Debatt eirik løkke

Sofie Marhaug har rett

Akademia trenger meningsmangfold og forskere som er villige til å delta i offentlig debatt, også når de uttrykker meninger som er upopulære eller tilhører mindretallet, skriver Civita-rådgiver Eirik Løkke.

Civita-rådgiver Eirik Løkke gir Rødt-politiker Sofie Marhaug (på bildet) rett i at hans omtale av Julie Wilhelmsen, Tormod Heier og Ingrid Fiskaa som «Putins klakører» var usaklig.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I Khrono (13. juni) kritiserer Sofie Marhaug meg for usaklig å omtale Julie Wilhelmsen og Tormod Heier som Putins klakører. Marhaug har rett.

Jeg har derfor for en tid tilbake sendt en e-post til Julie Wilhelmsen, der jeg beklager ordbruken, og jeg vil med dette også beklage overfor Tormod Heier og Ingrid Fiskaa.

Selve begrepet klakør er i moderne språkbruk å anse som et synonym for applauderende, men ut fra ordboksdefinisjonen, «å motta penger for å applaudere», kan det lett tolkes som at jeg beskylder de nevnte for å motta penger fra Putin.

Det er selvsagt en urimelig anklage, og det gjenspeiler ikke det jeg mener.

Sofie Marhaug mener også at det er kritikkverdig at jeg har kritisert de nevnte forskerne for å løpe Putins ærend ved å vise til Nato-utvidelser når de skal forklare den russiske aggresjonen.

Mitt poeng har vært at Wilhelmsen og Heier gjennom sine analyser har bidratt til å formidle Putins narrativ, og at det er kritikkverdig. Det er en kritikk jeg står ved.

Jeg har kritisert analyser som påstår at USA driver med krigsretorikk og sprer krigsfrykt, og at det er NATOs utvidelse, eller det faktum at selvstendige nasjoner ikke lenger ønsker å være en del av den russiske interessesfære, som skulle forklare Putins angrep på Ukraina.Jeg finner slike forklaringer svært usannsynlige.

Akademia trenger meningsmangfold og forskere som er villige til å delta i offentlig debatt, også når de uttrykker meninger som er upopulære eller tilhører mindretallet. Dette gjelder, enten spørsmålet er Russland, klima eller innvandring. Frykten for sosiale sanksjoner bør ikke bidra til å skremme akademikere fra å delta.

Dette betyr selvsagt ikke at man skal fritas for kritikk. Forskere bør, i likhet med alle andre, forvente kritikk og polemikk. Men vi som deltar i det offentlige ordskiftet, bør selvsagt unngå å fremme urimelig beskyldninger.

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS