lærerutdanning

Spår overskudd av norske lærere i 2040

Stikk i strid med tidligere spådommer: I nye framskrivninger kommer Statistisk sentralbyrå til at det kan bli overskudd av lærere fram mot 2040.

Kunnskapsminister Guri Melby er fornøyd med at man på sikt har god tilgang til det beste for skoler og barn.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nye framskrivninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) peker på at det kan bli overskudd av alle typer lærere frem mot 2040.

Tidligere rapporter har fremskrevet en betydelig og tiltagende underdekning av lærere i hele perioden.

Men for første gang viser beregningene at det også kan bli overskudd av grunnskolelærere. Nedgang i befolkningsveksten skal være hovedårsaken til overskuddet.

Fakta

SSB sin Lærerframskriving - Lærermod

  • SSB framskriver hvert tredje år tilbud og etterspørsel etter lærere for de neste 20 årene, beregnet med modellen Lærermod.
  • Les hele rapporten her: LÆRERMOD 2019-2040 - SSB
  • Framskrivningene gjøres for barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningene, lektor- og faglærerutdanningene, praktisk pedagogisk utdanning allmennfag (PPU), praktisk pedagogisk utdanning yrkesfag (PPU-Y) og samlet for alle lærerne.
  • Beregningene i årets rapport baserer seg på statistikk fra 2019.
  • Tilbudet av grunnskolelærere vil bli noe lavere enn Lærermod fremskriver på grunn av overgangen til 5-årig grunnskolelærerutdanning. SSB har beregnet at dette tilsvarer 1811 færre årsverk.
  • Dersom beregningene treffer, betyr dette et overskudd av grunnskolelærere fra 2027.
  • Beregningene er gjort på nasjonalt nivå og det er store regionale forskjeller, som ikke fanges opp i disse framskrivingene.
  • Beregningene skiller heller ikke på grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10, der situasjonen tildels er meget ulik.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Ikke tatt høyde for null-året

Tallene til SSB tar utgangspunkt i at man utdanner like mange lærere hvert år, og man har ikke tatt «null-året» i 2021 med i beregningene.

Null-året skyldes overgangen fra 4 til 5-årig utdanning, og at det i 2021 kommer ut ca 400 lærerkandidater og ikke drøyt 2000 som normalt. SSB har beregnet forskjellen utgjør 1811 færre årsverk i grunnskolen.

Når man tar hensyn til dette viser tallene at man i 2027 vil ha læreroverskudd i grunnskolen, ikke i 2025 som Lærermod beregner.

Tallene som blir presentert er nasjonale og skiller ikke på ulikheter geografisk. Tallene for grunnskolelærere skiller heller ikke mellom tall for lærere blant de minste barna (trinn 1-7) og de litt større grunnskolebarna (trinn 5-10).

Årsaken til dette er at SSB ikke har registerdata som kan fortelle hvilke klassetrinn lærerne faktisk jobber på. SSB peker på at de gjerne skulle hatt denne type data, men det har de ikke per i dag.

Lik dekning og frafall

Tallene til SSB har derimot tatt høyde for at det er 72 prosent av de utdannede grunnskolelærerene som faktisk jobber i grunnskolen, og at dette bildet vil være likt i årene fram mot 2040.

De har også tatt utgangspunkt i at frafallsprosenten i utdanningen vil holde seg på samme nivå framover som den var i 2019.

SSB selv trekker fram at det er noen usikkerhetsmomenter knyttet til dette, da man har innført 5-årig masterutdanning fra 2017, og at man først om fem år vil begynne å se om dette gir seg utslag på gjennomføring og frafall.

Annonse

BLI VARSLET
OM SISTE NYTT

Last ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste nyhetene - både nasjonalt og nær deg
-

Størst problemer i distriktene og de minste barna

Tall Khrono tidligere har presentert viser at det er størst utfordringer med lærerdekningen på de laveste trinnene i grunnskolen, og at det er store geografiske forskjeller.

Forskerne hos SSB som har utarbeidet tallene for lærerframskrivninger har tatt utgangspunkt i befolkningsprognoser SSB selv har utarbeidet.

Disse tallene viser at man i 2040 vil ha 2,4 prosent flere barn i alderen 1-5 år, men 7,7 prosent færre barn i alderen 5-16 år.

Det er disse tallene som forklarer hvorfor det blir overskudd av lærere i 2040. Det blir rett og slett langt færre barn i skolealder.

Fornøyde ministre

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) sier i en pressemelding fra departementet at man nå må bruke disse framskrivingene på en måte som kommer barnehagebarn, elever og de ansatte til gode.

— Regjeringen har jobbet systematisk over tid for å utdanne flere lærere, med bedre gjennomføring, kompetansekrav og masterutdanning, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim benytter anledning til å trekke fram at skjerpede karakterkrav har vært bra.

— Mange har tatt til orde for å kaste det skjerpede karakterkravet i matte over bord, med begrunnelsen at det kan føre til lærermangel fordi færre kommer inn. Sannheten er at flere fullfører nå enn før kravet ble innført. Verken gjennomføringstallene eller SSBs framskrivning er argumenter for å senke kravene, snarere tvert om et argument for å beholde dem, sier Asheim (H).

Tabellen under oppsummerer fremskrevet overskudd/underskudd av lærere for perioden 2020-2040, kilde SSB

Type lærer 2020 2025 2030 2035 2040
Barnehagelærere1485836914.39118.24020.502
Grunnskolelærere*-1282006068978810.658
Lektorer og faglærere1211599112.16717.99123.209
PPU2532015445166607964
PPU-Y2882222400654956510
Alle lærere samlet310918.79741.08358.17468.843

* Tilbudet av grunnskolelærere vil bli noe lavere enn Lærermod fremskriver på grunn av overgangen til 5-årig grunnskolelærerutdanning. SSB har beregnet at dette tilsvarer 1811 færre årsverk. Dersom beregningene treffer, betyr dette et overskudd av grunnskolelærere fra 2027. Kilde: SSB og kunnskapsdepartementet

Powered by Labrador CMS