JUKS

Slik blir studentene tatt for juks med kunstig intelligens

De samme feilene går igjen hos studentene som er felt for fusk ved vårens eksamener.

Studentene som felles for juks går i de samme fellene når de bruker ChatGPT.
Publisert Oppdatert

Nemnd for studentsaker ved NTNU har i år behandlet totalt fire saker som omhandler kunstig intelligens (KI). 

25. oktober ble to resterende saker om KI behandlet. Universitetsavisa omtalte onsdag dette møtet og utfallet for de to studentene som nå har fått behandlet sine saker.

Fakta

Hvordan blir man felt?

  • For å felle en student i nemnd, er det strenge krav til bevis. For å møte kvalifisert sannsynlighetsovervekt som nemnda opererer med, er beviskravet et sted mellom vanlig sannsynlighetsovervekt, som er over femti prosent, og beviskravet i straffesaker, som er utover enhver rimelig tvil.
  • I nemnda kreves det alminnelig flertall for annullering av eksamen og to tredelers flertall for utestengelse.

Tidligere i vår ble to studenter felt for juks utført med kunstig intelligens, som gjorde at de fikk eksamen annullert og at de ble utestengt fra NTNU i to semestre.

Som Khrono tidligere har skrevet har NTNU fattet vedtak om at det ikke er lov å benytte Chat-GPT under eksamen. «Det er ikke tillatt å generere besvarelser ved hjelp av kunstig intelligens (ChatGPT eller lignende) og levere den helt eller delvis som egen besvarelse», heter det i reglementet.

— Forbudet handler om at studentene ikke kan levere tekst som framstår som egenprodusert, men som helt eller delvis er produsert av kunstig intelligens, sa prorektor Marit Reitan til Khrono i vår. 

Klare bevis

I en av sakene som ble behandlet nå var det tydelig for nemnda at studenten hadde brukt kunstig intelligens for å generere besvarelsen.

— Sensor fant der flere sitater som ikke eksisterer i kildene som ble oppgitt, en referanse til en artikkel som ikke eksisterer og en referanse til et sidetall som ikke eksisterte i en bok. Boken var på rundt 300 sider, og det ble referert til et sidetall på over 1000, forteller Ragnar Veien Tundal, som er seniorrådgiver og jurist ved Seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø ved NTNU, til Universitetsavisa.

Her var det ingen tvil, og dermed ga en enstemmig nemnd fellelse, som i likhet med de tidligere sakene førte til annullering av eksamen og utestenging i to semester.

Det var ikke like enkelt for nemnda å bli enige i den andre saken. De delte seg, og to stemte for at de objektive og subjektive vilkårene for fusk var oppfylt, mens tre stemte imot. 

Flere jukser

I alle sakene der studenter blir felt for juks, er det felles at det blir problemer med referanser og sitater. Det kan være referanser til sidetall som ikke finnes i et verk, eller sitater som den kunstige intelligensen har funnet på. 

Prorektor for utdanning ved NTNU, Marit Reitan, mener det kan være langt flere enn de tre felte studentene som jukser med KI på eksamen. NTNU har ingen verktøy til å fange opp slik juks. 

Khrono har tidligere skrevet at ChatGPT kan lure fuskesjekken. I sommer konkluderte en forskningsgruppe bestående av eksperter fra flere store europeiske universiteter med at KI-detektorene fungerer dårlig.

Prorektor Reitan forteller at det diskuteres på NTNU om det skal tas inn i deres retningslinjer at studenter må redegjøre for bruk av kunstig intelligens i oppgaver. 

— Når det kommer til hjemmeeksamener så er vi nødt til å lage oppgaver som premierer det studenten viser av selvstendige ferdigheter og kreativitet. I fremtiden må vi tenke nytt rundt hva som er kunnskaper og ferdigheter, samt kritisk refleksjon. Det vil være særdeles viktig for universitetet som helhet, sier Reitan til Universitetsavisa. 

Endringslogg. 03.11.2023 kl.08:06 har sitater i de to siste avsnittene vært attributert til Ragnar Veien Tundal. Det er nå rettet til prorektor Marit Reitan. 

Powered by Labrador CMS