søkertall

Sterk søkervekst: Rektor trekker fram to årsaker

Nesten 400 flere enn i fjor har søkt seg inn på Politihøgskolen i år. Det er en økning på nesten 12 prosent.

Politihøgskolen har snudd trenden fra i fjor, og opplever igjen søkervekst. Det er rektor Nina Skarpenes glad for.

— Siden i fjor høst har vi trappet opp rekrutteringsarbeidet og økt samarbeidet med politidistriktene, sier rektor Nina Skarpenes.

I en pressemelding fra Politihøgskolen forteller rektoren, som nylig har søkt om å få fortsette i stillingen, om hva som gjør at denne høgskolen opplever en sterk vekst i antall søkere.

Rekrutteringsarbeid

I 2021 søkte hele 4284 på studieplass ved Politihøgskolen. Etter en solid «formdupp» i 2022, da det ble registrert 3340 søkere, er tallet i år 3735. Det er 12 prosent flere enn i fjor.

I tillegg til ekstra fokus på rekrutteringsarbeidet, trekker Nina Skarpenes fram Politihøgskolens gode score på Studiebarometeret og yrkeslivsrelevansen som avgjørende faktorer for at søkertallene igjen peker oppover.

— Det er mye som påvirker søkerinteressen til høyere utdanning. Konkurransen om søkerne er hard. Bachelorstudentene våre er blant Norges mest fornøyde studenter, påpeker Skarpenes.

Agder og Troms og Finnmark

Kvinneandelen blant årets søkere er 56 prosent. De siste fem årene har kvinneandelen variert mellom 53 og 57 prosent.

Fordelingen mellom kjønnene endrer seg alltid litt gjennom opptaksprosessen. I fjorårets endelige opptak ble fordelingen blant nye studenter tilnærmet 50-50 mellom kvinner og menn.

Flest søkere har høgskolen naturlig nok fra fylkene med høyest befolkningstall, som Viken, Oslo og Vestland. Alle fylker er godt representert også i årets opptak, og sammenlignet med fjoråret ser vi økning fra samtlige.

Ser man på søkerinteressen fordelt på innbyggertall, blir bildet litt annerledes. Her er det Agder og Troms og Finnmark som kommer ut på topp, med 8 søkere per 10.000 innbyggere.

Tre av fire er førstevalgssøkere

Blant de som har søkt opptak til Politihøgskolen i år, har tre av fire satt politiutdanning som sitt førstevalg. Det tyder på mange godt motiverte søkere.

Nina Skarpenes er ikke overraskende svært fornøyd med årets søkertall.

— Årets søkertall er rett og slett svært gledelig. Vi trenger mange og gode søkere til politiutdanningen, og at flere nå ser utdanningen og yrket som et godt valg er et stort pluss for høgskolen, politietaten og samfunnet.

— Dette er inspirerende for alle oss som jobber ved Politihøgskolen, avslutter Skarpenes.

Powered by Labrador CMS