Stipendiater

Stipendiater klager over forskjellsbehandling ved UiO

Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo tar opp klagesakene på vegne av stipendiatene.

— Jeg tenker at her må vi være rettferdige og vurdere hvert enkelt tilfelle, sier rektor Svein Stølen om klagene over behandling på gruppenivå .
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Vi får rapporter om at søknader om forlengelse er behandlet på gruppenivå. Dette er ikke i tråd med Universitetet i Oslos egne retningslinjer. Nå melder vi saken inn til informasjons-, drøftings- og forhandlingsutvalget (IDF), sier Belinda Eikås Skjøstad.

Hun er hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Belinda Eikås Skjøstad, hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved Universitetet i Oslo

Det handler om forlengelse av stipendiatperioden på grunn av korona, og om hvem som skal få og hvem som ikke skal få.

Som Khrono har skrevet, mener Akademiet for yngre forskere at alle stipendiater burde fått forlenget finansieringsperioden med to måneder. Men både rapporter fra de ulike institusjonene og en undersøkelse gjennomført av Stipendiatorganisasjonen i Norge (SiN) viser at det er store forskjeller mellom institusjonene.

Redd for at økonomien avgjør

Skjøstad viser til UiOs egne retningslinjer, som gjelder for både stipendiater og postdoktorer. Der heter det at «stipendiater og postdoktorer bør få forlengelse dersom de har blitt reelt forhindret i sin forskerprogresjon som følge av koronasituasjonen. Siden ansatte i disse gruppene har forskjellige forskningsoppgaver og er i ulik del av forskerutdanningsløpet, må forlengelser vurderes etter en konkret og individuell behandling».

— Noen har fått forlengelse, og andre har ikke fått. Vi er redd for at lokal økonomi ved de enkelte enhetene går utover enkelte av de unge forskerne, sier Skjøstad.

Sammen med Katerini Storeng, som er styreleder i Forskerforbundet ved UiO, har hun skrevet en kronikk i Forskerforum.

Der skriver de at for noen har usikkerheten knyttet til forlengelse ført til at de har tatt delvis permisjon fra sin stilling for å tiltre en annen stilling utenfor universitets- og høgskolessektoren. Andre har mistet viktig lab-tid og viktig grunnlag for videre forskning.

Som Khrono har skrevet, er det også forskjeller mellom enhetene ved Universitetet i Bergen - selv om universitetsledelsen der har sagt at alle skal få.

Oppfordrer til klage

— Vi har fått en strøm av henvendelser fra unge forskere, og har oppfordret dem til å klage. Det er det mange som nå gjør, sier Skjøstad til Khrono.

Hun sier at hun også er bekymret for forskere i midlertidig stilling. De er ikke omfattet av ordningen.

— Vi er redde for at stipendiater ikke kommer i mål. For postdoktorer og forskere i midlertidig stilling vil det kunne være direkte skadelig for karrieren dersom de ikke får publisert, sier Skjøstad.

Rektor: Positivt at dette tas opp

Khrono har spurt rektor ved UiO, Svein Stølen om han vet om det stemmer at søknader om forlengelse for stipendiater behandles på gruppenivå, og ikke individuelt.

— Nei, det vet jeg ikke. Vi har retningslinjer som sier at dette ikke skal behandles på gruppenivå. Jeg ser at dette blir tatt opp på førstkommende IDF-møte, svarer han.

— Hva tenker du om at saken blir tatt opp der?

— Det er helt naturlig. IDF-møtene er en viktig arena for samarbeid mellom ledelsen og organisasjonene. Det er positivt at de tar dette opp. Det er sånn det skal være, sier han.

— Mange mener at det mest rettferdige vil være å gi et flatt tillegg til alle stipendiater. Hva tenker du om det?

— Jeg tenker at det ikke er rettferdig. Situasjonen er veldig forskjellig for de ulike stipendiatene, så nei. Jeg tenker at her må vi være rettferdige og vurdere hvert enkelt tilfelle, sier Stølen.

Powered by Labrador CMS