oppsigelse i retten

Slaktet Norce sine rutiner: — Uforsvarlig prosess

Tekna-advokat Jeanette Engebretsen mener Norce-konsernet gjorde subjektive vurderinger uten standarder for å velge hvem som måtte gå. — Oppsigelsesprosessen sviktet i alle ledd, sa advokaten.

Norce har hovedkontor i Bergen, men har avdelinger ti ulike steder i Norge.
Publisert Oppdatert

En ensidig vurdering ut fra hvilken kompetanse som var anvendbar for Norce-konsernet og hvor gode medarbeiderne var til å å skaffe seg fakturerbare timer. Manglende vurdering av realkompetanse, ansiennitet og sosiale forhold. Dette gjør at utvelgelsen og oppsigelsen av Norce-forskeren med 22 års ansiennitet åpenbart er usaklig. Det var kjernen i Tekna-advokat Jeanette Engebretsens prosedyre i rettssaken som en 56 år gammel Norce-forsker har anlagt mot sin arbeidsgiver etter å ha blitt oppsagt i juni i fjor.

Ikke kvalitetssikret

Engebretsen viste til flere rettsavgjørelser og hevdet at Norce-konsernet ikke hadde gjort den helhetsvurderingen som kreves når 56-åringen ble valgt ut blant dem som skulle miste jobben.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Hun mener også det er bevist i retten at Norce ikke hadde like kriterier når de valgte ut hvem som måtte gå.

— I stor grad er det kriteriet anvendbar kompetanse som er brukt sammen med de ansattes faktureringsgrad. Det samme gjelder såkalt spisskompetanse. Men i retten har vi fått innsyn i at dette var subjektive oppfatninger fra ulike ledere. Og ingen standarder som kvalitetssikret en sammenligning av ansatte, sa Engebretsen.

Hennes påstand var at oppsigelsen måtte kjennes ugyldig og at 56-åringen ble tilkjent en oppreisningserstatning etter rettens skjønn.

Partene var samlet i retten for tredje dag på rad. Nå venter dommen.

Fullt forsvarlig

Advokat Anette Eckhoff fra Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) er Norce sin prosessfullmektig. Hun imøtegikk påstandene fra saksøker, og argumenterte for at Norce sin prosess hadde vært fullt ut forsvarlig når oppsigelsene ble forberedt og gjennomført på forsommeren i 2020.

— Norce kan ikke se annet enn at saksbehandlingen har vært fullt ut forsvarlig og at det er foretatt en saklig utvelgelse av 56-åringen, sa Eckhoff i sin prosedyre.

Hun viste også til at kriterier og prosess har vært drøftet med de tillitsvalgte, med uenigheter kun på mindre spørsmål.

— Selv med over 20 års ansiennitet har det vist seg at forskerens kompetanse er vanskelig å selge både for han og for Norce, sa advokaten.

Hun avviste at det heller skulle vært andre i konsernet som måtte gå før 56-åringen.

— Vi har vist at disse har en mer anvendbar kompetanse eller har andre nøkkelfunksjoner for Norce, sa advokaten.

Hun viste også til at retten skal være tilbakeholden med å overprøve vurderinger gjort av en arbeidsgiver, med mindre den har grunnlag for å vurdere disse tilstrekkelig.

— Norce-konsernets prosess har vært både saklig og grundig, og som saksøkt kjenner de seg ikke igjen i saksøkers beskrivelse, sa advokat Eckhoff.

Dette var tredje dag i retten, deretter går saken til doms.

Powered by Labrador CMS