lokalisering

Søker etter nye midlertidige lokaler på Romerike

OsloMet søker etter nye, midlertidige lokaler som skal brukes i årene fram til ny campus i Lillestrøm er ferdig. 

OsloMet har holdt til her i Kunnskapsveien 55 på Kjeller, 3 kilometer fra Lillestrøm stasjon, siden 2003 og hadde ønsket å bli her til ny campus i Lillestrøm er ferdig en gang rundt 2030.
Publisert

På vegne av OsloMet søker nå Statsbygg i markedet etter alternativer til dagens lokaler på Kjeller.

Lokalene skal benyttes inntil ny Romerike-campus står klar i Lillestrøm sentrum,  og leieperioden er estimert til 7-10 år.

Ifølge søket som ligger ute på statensinnleie.no, trenger OsloMet mellom 17.000 og 27.000 kvadratmeter med en gangavstand på cirka 3 kilometer fra Lillestrøm stasjon. Fristen utleiere har for å melde sin interesse for å huse OsloMet er 10. august.

De midlertidige lokaler skal bestå av undervisningsrom i ulike størrelser, kontorarealer og verksteder og eventuelt andre spesialrom, ifølge utlysningen.

Måtte konkurranseutsette

Leiekontrakten for OsloMets lokaler i Kunnskapsveien 55 på Kjeller utløper 1. desember 2024, og Kunnskapsdepartementet har pålagt OsloMet å gjennomføre et søk i markedet, i tråd med offentlige instrukser for bygge- og leiesaker.

Tidligere har rektor Christen Krogh uttalt at OsloMet ønsker å få forlenget leieavtalen og bli i dagens bygg på Kjeller til den nye campusen er ferdig. OsloMet ba derfor departementet om å vurdere om de kunne få videreføre opsjonen om fortsatt leie på Kjeller, uten å konkurranseutsette leieforholdet, men fikk nei på dette.

— Instruksen er tydelig med tanke på hva man må gjøre i slike saker og som offentlig instans følger vi dette. Så kan vi ha våre synspunkter, men som alle offentlige instanser er vi underlagt reglene og det er bakgrunnen for denne utlysningen, sier Krogh.

Hvorfor er leieperioden for midlertidige lokaler satt så lang som 10 år?

— Vi vet jo ikke helt hvordan dette vil utspille seg, og vi må sikre oss at vi har god nok margin og lokaler å være til ny campus i Lillestrøm står ferdig, sier han.

Jobber med campus-alternativer

OsloMet har holdt til i dagens lokaler på Kjeller siden 2003. Idag er det det svenske eiendomsselskapet SSB som eier bygget på 25.000 kvm. Det ligger nøyaktig 3 kilometer fra Lillestrøm stasjon, ifølge Google Maps.

Det er ikke klart når ny campus i Lillestrøm kan stå ferdig. OsloMet jobber nå med å grovsile alternativer og konsepter og tilhørende kostnadsestimater for en ny campus. Alternativene skal så gjennom en samfunnsøkonomisk analyse, før et anbefalt konsept skal legges fram mot slutten av 2023, går det fram av sakspapirer til styremøtet ved OsloMet 15. juni.

Powered by Labrador CMS