styremøte

Søker om å få fortsette som rektor etter 70-årsdagen

Petter Aasens søknad om å få fortsette som rektor etter fylte 70 år, står på dagsordenen på dagens styremøte ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Petter Aasen har 70-årsdag 23. oktober, og to dager før behandler styret hans søknad om å få fortsette i stillingen som rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge etter fylte 70 år.
Publisert Oppdatert

Rektor Petter Aasen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) fyller 70 år søndag 23. oktober og skulle etter statens regler ha gått av ved første månedsskifte etter bursdagen.

To dager før den store dagen er det styremøte på USN, og en av sakene er Aasens søknad om å få stå i stillingen ut rektorperioden, som varer til 31. desember 2023.

Foreslår å innvilge

Arbeidsgiver ønsker at rektor Aasen skal fortsette ut perioden, og forslaget til vedtak i styret er at søknaden hans innvilges.

I saksframlegget vises det til lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn, der det står at disse plikter å fratre ved første månedsskifte etter at aldersgrensen for stillingen er nådd, det vil si ved fylte 70 år. Likevel kan ansettelsesmyndigheten bestemme at en ansatt som fremdeles fyller kravene til stillingen, kan få fortsette, i første om gang med inntil to års forlengelse, senere et år om gangen, men ikke mer enn fem år.

Oppdatert: Saken om Petter Aasens søknad om å få fortsette i stillingen etter fylte 70 år ble trukket før styremøtet fredag, får Khrono opplyst. Det skal skyldes at siden rektor er ansatt på åremål, er det ikke nødvendig å søke om å få fullføre selv om man passerer 70 år.

Styreleder Tore Isaksen ved USN sier i en e-post til Khrono fredag at saken ble lagt på sakslisten ved en inkurie.

— Styret har tidligere inngått en fireårig arbeidsavtale som utgår 31.12.2023, skriver han.

Bekymret for budsjett

Men styret ved USN har andre saker på dagsordenen, blant annet en orientering om forslaget til statsbudsjett for 2023. Ifølge forslaget vil universitetet få en bevilgning på 2,164 milliarder kroner neste år, noe som er 6 millioner lavere enn årets bevilgning, korrigert for den innlagte prisveksten.

— Budsjettforslaget gir grunn til bekymring, særlig for forskning og internasjonalisering. Det vil kreve at vi ser nøye på hvordan vi bruker hver krone i driftsbudsjettet vårt, og kanskje reviderer noen investeringsplaner, sa Petter Aasen på statsbudsjettdagen.

Vil satse på Hallingdal

Styret skal også vedta hvilke satsinger utenfor rammen USN skal spille inn til statsbudsjettet for 2024, der fristen for innspill er 1. november.

Øverst på listen står 27 millioner kroner til etablering av en permanent campus i Hallingdal.

Av dette vil 10 millioner være en engangsinvestering, mens resten er tenkt å dekke 60 studieplasser i tre år.

Dette står på sakskartet:

 • Regnskapsrapport 2. tertial
 • Budsjett 2023 - orientering om foreløpig statsbudsjett og tildeling
 • Budsjett 2024 - satsningsforslag utenfor rammen
 • Akkreditering og etablering av studietilbudet «Lærerutdanning i praktisk - estetiske fag, trinn 1-13. Design, kunst og håndverk», 300 studiepoeng
 • Akkreditering og etablering av studietilbudet «Master i profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere», 120 studiepoeng
 • Akkreditering og etablering av studietilbudet «Bachelor i folkemusikk», 180 studiepoeng
 • Akkreditering av studietilbudet «Master of Science in eBusiness Technologies and Cybersecurity», 120 studiepoeng
 • Nedleggelse av studietilbudet Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
 • Utvidelse av sensurfrist ved nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningene
 • Endring i forskrift om opptak ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Møteplan 2023 for styret for Universitetet i Sørøst-Norge
 • Søknad om å stå i stilling utover aldersgrensen på 70 år
 • Ansettelse i åremålsstilling som visedekan for forskning - U.offl. § 25
 • Meldingssaker til styremøtet 21.10.2022

Sakspapirene kan leses her.

Endringslogg: Lenke til strømming av møtet ble fjernet fredag kl 9.50 etter at vi fikk opplyst at møtet ikke strømmes fordi det foregår på Aalborg universitet i Danmark.

Fredag kl 13 fikk vi vite at saken om Petter Aasens søknad om forlengelse ble trukket før styremøtet og saken er oppdatert med dette.

Kl 13.15 er saken så oppdatert med en kommentar fra styreleder ved USN, Tore Isaksen.

Powered by Labrador CMS