Lønnsoppgjøret 2022

Statsansatte må trolig vente én ekstra måned på lokale lønnstillegg

Alle statlige virksomheter har fått utsatt fristen for å komme i mål med lokale lønnsforhandlinger.

F.v. Guro Lind i Unio, Pål N. Arnesen i YS stat, Statens personaldirektør Gisle Norheim, Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat og Egil André Aas i LO Stat før forhandlingene om årets lønnsoppgjør i staten.
Publisert

Det skriver Fri Fagbevegelse.

Den opprinnelige fristen for de lokale lønnsforhandlingene var 31. oktober. Men en rekke store endringer i lønnsoppgjøret fører til at flere virksomheter har gitt beskjed til Kommunal- og distriktsdepartementet at det ville holde hardt å rekke fristen.

Nå har staten og hovedsammenslutningene bestemt seg for å forlenger fristen til 30. november. Det betyr at det kan nærme seg juletider før ansatte i universitet- og høgskolesektoren får vite hva de får i lokale tillegg.

Stor jobb

Det er flere grunner til utsettelsen.

Unio uttalte før forhandlingene i våres at de ønsket å danne en ny tariffavtale med Akademikerne, og det ble bestemt at uorganiserte i statlige virksomheter skal forhandles for sammen med de likelydende avtalene som har flest medlemmer i virksomheten.

Det ble også forhandlet fram et nytt system for ansiennitetsopprykk.

Blant virksomhetene som tidlig så at fristen 31. oktober kunne bli et problem, var Universitetet i Stavanger (UiS). De ønsket i utgangspunktet å utsette fristen til 15. desember.

HR-direktør Gro Adsen Sokn ved UiS forklarer til Fri Fagbevegelse at de måtte gjøre en stor jobb før de i det hele tatt er klare til å forhandle.

— Overgangen til lønnsstiger fra lønnsrammer er én del av arbeidet. Vi må gå inn og beregne stillingsansiennitet for de ansatte som inngår i de lokale forhandlingene, som er cirka 1400 ansatte, sier hun til avisa.

Skal etterbetales

Sokn legger til at to ulike tariffavtaler heller ikke gjør det enklere, og viser til at Unios medlemmer nå skal over på kronebeløp og ikke lønnstrinn.

LO Stat støtter utsettelsen. Sekretær Finn Olav Haga sier til Fri Fagbevegelse at deres inntrykk er at «virksomhetene sliter med stillingsansiennitet, og å få gode, kvalitetssikra data på det».

Haga poengterer at utsettelsen ikke vil få konsekvenser for de ansatte da alt, både lokale og sentrale tillegg, skal etterbetales med virkningstidspunkt 1. mai.

Powered by Labrador CMS