korona

Stiller spørsmål ved flere av permitteringsvarslene i Norce

Flere permitteringsvarsler i Norce er trukket tilbake. Ansatte stiller spørsmål ved om ledelsen vil nedbemanne for å spare penger.

Administrerende direktør Elisabeth Maråk Støle i Norce har sendt ut permitteringsvarsel til 40 ansatte, men trekker nå sannsynligvis noen tilbake.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mandag i forrige uke varslet forskningsinstituttet Norce at de hadde sendt ut permitteringsvarsel til rundt 40 ansatte. Begrunnelsen var forskjøvne og avsluttede kontrakter som følge av koronakrisen.

Nå stiller imidlertid de ni fagforeningene som er representert ved instituttet spørsmål ved om det er en reell sammenheng mellom koronapandemien og alle permitteringsvarslene.

— Flere som har mottatt permitteringsvarsel har tatt kontakt med oss fordi de selv ikke opplever at de har fått sin arbeidssituasjon endret av koronakrisen, sier Atle Blomgren, leder for Forskerforbundet ved Norce, på vegne av alle fagforeningene.

Fakta

Norce

  • Forskningsselskapet Norce (Norwegian Resecarch Centre AS) er ett av Norges største uavhengige forskingsinstitutt. Inkludert datterselskapene har konsernet 1000 ansatte og en årlig omsetning på 1,3 milliarder kroner.
  • I januar 2018 overtok Norce eierskapet i Uni Research AS, International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Christian Michelsen Research AS (CMR), Agderforskning AS og Teknova AS. I oktober 2019 ble de fem instituttene fusjonert inn i Norce.
  • I desember 2019 overtok Norce eierskapet i Norut Northern Research Institute AS, som ble fusjonert inn i 2019.
  • Administrerande direktør er Elisabeth Maråk Støle (biletet over).

Kjelde: Norce

Flere ansatte har enkeltvis også vært i kontakt med Khrono med de samme opplysningene.

Venter på oversikt

Onsdag i forrige uke ble det sendt ut en melding internt i Norce om at ledelsen på nytt ville gå gjennom permitteringsvarslene.

Fredag ble fagforeningene lovet en ny oversikt over antall som kan bli permitterte tidlig denne uka. Denne har fortsatt ikke kommet foreningene i hende.

— Fagforeningene har nå fått beskjed om at noen varsel er trukket og at noen andre er utsatt. Fagforeningene venter på en oppdatert oversikt over permitteringene i morgen onsdag, sier Blomgren til Khrono tirsdag ettermiddag.

Som kjent har regjeringen gjort endringer i permitteringsreglene, som innebærer at arbeidsgiver nå kun er pliktig å betale lønn i to dager, mot tidligere 15 dager.

Samtidig har de redusert kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering fra 50 prosent til 40 prosent.

Negativt resultat

Flere av de Khrono har vært i kontakt med mener de nye reglene har gjort det enklere å permittere, og at Norce-ledelsen nå benytter seg av muligheten.

2018 ga Norce et negativt resultat på 38,7 millioner kroner, ifølge opplysninger på deres egne hjemmesider.

— Grunnlaget for permitteringsvarslene er de økonomiske konsekvensene av covid-19, sier Christina Brunner.

Hun er HR-direktør i Norce.

— Ledelsen mener at det er saklig grunn til permittering, sier Brunner videre.

Hun sier at grunnen til at noen permitteringsvarsel er trukket tilbake skyldes flere forhold.

— Det skjedde mange endringer på kort tid, og vi fant i ettertid ut at det i noen tilfeller var andre løsninger enn permittering.

Nå har Norce tatt en gjennomgang av alle varsel. Brunner sier at noen er utsatt, noen er trukket, men at de fleste består.

HR-direktøren sier at det er gjort konkrete vurderinger av hvem som risikerer permittering, og at det er sendt ut permitteringsvarsel til ansatte på de fleste stedene der Norce har aktivitet. Hovedkontoret er i Bergen, men forskningsinstituttet har ansatte totalt ni steder.

— Også administrativt ansatte har fått varsel om permittering, sier Brunner.

— Hvorfor?

— Mange av våre ansatte har nå hjemmekontor, og det er en del arbeid vi ikke får gjort.

— Skjønner du at ansatte blir bekymret og sinte?

— Jeg forstår at dette er krevende. Det er krevende både for organisasjonen og for ansatte. Det er mye usikkerhet for tiden.

Flere permitterer

Også flere andre forskningsinstitutt har sett seg nødt til å permittere ansatte som følge av terminerte kontrakter og forskyvde prosjekter på grunn av koronokrisen.

Fredag varslet Sintef at flere ansatte vil komme til å bli permittert. Også Fafo har sendt permitteringsvarsel til ni ansatte, skriver Forskerforum.

Powered by Labrador CMS