Statsbygg ser flest fordeler ved å flytte fra Kjeller

Ny campus. Statsbygg mener det er gode grunner for å flytte OsloMets campus fra Kjeller til Lillestrøm, viser utredningen som OsloMet nå har valgt å offentliggjøre.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kunnskapsdepartementet instruerte 24. januar Statsbygg om å utrede alternativet at OsloMet blir i dagens lokaler på Kjeller, i stedet for å flytte til Lillestrøm sentrum.

Nå har OsloMet valgt å offentliggjøre utredningen, etter at Kunnskapsdepartementet først avslo å gi Khrono innsyn i den.

Universitetsstyret ved OsloMet skal diskutere utredningen bak lukkede dører tirsdag.

Se utredningen her

Mest taler for Lillestrøm

Utredningen viser at Statsbygg mener det er tilstrekkelig grunnlag for å flytte til en mer sentral plassering i Lillestrøm, selv om dette blir blir noe dyrere enn å være på Kjeller.

Beslutningstaker må vurdere om muligheten for å redusere leiekostnader på en mindre sentral beliggenhet oppveier de identifiserte gevinstene ved å flytte til Lillestrøm.

Statsbygg

Beregningene som Statsbygg har gjort viser at husleien ved å bli på Kjeller med ny leieavtale med gårdeier Hemfosa vil bli 140 millioner kroner billigere i nåverdi over en 20-årsperiode enn å flytte til nye lokaler i Lillestrøm.

Gårdeier Hemfosa sa nylig til Khrono at OsloMet kan spare 670 millioner kroner over kontraktsperioden på å bli i dagens lokaler, sammenlignet med hva universitetet betaler i dag.

Ifølge utredningen kan ny leieavtale med Hemfosa på Kjeller innebære at husleien blir redusert fra dagens 1919 kroner per kvadratmeter til 1300 kroner.

På Lillestrøm kan husleien derimot bli på 2755 kroner per kvadratmeter, ifølge et snitt av hva seks prekvalifiserte tilbydere har skissert.

Arealet blir derimot betydelig mindre på Lillestrøm sammenlignet med dagens campus på Kjeller, 7000 kvadratmeter mindre.

Fire alternativer

Statsbygg sammenligner Lillestrøm-alternativet med null-alternativet, det vil si å benytte opsjonen til å forlenge leieforholdet på Kjeller til dagens betingelser. OsloMet har opsjon på å forlenge dagens avtale med 10 år. Statsbygg sammenligner også med alternativet å bli på Kjeller med en ny, gunstigere leieavtale, mens det fjerde alternativet er å flytte til en mindre sentral beliggenhet utenfor byområder til halvparten av dagens husleie.

Ifølge Statsbygg vil lokalisering i Lillestrøm sentrum vil gjøre det mulig å utvikle et attraktivt studiested, der bygget er tilpasset moderne undervisningsformer, i et bymiljø som er mer attraktivt for studenter og med bedre offentlig kommunikasjon.

I konklusjonen skriver Statsbygg at beslutningstaker, det vil si universitetsstyret, må vurdere om muligheten for å redusere leiekostnader på en mindre sentral beliggenhet opphever gevinstene ved å flytte til Lillestrøm.

Betydelig mindre bygg i Lillestrøm

Et nytt bygg i Lillestrøm for OsloMet skal være på 18.000 kvadratmeter, ifølge utredningen, sammenlignet med 25.000 kvadratmeter på Kjeller i dag.Bygget skal huse 3000 studenter, mens det er 3292 registrerte studenter på Kjeller i dag (tall per 2017).

I et nytt bygg i Lillestrøm er det beregnet 6 kvadratmeter per student, sammenlignet med 7,9 kvadratmeter per student for hele OsloMet i dag. Snittet for statlige høgskoler er 7,27 kvadratmeter per student, ifølge utredningen.

De seks prekvalifiserte tilbyderne har i gjennomsnitt tilbudt en husleie på 2755 kroner per kvadratmeter. I tillegg kommer investering i inventar og utstyr, som er beregnet til 2625 kroner per kvadratmeter, og dessuten driftskostnader, som er beregnet å bli noe lavere på Lillestrøm enn i det gamle bygget på Kjeller.

Ifølge utredningen kan ny husleie i dagens lokaler på Kjeller bli på 1300 kroner per kvadratmeter, det vil si 15 millioner mindre i husleie per år enn dagens husleie. I tillegg må det brukes 50 millioner på å oppgradere Kjeller, ifølge dette alternativet.

Redd for forvitring

Statsbygg sier at det er flere risikofaktorer i saken, blant annet står det at OsloMet opplever det som viktig å stanse siget av ansatte og studenter inn mot campus Pilestredet for ikke å utarme miljøet på campus Romerike.

«Det kan imidlertid være en risiko for at sentraliseringen inn til hovedcampus i Oslo vil skje også ved en mer sentralt beliggende campus», skriver Statsbygg.

Videre sier Statsbygg at det ikke er identifisert grupperinger som har interesse av å motarbeide en flytting av dagens campus, men det kan være konflikter som går på redusert areal i Lillestrøm og at det ikke blir parkeringsplasser.

Krever cellekontor og parkering

Plasstillitsvalg for Norsk sykepleierforbund på Kjeller, Heidi Snoen Glomsås, har gjort en undersøkelse blant sine medlemmer som viser at det er omtrent 50/50 om folk ønsker å flytte til Lillestrøm eller å bli på Kjeller.

— Begge deler er greit, men det viktigste for oss er at vi får egne kontorer i uansett hvor vi er. Det er en helt klar forutsetning, i tillegg til at vi må få nok grupperom, auditorier og andre fasiliteter. Vi trenger også nok parkeringsplasser, siden det er 50 prosent praksis i studiet vårt, og vi må for eksempel til Aurskog-Høland på praksisbesøk. Dit er det ikke noe kollektivtilbud, sa hun til Khrono i januar.

— Generelt er det ingen stor krise for oss å flytte, hvis bare disse forutsetningene er oppfylt, sa hun.

I dag er det 400 parkeringsplasser på Kjeller, men på Lillestrøm er det ikke lagt opp til noen.

Byggestart 2020

Universitetsstyret skal diskutere Statsbyggs utredning på møtet tirsdag 24. april, og deretter er planen å lyse ut konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon for et nytt bygg i Lillestrøm i mai/juni.

I perioden september til november skal det være en såkalt dialogfase med tilbydere.

I første kvartal 2019 skal styret vedta leiekontrakt og byggefasen er forventet å starte høsten 2020 og vare to til to og et halvt år. Innflytting er planlagt i 2023, går det fram av OsloMets ansattesider.

Fakta

Campus Kjeller

I 2017 var det registrert totalt 3 292 studenter på Kjeller, iberegnet etter- og videreutdanninger (Kilde: DBH)

Det er ca. 260 tilsatte med Kjeller som primærarbeidsplass.

Campus Kjeller ligger 2,7 km fra Lillestrøm stasjon.

Arealet er på 27.153 kvardratmeter, inkludert parkering.

Areal per student, fratrukket parkering, er på 7,7 kvm.

OsloMet studiested Kjeller tilbyr bachelorstudier innen bl.a. produktdesign, psykologi med vekt på atferdsanalyse, sykepleie og vernepleie.

I tillegg tilbys det i dag yrkesfaglærer innen flere retninger, herunder bygg- og anleggsteknikk, design og håndverk/medieproduksjon, elektrofag og helse- og oppvekstfag m.fl.

Enkelte av yrkesfaglærerstudiene tilbys også som nettbaserte studier.

OsloMet studiested Kjeller tilbyr masterstudier innen empowerment og helsefremmende arbeid, jordmorfag, produktdesign og yrkespedagogikk.

Det tilbys også toårige studier for trafikklærerutdanning, etter-og videreutdanning, samt en rekke kurs med og uten studiepoeng ved studiested Kjeller.

Kilde: OsloMet - Campus Romerike, Utredning av nullalternativet, Statsbygg april 2018

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS