Hoel Lie ved UiT er ekspert i avtalerett er svært kritisk til at Dag Rune Olsen i forbindelse med ansettelsen som rektor i Tromsø, ikke valgte å være åpen om saken han nå har fått kraftig kritikk for.

— Sett i lys av kritikken fra PwC og styret ved UiB blir det enda mer påfallende at Olsen ikke opplyste om saken da han skulle ansettes ved UiT, sa Hoel Lie til Khrono i går. Han mener av den grunn av Olsen har brutt opplysningsplikten han har og at UiT-styret med det kan velge å oppheve ansettelsen av den nye rektoren.

(Khrono kommer tilbake med et fyldigere intervju med Dag Rune Olsen om den såkalte Knudsen-saken).

Logg: Saken er oppdater kl. 14.20 med kommentar fra Anne Husebekk. Og kl.14.24 med kommentar fra Dag Rune Olsen. Saken er oppdatert kl.16.24 med kommentar fra tillitsvalgt Styrvold i Forskerforbundet.

Powered by Labrador CMS