Arbeidsmiljø

Stipendiat saksøker NTNU for manglende oppfølging av varsler om maktmisbruk og trakassering

Stipendiaten mener universitetet ikke fulgte egne retningslinjer da han varslet om blant annet maktmisbruk og trakassering fra sin veileder. — Ikke grunnlag for kravene, svarer Regjeringsadvokaten.

Publisert

NTNU må i midten av mai møte i Oslo tingrett for å forsvare seg mot anklager om et skadelig arbeidsforhold som resulterte i at en stipendiat fikk varige psykiske plager.

Det bekrefter stipendiatens advokat, Tazmeen Ahmed i Advokatfirmaet Suleiman & Co, til Khrono.

NTNU viser til Regjeringsadvokaten for kommentarer til saken.

— NTNU kan bekrefte at det er reist sak som behandles av Oslo tingrett. Etter NTNUs syn er det ikke grunnlag for kravene som blir reist i denne saken, og det er derfor lagt ned påstand om frifinnelse skriver regjeringsadvokat Stina Eriksson, som fører saken på vegne av Kunnskapsdepartementet og NTNU, i en e-post til Khrono.

Trakassering og maktmisbruk

Verken advokaten eller hennes klient, en mannlig doktorgradsstipendiat, ønsker å kommentere saken ytterligere, men etter det Khrono erfarer skal årsaken til søksmålet både være oppførselen til stipendiatens hovedveileder, som stipendiaten skal ha varslet om, arbeidsmiljøet og måten saken er blitt fulgt opp på ved NTNU.

NTNU anklages, etter det Khrono kjenner til, for å ha brutt egne retningslinjer for oppfølging av denne type saker.

I tillegg ønsker saksøker, etter det Khrono forstår, at ansvaret for hans psykiske plager som følge av arbeidsforholdet plasseres hos NTNU. 

Etter det Khrono har grunn til å tro inneholder varslene stipendiaten skal ha levert mot sin hovedveileder anklager om trakassering, utnyttelse og maktmisbruk.

Veilederen skal blant annet ha presset stipendiaten til å jobbe langt mer enn full arbeidsuke i perioder hvor vedkommende var 50 prosent sykemeldt på grunn av angst og stressplager som følge av arbeidssituasjonen.

I tillegg skal NTNU, slik Khrono forstår det, ikke ha behandlet stipendiatens varslinger.

Saksøker skal også ha fått beskjed om at et bytte av hovedveileder ville føre til at han ble isolert og uten tilgang til det miljøet han fra før hørte til, noe saksøker skal ha opplevd som dypt urettferdig gitt situasjonen med det han mener er trakassering.

Den manglende oppfølgingen av stipendiatens sak skal involvere både det aktuelle instituttets leder og fakultetets dekan Ingrid Schjølberg.

Flere varsler mot dekan

Saken føyer seg inn i rekken av flere varsler ved NTNUs fakultet for informasjonsteknikk og elektroteknikk (IE-fakultetet).

Universitetsavisa kunne tidligere i vinter fortelle at det i løpet av fjoråret kom fire alvorlige varsler mot dekan Schjølberg.

Blant annet ble hun beskyldt for å praktisere gjengjeldelse og for å ha en destruktiv lederstil.

I varslene, som også Khrono har fått innsyn i, går ord som maktmisbruk og hersketeknikker igjen.

Til Universitetavisa skrev dekanen i en e-post at ingen skal være i tvil om at hun tar dette på stort alvor.

Det er satt av tre dager i Oslo tingrett til saken.

Powered by Labrador CMS