Korona-tiltak

Slik rammes universitetene og høgskolene akkurat nå

Her er oversikten. Dette gjør de.

Forelesninger med mange deltakere avlyses flere steder.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne saken oppdateres fortløpende.

Her kan du se hva de ulike universitetene og høgskolene som innfører spesifikke tiltak har valgt å gjøre.

Vet du om spesifikke tiltak som ikke er nevnt? Send mail til en av journalistene våre eller til redaksjonen@khrono.no.

Fakta

De individuelle rådene fra samtlige institusjoner

Kilde: UHR

Nord universitet

Fakta

Antall smittede ved universiteter og høgskoler

Per 11. mars 2020

  • NMBU: Én smittet
  • Universitetet i Bergen: Én smittet
  • Universitetet i Sørøst-Norge: To smittet
  • NTNU: Én smittet

Nord universitet besluttet onsdag kveld å avlyse all undervisning og forelesninger på sine studiesteder torsdag 12. mars og fredag 13. mars. Disse to dagene skal brukes til å legge til rette for mest mulig nettbasert undervisning.

Ifølge Nord skal studenter som fra før har nettbasert undervisning disse dagene delta på denne som normalt. Også studenter som er i praksis forholder seg til det som er avtalt. All samlingsbasert undervisning med fysiske samlinger avlyses hele uke 12. mars.

Høgskolen i Innlandet

I en melding på hjemmesiden til Høgskolen i Innlandet onsdag kveld kommer det fram at HINN vil imøtekomme Fylkesmannen i Innlandets / fylkeslegens anbefaling om å unngå seminarer, møter og kurs med mer enn 15 deltakere, og så raskt som mulig legge om til størst mulig bruk av fjernundervisning for å redusere smitterisiko.

Som en konsekvens har HINN besluttet å stanse all campusbasert undervisning fra 12. mars for å kunne planlegge og gjennomføre overgangen til fjernundervisning.

Skoleeksamener planlagt torsdag 12. og fredag 13. mars er besluttet utsatt.

Kommunikasjons- og markedsdirektør ved Høgskolen i Innlandet, Frode Skår, sa følgende til Khrono onsdag formiddag:

— Vi er i beredskap, og vi prøver å forutse hva som kan være neste steg og hvordan vi skal håndtere det når det skjer. Vi forbereder oss på ulike scenarier.

— Kommer det restriksjoner på at det for eksempel ikke kan være flere enn 50 personer til stede i ett og samme lokale, er det noe som selvsagt vil få konsekvenser for oss. Det er heldigvis fullt mulig å gjennomføre store deler av undervisningen digitalt, men det finnes også områder der dette er mer krevende, slutter Skår.

OsloMet

OsloMet har oppdatert sine prosedyrer i forbindelse med Korona-viruset onsdag. På nettsidene kan man nå lese at all undervisning på OsloMet avlyses fra torsdag 12. mars. Digital undervisning skal settes i gang så fort som mulig og senest innen 23. mars.

Alle arrangementer avlyses og ansatte bes ta med PC og lader hjem. Det anbefales å jobbe hjemmefra dersom dette er mulig.

OsloMet fraråder også jobbreiser, og opplyser om at alle arrangementer som ikke er strengt nødvendige skal utsettes.

Tiltaket med at ansatte bes jobbe hjemmenfra gjelder inntil videre og i første omgang ut mars.

I tilfeller der arbeidet ikke lar seg gjøre hjemmefra og det dreier seg om virksomhetskritiske funksjoner, vil det være aktuelt med fleksitid.

Når det gjelder eksamen, planlegger OsloMet nå for at de kan leveres digitalt hjemmefra eller gjennomføres som muntlig eksamen.

Studenter kan få utsatt praksis på grunn av koronautbruddet.

Praksissteder i skole og helsevesenet er berørt og kan bli berørt av koronaviruset. OsloMet ser på alternative former for praksis og Kunnskapsdepartementet ser på midlertidige endringer av regelverket, slik at studentene ikke skal bli skadelidende.

Studenter som har planlagt å dra på utveksling nå, altså vårsemesteret, skal holde seg hjemme. Studenter som planlegger utvekslingsopphold høsten 2020 oppfordres til å utsette kjøp av billett eller kjøpe fleksibel billett.

OsloMet har ca 20.000 studenter og 2000 ansatte med campus i Oslo og Kjeller utenfor Lillestrøm (Viken).

Høyskolen Kristiania

All stedbasert undervisning på Høyskolen Kristiania og Fagskolen Kristiania avlyses fra og med torsdag 12. mars, heter det i en melding fra skolen onsdag kveld.

Undervisning blir gjennomført nettbasert så fort som mulig og senest innen mandag 16. mars. Følg med på Canvas for når ditt emne blir tilgjengelig.

Alle arrangementer avlyses.

Høgskulen i Volda

SISTE (TORSDAG 12. MARS KL. 12.50): Høgskulen i Volda hadde beredskapsmøte torsdag formiddag, og bestemte da at all undervisning på høgskoleområdet er avlyst fra torsdag. Undervisningen blir erstattet av alternative undervisnignsformer så snart som mulig.

Høgskoleområdet, med kantine og bibliotek, er åpent, men idrettsbygget blir stengt fra torsdag. Alle arrangement ved høgskolen blir avlyst frem til påske.

Onsdag ble det bestemt at en studentturné skulle avlyses. For journaliststudentene som har internpraksis ble det bestemt at radio- og TV-studentene også skulle gå over til å lage nettavis, for å hindre at de var for mye ute blant folk.

Tidligere oppdateringer:

Høgskulen i Volda innfører frivillig oppmøte til undervisning. Dette gjelder fra og med i 11. mars, og alle emner, studier og samlinger. I praksis betyr det at man ikke trenger sykemelding ved fravær.

Det innebærer også at man kan ta eksamen om man har for lite frammøte, dersom andre krav og praksis er oppfylt.

Undervisningen går som normalt ellers.

Høgskolen i Østfold

  • Undervisning torsdag 12.03.20 og fredag 13.03.20 avlyses for alle studenter ved Høgskolen i Østfold. Undervisningen vil fra mandag 16.03.2020 gjennomføres nettbasert inntil ny beskjed blir gitt.
  • Det vil komme nærmere informasjon om nye alternative eksamensformer i tiden fremover.
  • Praksis forløper som normalt inntil annen beskjed blir gitt. Følg de beskjedene dere får på praksisstedet, heter det på høgskolens nettside.

Det vil ikke bli ført fravær ved obligatorisk undervisning fra og med 12. mars og inntil ny beskjed blir gitt.

Ingen arrangementer med mer enn 30 deltakere avholdes.

Høgskolen i Østfold ønsker ikke at studenter samles i større grupper på campus selv om disse ikke er stengt. Tilbudet med bibliotek og IT-vakt vil være noe begrenset i tiden fremover.

I den grad det er mulig, oppfordres det til bruk av hjemmekontor og fleksible arbeidstider for ansatte.

Høgskolen i Østfold skriver på egne nettsider at det ikke skal gjennomføres tjenestereiser innenlands eller til utlandet fra nå av og til ny beskjed blir gitt. Alle forskeropphold som er planlagt i tiden fremover avlyses eller utsettes.

Ingen studenter skal starte sitt utvekslingsopphold fra om med 10. mars og inntil ny beskjed blir gitt. Studenter som skulle ha startet sitt utvekslingsopphold senere i vår må kontakte Internasjonalt team ved HiØ for oppfølging.

Rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen kritiserte i et innlegg og sak i Khrono tidligere i dag, Kunnskapsdepartementet for manglende tiltak i uh-sektoren. Rektor er selv professor i helsevitenskap.

Handelshøyskolen BI

Fra og med torsdag 12. mars er all klasseromsundervisning og alle forelesninger avlyst ved Handelshøyskolen BI. Undervisning vil nå gå digitalt.

BI har avlyst alle konferanser ved alle campus, ut april. Alle arrangementer med eksterne aktører er avlyst, heter det på BIs hjemmeside.

Norges Handelshøyskole

NHH oppfordrer alle ansatte til å filme forelesningene, slik at man kan følge videoforelesninger fra nett om det blir nødvendig. De oppfordrer alle studenter som kan følge video om å droppe forelesning, og heller se forelesningene på video. Rådet er oppdatert 11.mars.

NTNU

SISTE (TORSDAG 12. MARS KL 11.16): På sin egen nettside skriver NTNU ar de fra 12 mars avlyser alt av fysisk, timeplanfestet undervisning og praksis. I første omgang skal dette gjelde til 20.mars. De opplyser også at de vil gå over til digital undervisning i alle emner, så snar det lar seg gjøres.

Alle ansatte ved universitetet blir oppfordres om å jobbe hjemmefra, og studentene blir bedt om å ikke oppholde seg på campus.

I tillegg skal alle tjenestereiser avlyses. De som kommer fra utlandet, uansett land, skal ha to ukers hjemmekarantene. Hjemmekarantene vil også gjelde for private reiser

Tidligere oppdateringer:

Ved NTNU ble 2000 studenter sendt hjem tirsdag, etter en uavklart smittesituasjon. Onsdag ble alle studenter ved sykepleien, første- andre- og sjetteårs studenter ved medisin og alle studenter ved campus Tunga holdt hjemme.

Onsdag ettermiddag har situasjonen utviklet seg. Studentene har nå fått vite via intranettet at de kan komme tilbake igjen. Det skriver Universitetsavisa.

«Etter prøvetaking og grundig smittevernvurdering kan nå alle NTNU-studenter ved campus Tunga og Øya vende tilbake til undervisning som vanlig».

Årsaken til at studentene ble bedt om å holde seg hjemme, var at man mistenkte at en fysioterapistudent kunne være smittet med koronavirus. Dekan Björn Gustafsson sier nå til Universitetsavisa at prøvene viser at hun ikke er smittet.

Alle arrangementer som kan utsettes, skal utsettes, heter det videre fra NTNU.

Rektor Anne Borg sender nå ut et brev til alle de frivillige studentorganisasjonene om å iverksette samme tiltak som NTNU, med tanke på å utsette arrangementer, skriver kommunikasjonsrådgiver Anne Katharine Dahl i en e-post til Khrono.

Alle forelesninger med 500 eller flere deltagere avlyses, eller utsettes. Og alle forelesninger med 100 eller flere deltakere skal risikovurderes, opplyser Dahl.

Helsestasjon for studenter stenger.

Ansatte i risikogrupper, samt personer med kroniske lidelser blir pålagt hjemmekontor og nærmeste leder skal varsles, skriver Dahl i e-posten.

Universitetet i Agder

Universitetet melder onsdag ettermiddag at all undervisning torsdag 12. og fredag 13. mars er avlyst og at studenter oppfordres til ikke å oppholde seg på campus disse dagene. Dette gjelder studenter både i Grimstad og Kristiansand, skriver de en melding på nettsidene.

De skriver videre at avlysningene også omfatter arrangementer, samlinger og store møter de samme dagene.

For å unngå store konsekvenser for undervisningstilbudet skriver de at målet er «å finne alternative løsninger siden oppmøtebasert undervisning trolig ikke vil la seg gjennomføre over et lengre tidsrom».

Rektor Sunniva Whittaker sier i en uttalelse at de fra mandag 16 mars vil sørge for at mest mulig av undervisningen vil skje digitalt, via streaming og andre alternative undervisningsformer.

— For eksempel vil vi legge til rette for streaming fra 50 undervisningsrom. Dette er et omfattende arbeid, men vi ønsker som sagt at studentene skal bli minst mulig skadelidende i denne krevende situasjonen, sier hun.

Det oppfordres samtidig til bruk av hjemmekontor den nærmeste perioden, og studentene oppfordres til selvstudier torsdag og fredag. Universitetet reduserer åpningstidene på begge campuser, med stenging 17.00.

Universitetet i Bergen

SISTE (TORSDAG 12. MARS KL 1201): Universitetet i Bergen (UiB) avlyser alt av fysisk undervisning. Dette kommer frem i en pressemelding torsdag formiddag. Alle studenter blir sendt hjem umiddelbart, og avlysningene gjelder frem til etter påske.

I pressemeldingen står det at studenter ikke skal oppholde seg på campus. Lesesaler stenges også, fra fredag ettermiddag. UiB vil gå over til digital undervisning, i alle emner, så fort det lar seg gjøre. Veiledning skal også skje digitalt.

All kurs- og konferanseaktivitet blir avlyst, og Universitetsmuseet stenger. Alle ansatte oppfordres til å arbeide hjemmefra, dersom arbeidets art tillater det. Ansatte og studenter i risikogrupper skal benytte hjemmekontor, og alle tjenestereiser blir avlyst.

— Vi ønsker å ta samfunnsansvar i denne krevende situasjonen. Dette er en nasjonal dugnad for oss alle, sier prorektor Margareth Hagen i pressemeldingen.

Tidligere oppdateringer:

Fra torsdag 12.mars vil UiB legge til rette for at mest mulig undervisning skal foregå digitalt, skriver UiB på hjemmesiden. Dette gjøres for å minske faren for spredning av koronasmitte.

All undervisning med over 100 deltakere, skal gjennomføres digitalt fra og med i morgen, ellers avlyses.

UiB jobber fortløpende for å gjøre større deler av undervisningen digital. Det skal også planlegges for digital undervisning i grupper med færre deltagere. Tiltakene gjelder til 14. april.

All campus-undervisning ved Det medisinske fakultet stoppes.

«Studenter ved ALLE studieprogrammer ved Det medisinske fakultet skal oppholde seg borte fra undervisningslokaler, tannklinikken, laboratorier, lesesaler og sykehus,» står det i en oppdatering sendt ut onsdag ettermiddag.

Alle eksamener går foreløpig som planlagt. Ordningen ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen gjelder fra og med torsdag 12. mars kl 08 og foreløpig til og med fredag 20. mars 2020.

Arrangementer i regi av UiB som ikke er undervisning skal avlyses, heter det i samme oppdatering. Videre stenges universitetets biblioteker. Også lesesaler stenges, men vil holdes åpne til fredag kl 17 for at studenter skal få hentet sine eiendeler.

Universitetsmuseet avlyser alle arrangementer, gruppemottak og opplegg for grupper med virkning fra 12. mars – foreløpig frem til og med fredag 3. april, altså til palmehelgen. Dette omfatter også aktivitetene til skoletjenesten. Museet holder for øvrig åpent som vanlig, men det maksimale antallet av besøkende til enhver tid vil reduseres fra 1000 til 300.

I den siste oppdateringen heter det også at de «følger oppfordringen fra Folkehelseinstituttet om å legge til rette for hjemmekontor for ansatte».

Én utvekslingsstudent ved Universitetet i Bergen er smittet, og sitter i hjemmekarantene på sin hybel. Skal ikke være alvorlig syk.

Universitetet i Oslo

SISTE (TORSDAG 12. MARS KL 13.10): Ledelsen ved universitetet i Oslo har besluttet at all undervisningsaktivitet opphører fra 13. mars. Undervisning skal nå gis digitalt. Dette skriver UiO på egne nettsider.

—Vi satser nå alt på å få opp digitale løsninger på alle studier. For noen av disse vil det ta litt tid, men vi gjør nå en kraftinnsats for å bistå undervisere i å ta i bruk digitale løsninger. Vi ber om forståelse for at det kan være litt utfordrende for forelesere og fakulteter, men dette skal vi få til, sier rektor Svein Stølen ved UiO til universitetets nettside.

Tidligere opppateringer:

UiO går torsdag ut med informasjon om at samtlige bibliotek tilknyttet universitetet stenges med umiddelbar virkning.

Fra torsdag 12. mars vil UiO legge til rette for at mest mulig undervisning skal foregå digitalt. Alle arrangementer i regi av UiO som ikke er undervisning, avlyses.

For ansatte anbefales hjemmekontor dersom arbeidet tillater det og tilstedeværelse ikke er påkrevd. Dette vil i første omgang gjelde til 14.april.

UiO har avlyst alle Ex.phil-forelesninger (emnet EXPHIL03). De er trolig avlyst for resten av semesteret, og podkast skal erstatte forelesningene som gjenstår. Det er rundt 500 studenter som følger emnet.

Også emner i statsvitenskap (STV1300) er avlyst, da det har hele 486 studenter og går i autitorum med plass til rundt 500 studenter.

Forelesning i psykologiemner (PSY2405) er også avlyst, får Khrono opplyst.

Khrono erfarer at midtveiseksamen i fysikkemnet MEK1100 - Feltteori og vektoranalyse har blitt avlyst og at studenter har fått beskjed om dette på interne studentsider. Studentene skal få beskjed om hva alternativet til nåværende eksamensform blir.

Studentene i fysikkemnet skal ha fått beskjed om at forelesningene heretter vil filmes, for tomme saler.

Universitetet i Stavanger

SISTE (TORSDAG 12. MARS KL 13.24): På sin egen nettside informerer universitetet i Stavanger at all campus-basert undervisning blir stoppet frem til 3.april. Det skal bli lagt til rette for at mest mulig undervisning skal foregå via nettbaserte løsninger.

Universitetet har også besluttet å stenge biblioteket. Studenter blir oppfordret til å jobbe hjemmefra, åpningstidene på campus avgrenses.

I tillegg blir alle fakultetet pålagt å vurdere unntak fra praksis, og alternativ tilpassing og gjennomføring av eksamen.

Tidligere oppdateringer:

UiS har ved de største fakultetene, besluttet å ikke kreve obligatorisk oppmøte på forelesninger. Det sier rektor Klaus Moen til NRK Rogaland.

Alle forelesninger med over 500 studenter er avlyst og skal i stedet strømmes via nettløsning. Undervisning som innebærer nærkontakt/berøring kan heller ikke gjennomføres, alternative undervisningsformer må i stedet vurderes, skriver universitetet på nettsidene.

Stavanger kommune har utvidet karantenereglene til å gjelde hele Østerrike og ikke bare Tyrol, som nasjonale myndigheter opererer med. Det betyr at hele Østerrike inngår i de områdene hvor universitetet har pålagt sine ansatte og studenter karantene på 14 dager.

UiS avlyser alle innendørs arrangementer med over 500 deltakere. Alle arrangementer med eksterne deltakere, og over 30 deltakere til sammen, skal risikovurderes og nødvendige tiltak gjennomføres, skriver de på nettsidene.

Alle blir også oppfordret på det sterkeste til å vurdere nødvendigheten av å gjennomføre alle planlagte reiser, står det videre.

Universitetet i Sørøst-Norge

SISTE (TORSDAG KL 10.32): USN avlyser all undervisning på alle campusene frem til etter påske.

Tidligere oppdateringer:

Ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er én student ved campus i Porsgrunn og én administrativt ansatt ved campus i Vestfold smittet.

Onsdag ettermiddag gikk det ut melding om at USN avlyser all campusbasert undervisning torsdag og fredag. Det skriver USN på egne nettsider. Digital undervisning går som planlagt, og fra mandag skal både undervisning og veiledning gjennomføres digitalt. Dersom det ikke er mulig, vil undervisningen bli avlyst. Avlysningen torsdag og fredag gjelder også obligatorisk undervisning.

USN har også stoppet alle tjenestereiser og mottak av internasjonale gjester. Studenter får ikke delta på studiereiser, og ingen skal delta på kurs eller konferanser med mindre det er strengt nødvendig.

Ansatte ved universitetet oppfordres til å ta med seg datamaskinen hjem daglig, for å kunne ha hjemmekontor om det skulle bli nødvendig.

VID vitenskapelige høgskole

VID har satt igang arbeid for å kunne tilby studentene digitale forelesninger. Blant annet er de igang med å teste ut ulike kanaler for ulike studieprogram. De ber alle undervisere innstille seg på å lage digitale forelesninger.

Når det kommer til eksamen vil de så langt det lar seg gjøre legge til rette for normal eksamensgjennomføring, men jobber med å utvikle alternativ eksamensavvikling ved behov. Ved praksis vil hver enkelt sak vurderes individuelt.

Norges idrettshøgskole

SISTE (TORSDAG 12. MARS KL 13.40): All undervisning med fysisk oppmøte på Norges Idrettshøgskolw avlyses fra og med 13.mars til og med 22.mars. Dette skjer på grunn av utviklingen av Korona-utbruddet. Det skriver NIH på sine nettsider.

Fra mandag 23.mars skal all undervisning tilbys digitalt, dersom dette ikke er mulig, vil undervisningen bli avlyst. Dette tiltaket vil gjelde fram til påsken. Alle ordinære skoleeksamener vil for vårsemesteret bli omgjort til hjemmeeksamen.

Videre skriver NIH at studenter som er i praksis, skal fortsette ut praksisperioden og skal følge de rådene og retningslinjene som gjelder på praksisstedet.

Ansatte ved høgskolen oppfordres til å jobbe hjemmefra, dersom arbeidet ikke krever fysisk tilstedeværelse.

Tidligere oppdateringer:

Undervisning går fortsatt som planlagt for studentgrupper under 100. Det innføres trolig hjemmeeksamen på alle eksamener i vår, opplyser kommunikasjonssjef Karen Christensen.

Arrangementer avlyses dersom de ikke er virksomhetskritiske. Skjerpede krav og anbefalinger til ansatte og studenter. Styrt organisering av hjemmekontor.

Høgskulen på Vestlandet

SISTE (TORSDAG 12. MARS KL 13.01): Høgskolen på Vestlandet stenger alle 5 campuser fra og med 13.mars til 14. april. Det opplyser de på sine nettsider. All undervisning og undervisningsrelatert aktivitet avlyses også i samme periode. Det jobbes med å finne alternativer til undervisning.

Skoleeksamen og muntlig eksamen vil ikke bli avviklet, og det jobbes med å finne alternativer til disse. Hjemmeeksamen vil gå som planlagt.

Praksis vil i utgangspunktet gå som normalt. Ansatte ved høgskolen oppfordres til å jobbe hjemmefra, dersom arbeidets art tillater det.

Tidligere oppdateringer:

HVL følger Folkehelseinstituttet sine råd og har fokus på å sikre forsvarlig drift og unngå smittespredning, melder avdelingsleder for kommunikasjon og samfunnskontakt Svein Ove Eikenes til Khrono.

Han viser til at FHI anbefaler at undervisningen ved universitet og høgskoler skal gå mest mulig som normalt.

Eikenes melder videre dette til Khrono: «Samtidig vurderer vi fortløpende om undervisningsaktiviteten er nødvendig å gjennomføre. Forhold som type undervisningsaktivitet og antallet studenter som samles tas med i vurderingen. Bruk av digital undervisning kan være et alternativ til vanlig undervisning. HVL er restriktive i å gjennomføre arrangementer og vurderer fortløpende nødvendigheten av hvert enkelt arrangement. I HVL er vi nå restriktive i å gjennomføre arbeidsreiser og skal vurdere nødvendigheten av hver enkelt reise. For å redusere tetthet på offentlig transport blant ansatte og på arbeidsplasser vil HVL fortløpende vurdere bruk av fleksitid eller hjemmekontor.»

UiT - Norges arktiske universitet

SISTE (TORSDAG 12. MARS KL 11.22): Universitetsdirektøren har vedtatt at utstillingsdelen til Norges arktiske museum holdes stengt fra og med torsdag 12. mars og foreløpig fram til 19. april. Det kommer fram i en pressemelding fra UiT Norges arktiske universitet.

Det innebærer at Polarmuseet og Norges arktiske museum (tidligere Tromsø museum) ikke vil ha åpent for publikum eller arrangementer i denne perioden.

Dette gjøres etter en risikovurdering og som et forebyggende tiltak mot spredning av koronaviruset. Begge museene har en stor andel internasjonale gjester, og flere av disse er eldre personer som kan være i risikogruppen for å bli alvorlig syke av viruset.

Museene har til dels trange lokaler, og særlig Polarmuseet har lokaler hvor publikum står veldig tett på hverandre. Førstkommende mandag var det planlagt å ta imot opp mot 800 besøkende fra cruisebåter i Tromsø, men museene har nå avlyst dette besøket, står det i meldingen.

Det presiseres at museene kun stenger for publikum. Museenes øvrige virksomhet (forskning, samling og forvaltning) fortsetter som planlagt, innenfor de begrensninger som UiT ellers har satt.

Tidligere oppdateringer:

UiT skriver at undervisning med over 100 deltakere skal gjennomføres digitalt eller avlyses ut denne uken (uke 11). Der det er mulig anbefales det å gjennomføre undervisning digitalt. Som Khrono allerede har skrevet har universitetet vedtatt en midlertidig forskrift om eksamen.

UiT avlyser alle arrangement fram til etter påske, dette gjelder også interne sosiale arrangement.

NLA Høgskolen

NLA Høgskolen skriver i en epost til Khrono at fra torsdag 11. mars, blir det meste av undervisningen med fysisk tilstedeværelse på NLA Høgskolen avlyst. NLA legger til rette for alternativ virtuell/digital undervisning.

Norsk studentorganisasjon

Norsk studentorganisasjon (NSO) skal ha landsmøte etter påske. Siste helgen i mars skulle de hatt formøte til landsmøtet. Det er nå avlyst.

Av informasjon og opplæring som skulle blitt gitt på formøtet, vil vi tilstrebe å kunne få gitt den informasjonen på andre måter. Mer informasjon om dette vil komme fortløpende så snart vi har det klart, skriver NSO på egne nettsider.

Kunsthøgskolen i Oslo

Oppdatering, torsdag 12.3: Kunsthøgskolen i Oslo stenges fredag 13. mars til tirsdag 24. mars som følge av koronaviruset. All undervisning og arrangementer avlyses i denne perioden. Studenter vil ikke ha tilgang til skolens lokaler, hverken felles arealer eller spesialrom. Ansatte anbefales å jobbe hjemmefra, når det er mulig. Eventuelle unntak skjer i samråd med dekan og seksjonssjef.

Kunsthøgskolen i Oslo melder onsdag at de innfører flere tiltak med øyeblikkelig virkning. Alle studiereiser avlyses i mars og april. Forestillinger ved Kunsthøgskolen gjennomføres, men publikum halveres i antall. Også antallet gjester på utstillingsåpninger begrenses.

Videre skriver de at reiser til områder med utbredt smitte avlyses, i tillegg begrenses reiser som ikke er strengt nødvendige for virksomheten. For private reiser anmodes ansatte om å begrense det, følge offentlige råd, og gi beskjed til nærmeste leder.

Det innføres også karanteneregler, alle som har vært i områder med utbredt smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst,. De skriver også at «dersom du har vært på reise i risikoområder ber vi om at du umiddelbart tar kontakt med din fastlege for å avklare eventuell sykemelding i forbindelse med karantene».

NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås varsler onsdag kveld at de innstiller all campus-basert undervisning med øyeblikkelig virkning, så langt det er praktisk mulig.

Det jobbes iherdig med å tilrettelegg for alternative undervisningsformer ved fakultetene, skriver NMBU på nettsiden.

Sju ansatte er i karantene, en student og en ansatt er smittet av coronaviruset. Studenten har vært i karantene fem dager før utbrudd og er fortsatt i karantene, den ansatte har ikke vært på campus.

Dronning Maud Minnes Høgskole for barnehagelærerutdanning

DMMH har avlyst all undervisning fra og med 12.03, unntatt nettbasert undervisning.

Alle praksisbesøk endres til samtale via Skype.

Høgskolen i Molde

Ved Høgskolen i Molde har de så langt valgt å ikke ha spesielt restriktive tiltak, sammenlignet med andre institusjoner. All undervisning går som normalt. Høgskolen skriver på egne nettsider at om man likevel har symptomer på luftveissykdom, hoste eller feber skal man være hjemme.

Høgskolen har fortsatt ikke lagt ned et generelt forbud mot at ansatte eller studenter reiser på tjenestereise eller studieopphold i utlandet.

Det de har bestemt er at all opplæring og trening med munn-til-munn metoden stoppes. All aktivitet der pasientsimulatorer eller øvingsdukker er involvert i ferdighetstrening stoppes dermed inntil videre.

Lovisenberg diakonale høgskole

All undervisning avlyses torsdag 12. og fredag 13.mars. Fra mandag 16.3 vil undervisning i LDHs lokaler erstattes med alternative læringsmetoder og nettbaserte undervisningsformer. Les mer her.

Politihøgskolen

Politihøgskolen har fra 12.03 avlyst all campusbasert undervisning inntil videre. Det vil bli gjort ukentlige vurderinger.

De skriver på egne nettsider at de jobber med å legge til rette for digital undervisning.

(Noe mer vi bør vite som du vil dele? Tips oss på tips@khrono.no)

..........

Følgende ble skrevet i denne artikkelen da den først ble publisert onsdag:

De fleste av landets høgskoler og universiteter iverksetter tiltak som går lenger enn norske helsemyndigheters offisielle råd. Khrono snakket onsdag kveld med direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet og han har få nye konkrete råd å komme med til universitetene og høgskolene.

Fra og med i dag (onsdag kveld) blir alle arrangementer med over 500 deltakere forbudt. De blir ikke bare anbefalt å ikke gjennomføres, men forbudt. Dette rammer noen i universitets- og høgskolesektoren.

— Det er ganske få forelesninger med så mange som 500 personer. Men tenker dere å redusere antallet ned på sikt, Guldvog?

— Det kan være, men tallet er blant annet satt der for å ikke ramme helt alminnelige forhold som for eksempel forelesninger på universiteter og høgskoler i vesentlig grad. Men vi skal nå ha samarbeid med utdanningssektoren og om hvordan dette kan gjennomføres på en fornuftig måte, sier han.

De fleste av landets høyere utdanningsinstitusjoner viser til Folkehelseinstituttets generelle råd. For studenter innen helsefag, vises det til råd for helsepersonell på samme sted.

Men flere universiteter og høgskoler går nå lenger, og iverksetter konkrete tiltak som går utover undervisning og studier. Det varierer hva som iverksettes mellom de ulike universitetene og høgskolene.

Onsdag kveld var det klart at åtte universiteter og høgskoler kutter all undervisning på campus fra og med torsdag 12.mars. Disse er: OsloMet, Handelshøyskolen BI, Universitetet i Agder, Høgskolen i Østfold, Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskolen i Innlandet og Høyskolen Kristiania. NLA-høyskolen kutter også det meste av undervisningen og Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen, kutter deler av undervisningen.

Powered by Labrador CMS