Følg styremøte ved Høgskulen i volda

Skal evaluere handteringa ved konfliktavdeling i Volda

Styret og leiinga skal evaluere si eiga handtering av arbeidsmiljøkonfliktene ved Avdeling for mediefag.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

«Arbeidsmiljøsaka ved Avdeling for mediefag har vore vanskeleg både for dei tilsette og Høgskulen i Volda som institusjon. Det er viktig at vi tek med oss viktige læringspunkt for å unngå tilsvarande saker i framtida. Styret og leiinga har vore einige om å evaluere si eiga handtering når ein har fått saka litt på avstand, og det er no tid for å gjere det.»

Slik er ordlyden i styresaka, som er ein av fleire som skal opp på Høgskulen i Volda sitt styremøte torsdag.

Rektor Johann Roppen seier dette om kvifor han meiner det er naudsynt med ei evaluering:

— Det er fordi det har vore ei spesiell sak som har heldt på lenge og vore tema på mange styremøte tidlegare. Det hadde vore rart å ikkje gjere det slik, seier Roppen til Khrono.


Skal evaluere bak lukka dører

Direktør Karen Fredrikke Lomeland Jacobsen ønskjer at styret og leiinga i denne sjølvevalueringa skal diskutere både handteringa av arbeidsmiljøutfordringane, omplasseringa av dekan og kommunikasjonen internt og eksternt.

Evalueringa skal skje bak lukka dører.

— Eit kriterium for å lukke møtet er dersom ein skal omtale teiepliktige opplysningar. Det ville ha vore rart om ein skulle klare å snakke om denne saka utan å kome inn på teiepliktige opplysningar, svarar Roppen på spørsmålet om kvifor evalueringa skjer bak lukka dører.

Rektor Roppen håper drøftinga vil bli fruktbar.

— Eg håper vi vil lære av denne, som alle andre saker, både for spesielle situasjonar og i kvardagen, seier Roppen.

Sjå møtet her:

Omplasserte tidlegare dekan som følge av konfliktene

Det var i fjor vår at saka om konfliktene og arbeidsmiljøet ved Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda verkeleg kom til overflata.

Då viste ei arbeidsmiljøundersøking at dei tilsette var meir misfornøgde med leiinga, hadde fleire personalkonflikter og synst at jobben påverka helsa meir negativt enn dei andre tilsette ved høgskulen.

Det heile enda med at styret i juli valte å omplassere dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn i eit halvt år. Odd Ragnar Hunnes vart konstituert i stillinga.

Som Khrono har skrive, har sjukefråveret ved avdelinga, særleg etter at Rotevatn vart fjerna frå leiarstillinga, vore høgt — og tema på fleire styremøte.

Dei siste tala viser at sjukefråveret andre kvartal i år har vore lågare.

Rotevatn byrja i vår i ny stilling som direktør for Musea på Sunnmøre. Ho har fleire gongar det siste året vore svært kritisk til høgskulen si handsaming av henne som tilsett.

Desse sakene står på sakskartet:

Orienteringssaker

Powered by Labrador CMS