styremøte ved UIA

Skuffelse over statsbudsjettet. Kan bety færre lærere i Agder

Underfinansiering av femårig lærerutdanning er en av sakene som kommer opp i styret ved Universitetet i Agder. Møtet kan følges direkte onsdag fra kl 9.

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen ved Universitetet i Agder påpeker at grunnskolelærerutdanningen ved UiA er kraftig underfinansiert.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret ved Universitetet i Agder (UiA) har styremøte 13. og 14. oktober. Den første dagen var møtet lukket og styret hadde dialogmøte med fakultetene, mens onsdag 14. oktober er møtet åpent og kan følges direkte her fra kl 9.

Kan måtte kutte i lærerutdanning

En av sakene er orientering om statsbudsjettet for 2021.

I budsjettforslaget er finansiering av det femte året i grunnskolelærerutdanningen kommet inn, men UiA kommer dårlig ut, påpeker universitetsdirektør Seunn Smith Tønnessen.

— Vi uteksaminerer 150-160 grunnskolelærere årlig, men det er bare 108 studieplasser som er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Det slår kraftig ut når vi nå får et femte studieår, som vi også må finansiere en tredjedel av selv. Spørsmålet er om det er så kostbart at vi må vurdere å redusere opptaket ned mot det antallet studieplasser som departementet finansierer, sier Smith-Tønnessen på uia.no.

Hun sier at dette i så fall vil bety at regionen får 50 færre nyutdannede lærere per år.

Kunnskapsdepartementet har bedt universiteter og høgskoler om innspill til sitt arbeid med statsbudsjettet for 2022, og styret ved UiA skal vedta sitt innspill på styremøtet onsdag. Som punkt nummer én på UiAs liste står nettopp finansiering av 50 nye studieplasser på femårig lærerutdanning.

Distrikts-utdanninger

Styret skal også ta stilling til om UiA skal tilby permanente distriktsvennlige studietilbud innen bachelor i sykepleie, bachelor i vernepleie og bachelor i barnehagelærerutdanninger.

Ifølge forslaget skal det tas opp et deltidskull med distriktsvennlig bachelor i sykepleie høsten 2021.

Distriktsvennlige utdanninger vil ha digital undervisning kombinert med fysiske samlinger i distriktet, lokale studentgrupper som møtes jevnlig og får oppfølging, samt fysiske samlinger på campus. Praksis skal gjennomføres lokalt. Målgruppen er i hovedsak studenter som har begrenset mobilitet både på grunn av jobbtilknytning og/eller familiesituasjon, slik at studier på campus i Kristiansand eller Grimstad ikke er aktuelt, heter det i sakspapirene.

Signering av Dora-erklæringen

Universitetsstyret skal også bestemme om UiA skal undertegne Dora-erklæringen, også kjent som San Francisco Declaration on Research Assessement. Det innebærer blant annet at vurdering av forskningsresultater ikke alene bør basere seg på hvilke tidsskrifter forskerne har publisert i, men på en kvalitetsmessig vurdering av innholdet i artiklene uavhengig av publiseringskanal.

Saker på møtet:

 • Orientering om statsbudsjettet for 2021
 • Budsjettforslag 2022 til Kunnskapsdepartementet - Satsinger utenfor rammen
 • Langtidsbudsjett 2020-24 - Prosess og status
 • Regnskapsrapportering 2. tertial 2020
 • Distriktsvennlige utdanninger
 • Antall studieplasser for studieåret 2021/22
 • Plan 2021 - presentasjon av hovedprioriteringer
 • UiAs satsing på profesjonsforskning gjennom Pronett- vurdering av veien videre i lys av langsiktig plan for Pronett
 • Signering av Dora-erklæringen
 • Forslag til reviderte retningslinjer for behandling av uredelighetssaker
 • Orientering til styret - korona oktober 2020
 • Tildeling av utdanningsprisen 2020
 • Diverse referat- og rapportsaker, kallelser og informasjonsutveksling

Hele saklisten ligger her

Powered by Labrador CMS