Debatt

SSB anslår at OsloMet kan få 25 000 studenter. Da trenger vi arealer.

Vi sitter i styret som vedtok at OsloMet skal ha to fullverdige campuser, og deler ikke nødvendigvis konklusjonen til rektor Curt Rice.

Vedtaket vi gjorde, fastslo at OsloMet – storbyuniversitetet skulle ha fullverdige campuser i Oslo og på Romerike, skriver fire styremedlemmer på OsloMet. OsloMet i Oslo bør ikke nødvendigvis bli mindre.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I Khrono 20. april uttaler rektor Curt Rice seg i forbindelse med styrevedtaket om at universitetet skal ha to fullverdige campuser. Dette mener Rice må føre til at «arealene vi har i Pilestredet i dag må betydelig reduseres og betydelige deler av universitetet flyttes til en ny campus på Romerike».

Vi sitter i styret som vedtok dette, og deler ikke nødvendigvis denne konklusjonen. I arbeidet med campusutviklingen og utredning av alternativer på Romerike må det legges en rekke premisser til grunn. Svært viktig er det blant annet å ta hensyn til Romerike-regionens ønsker, samt anslag om behovet for studieplasser fram i tid.

I sakspapirene lagt til grunn i behandlingen av campussaken ble SSBs framskrivninger av studenttall brukt som grunnlag for tre scenarier. Middels vekst-scenariet anslår at studentmassen ved OsloMet vil øke med nærmere 50 prosent fra 2017 til 2035, fra 17 000 til 25 000 studenter. Det vil nødvendigvis være plasskrevende.

Økningen er estimert å skje både innen utdanninger som Romerike-regionen ønsker og områder det kan være naturlig å beholde lokalisert i Pilestredet. Vi er enige med Rice i at det er for tidlig å bestemme hvem som skal lokaliseres hvor, men vi kan ikke se at disse tallene nødvendigvis taler for betydelig reduksjon av arealene i Pilestredet.

I tillegg vil selvsagt økonomiske handlingsrammer spille en vesentlig rolle. Det samme vil effektiv arealplanlegging gjøre. Vi ser fram til de alternativer som kommer på bordet. Det er utmerket at det før sommeren er tiltenkt å ansette en prosjektleder som spesielt skal arbeide med Campus Romerike.

Vedtaket vi gjorde, fastslo at OsloMet – storbyuniversitetet skulle ha fullverdige campuser i Oslo og på Romerike. Vi vil få påpeke at andre del av vedtaket, om å ikke forlenge leieavtalen på Kjeller, kom som forslag fra rektor under styremøtet. Da synes vi det er rart rektor i etterkant problematiserer at styrets beslutning ikke var utredet på forhånd. Som ansvarlige styremedlemmer fatter vi beslutninger etter vurderinger av sakspapirene til styret.

Powered by Labrador CMS