rektorvalg uio

Stølen ønsker fire nye år, motkandidater i det blå

Svein Stølen ønsker gjenvalg som rektor ved Universitetet i Oslo. Potensielle motkandidater er fortsatt kun «snakkiser».

Rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo under inaugurasjonen (innvielsen) som rektorer i 2017.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Svein Stølen stiller til valg for en ny periode ved Universitetet i Oslo (2021-2025), men vil foreløpig ikke si hvem han stiller i team sammen med.

Fakta

Nye rektorer fra 2021

Fire skal ha ny ansatt rektor:

  • Høgskulen på Vestlandet skal ansette ny rektor fra 1. januar 2021 etter Berit Rokne.Stillingen er lyst ut med frist 2. august og ansettelse planlagt til 24. september.
  • Høgskolen i Innlandet skal ansette ny rektor etter Kathrine Skretting fra 1. mai 2021. Søknadsfristen blir trolig 1. november og ansettelse i desember.
  • UiT Norges arktiske universitet skal ansette rektor etter Anne Husebekk fra 1. august 2021. Stillingen skal lyses ut over sommeren og ansettelse skal skje utpå nyåret.
  • NMBU skal ansette rektor fra 1. august 2021. Sjur Baardsen ble ansatt i fjor, men bare for to år, etter at Mari Sundli Tveit sluttet midt i perioden.

Disse skal velge rektor i 2021:

  • Universitetet i Oslo velger rektor for fireårsperioden fra 1. august 2021. Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo er valgt fram til denne datoen.
  • Norges musikkhøgskole, der Peter Tornquist er rektor., skal også holde valg 2021.
  • Norges idrettshøgskole skal også velge rektor fra samme tidspunkt. Her er Lars Tore Ronglan rektor nå.
  • Universitetet i Bergen skal velge rektor våren 2021. Dag Rune Olsen er ferdig med sin andre og siste rektorperiode 31.juli 2021.

— Jeg stiller. Om teamet blir helt det samme vurderes, skriver Stølen i en melding til Khrono.

Han har også blitt intervjuet i UiOs egen avis om det samme.

Taust rektorat

Prorektor for utdanning, Gro Bjørnerud Mo, som ble valgt sammen med han i 2017, vil ikke si til Khrono om hun er aktuell for en ny periode.

— Det vil jeg ikke snakke om nå, sier hun og viser til at Stølen sier at han kommer tilbake med hvilket team han stiller med.

Dagens Stølen-rektorat består i tillegg til prorektor Bjørnerud Mo, av viserektorene Åse Gornitzka og Per Morten Sandset. De to siste er ikke formelt valgt, men utnevnt av rektor.

Det er Stølen selv som skal sette sammen sitt nye team. Etter det Khrono har grunn til å tro vil viserektor Per Morten Sandset fortsatt være en del av laget. Selv ønsker ikke Sandset å kommentere saken.

Khrono har også spurt Åse Gornitzka om hun kommer til å takke ja til en ny periode med rektor Stølen hvis han spør?

Hun er på vei til Vestlandet på ferie og svarer på sms:

— Det skal jeg svare Svein (Stølen red.mrk) på først, skriver hun, men svarer ikke på spørsmålet om hun ikke allerede egentlig er spurt.

Motkandidater?

Det er fortsatt tidlig i en valgprosess. Et mulig valg vil sannsynligvis foregå våren 2021. Ingen av de Khrono har vært i kontakt med, ønsker å flagge et eventuelt motkandidatur nå, men det finnes noen«snakkiser». Enn så lenge ikke mange. Og kan hende blir det heller ikke mange, om enn noen.

Det pleier også å være enda vanskeligere enn ved ordinære valg å finne motkandidater i et mellomvalg, slik som er tilfelle ved UiO nå. Sittende rektor ønsker å stille en periode til, og det er en krevende utfordring for eventuelle utfordrere. Sist gang, da daværende rektor Ole Petter Ottersen ønsket gjenvalg, stilte en student opp som motkandidat.

Khrono har snakket med flere ved UiO om mulige kandidater og utfordrere til Stølen.

En av de det pekes på er dekan ved Det teologiske fakultet, Aud Tønnessen, eventuelt i team sammen med avtroppende dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet Morten Dæhlen. Rektor Stølen var forøvrig prodekan under Morten Dæhlen før Stølen ble valgt til rektor.

Tønnessen og Dæhlen

Tønnessen selv ønsker ikke å si noe om et eventuelt kandidatur nå. Hun viser også til at hun er midt inne i sin andre periode som dekan.

Aud Tønnessen

— Men jeg håper det blir et valg. Nå skal det settes ned en letekomite og det blir spennende å se hvem som sitter der. En slik komite kan bidra til at vi får fram flere alternativer, sier hun, som også mener det prinsipielt vil være bra for vedkommende som stiller til gjenvalg å få en motkandidat.

— Mange vil synes det er krevende å stille mot en sittende rektor?

— Ja, det er vanskelig, og særlig når det ikke har skjedd noe spesielt som tilsier at den sittende burde byttes ut, sier hun.

Morten Dæhlen, dekan ved MatNat, UiO

Tønnesen og dekankollega Morten Dæhlen har kommentert Aune-utvalgets forslag til styringsmodell sammen i innlegget Universitetet selv bør kunne velge styringsform i Khrono tidligere i år. Der argumenterer de for at den nye universitets- og høgskoleloven bør tillate både ansatt rektor med ekstern styreleder, valgt rektor som også er styreleder eller valgt rektor med ekstern styreleder.

De har også tidligere skrevet innlegg sammen om Bredde som fortrinn.

— Vi dekanene jobber tett sammen, sier Tønnessen i en kommentar til innleggene.

Dæhlen svarer ikke på spørsmål

Morten Dæhlen går av som dekan 1. januar 2021. Da overtar nyvalgt dekan Solveig Kristensen.

Dæhlen er knapp i sine kommentarer til Khrono og han svarer heller ikke på spørsmålene fra Khrono om han kan være aktuell i et team som utfordrer det sittende rektoratet.

— Universitetsdemokratiet er viktig, så jeg ser fram til et godt valg med gode kandidater. Det blir spennende å se hva letekomiteen finner av kandidater til valget våren 2021, skriver Dæhlen i en tekstmelding.

Flere dekaner

Dekan Sten Runar Ludvigsen ved det utdanningsvitenskapelige fakultet ler når vi spør om han vil stille mot Stølen.

— Jeg skjønner at dere ringer, men det vurderer jeg ikke, sier han.

Heller ikke dekan Frode Helland ved Det humanistiske fakultet har noen planer om å stille.

— Det har jeg overhodet ikke vurdert, sier han.

Noen av dekanene har dessuten ganske nylig begynt på sine dekanperioder; det gjelder jussdekan og tidligere prorektor Ragnhild Hennum.

Anne Julie Semb er også ganske fersk som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Både hun og Hennum er valgt for perioden 2020-23.

Mulige kandidater lenger fram

Anne Julie Semb nevnes likevel som en mulig rektorkandidat, om enn ikke ved valget neste år. Alexander Refsum Jensenius trekkes også fram som en fremtidig kandidat om noen år, han er nestleder ved det fremragende forskningssenteret «Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse» og medlem av Akademiet for yngre forskere.

Også nyvalgt dekan på MatNat, Solveig Kristensen, blir vist til som en potensiell rektorkandidat på sikt. Jussprofessor Malcolm Langford er en annen som nevnes som en man «bør følge med på». Om ikke nå, så ved en senere anledning.

Jussprofessor Hans Petter Graver stilte mot Svein Stølen i rektorvalget i 2017, men han har så langt Khrono kjenner til ingen planer om å stille på nytt i 2021.

Les også: Kan bli rektorvalgkamp ved Universitetet i Bergen

Kan droppe valget

Hvis ingen stiller mot Svein Stølen som ny rektor ved Universitetet i Oslo, kan et flertall i universitetsstyret vedta å droppe hele valget.

Det går fram av UiOs valgreglement paragraf 18, punkt 8.

Der står det at dersom det bare er fremmet ett forslag på rektor- og prorektorkandidat, anses disse som valgt dersom mer enn halvparten av universitetsstyrets medlemmer stemmer for dette. Dersom slikt flertall ikke foreligger, startes valgprosessen på ny.

Sittende rektor Stølen sier til Uniforum at han håper det blir et reelt valg i 2021.

— Jeg tenker at det er viktig med et valg og et reelt valg. Så er det vanskeligere å stille mot en sittende kandidat enn å være kandidat når en rektor går av. Vi vet av erfaring at det er vanskeligere for kandidater å stille i slike mellomvalg. Jeg er overbevist om at UiO også vil ha rektorvalg i framtida, og at det vil være stor interesse for det, sier Stølen.

Proteststemmer i nord og vest

Da Stølens rektorkolleger ved UiT Norges arktiske universitet, Anne Husbekk og Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen stilte til sin andre periode fikk de ingen motkandidater.

Men begge steder ble det gjennomført valg. I Tromsø stemte kun 6,5 prosent av de stemmeberettigede og 34 prosent av dem var blanke proteststemmer. I Bergen deltok 17,5 prosent i valget, og 25 prosent av stemmene var blanke.

Les også: Vi må plukke ny rektor frå øvste hylle

Powered by Labrador CMS