nytt styre

Stipendiatene ser på jobb­marked og internasjonalisering

Stipendiatorganisasjonene i Norge har fått nytt styre. — Jeg er bekymret for karrieremulighetene, sier nyvalgt styreleder Nicolas Gibney.

Det nye styret i SiN: Øverst fra venstre: Siamak Karimi, Anna Piterskaya, Sanja Kovacevic, Chris Magnussen. Nederst fra venstre: Yauhen Yakimenka, Johanne Kalsaas, Friedrieke Schäfer, Andrea Vallejo Vargas, Nicolas Gibney
Publisert

Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) har fått nytt styre. I en pressemelding skriver organisasjonen at styret representerer hele bredden av landets unge forskere, og skal fremme deres interesser i en tid preget av stor debatt om norsk forskerrekruttering.

Bekymret for karriereveg

— Internasjonaliseringsspørsmålet blir viktig, sier ny SiN-leder Nicolas Gibney, i pressemeldingen. Han er bekymret for jobbmulighetene i Norge.

— Jeg er bekymret for karrieremulighetene mine i Norge etter at ph.d.-avhandlingen min er levert. Det er en bekymring jeg deler med svært mange andre forskere tidlig i karrieren ved alle landets universiteter og høyskoler. Det er stor usikkerhet om karriereveier etter doktorgrad i Norge, både i og utenfor akademia, sier Nicolas Gibney i pressemeldingen.

Han legger til at internasjonaliseringsdebatten har pekt på utfordringer.

— SiN ønsker å fokusere på hvordan utfordringer knyttet til internasjonalisering av norsk akademia og framtidige karrieremuligheter henger sammen. Målet vårt er å støtte alle forskere tidlig i karrieren — både nordmenn og deres internasjonale kolleger, uttaler Gibney.

Det nye styret

SiN representerer interessene til yngre forskere ved ti av landets høyere utdanningsinstitusjoner, totalt nesten 90 prosent av alle stipendiater i Norge. De nye styremedlemmene har bakgrunn fra stipendiatorganisasjonene ved henholdsvis NHH, UiS, UiB, NMBU, NTNU og UiO:

● Leder, Nicolas Gibney, er stipendiat i strategisk ledelse ved NHH.

● Nestleder, Sanja Mrksic Kovacevic, er stipendiat i risikostyring og samfunnssikkerhet ved UiS.

● Kasserer, Yauhen Yakimenka, er postdoktor i informasjonsteori ved Simula UiB.

● SiNs representant til Universitets- og høgskolerådet, Chris Magnussen, er stipendiat i administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB.

● Arrangementsansvarlig, Anna Piterskaya, er stipendiat i plasmafysikk ved UiO.

● Utsending til den europeiske stipendiatorganisasjonen EuroDoc, Friedrieke Schäfer, er stipendiat i biomekanikk ved NTNU.

● Webmaster, Andrea Vallejo Vargas, er stipendiat i kvantitativ økologi ved NMBU.

● Ansvarlig for sosiale medier, Siamak Karimi, er stipendiat i marin teknikk ved NTNU.

● Kommunikasjonsansvarlig, Johanne Kalsaas, er stipendiat i russisk ved UiB.

Powered by Labrador CMS