selvplagiat

Stortinget vil ha opp­rydding. — Det er jo helt spinnvilt

Reglene om eksamensjuks bør bli tydeligere, mener et flertall på Stortinget.

F.v: Lise Selnes (Ap), Kari-Anne Jønnes (H), Himanshu Gulati (Frp) og Grete Wold (SV) i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget vil at det skal bli tydeligere hva såkalt selvplagiering er. Til høsten skal en ny universitets- og høgskolelov vedtas av Stortinget. Dette kan være en anledning til å rydde opp, sier de.
Publisert Oppdatert

— Hele denne historien … Det er jo helt spinnvilt, jeg forstår at det kommer reaksjoner, begynner Lise Selnes, utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Det har vakt oppsikt og stort engasjement at en student ved Høgskolen i Innlandet ble utestengt i to semestre for å gjenbruke sine egne ord fra en ikke bestått eksamen. Utestengelsen for såkalt selvplagiat ble opprettholdt i Oslo tingrett i april. Et opprop mot utestengelsen har fått flere hundre underskrifter.

Nå tar utdanningspolitikere fra Arbeiderpartiet, Høyre, SV, Frp og Rødt til orde for å klargjøre juksereglene. Til høsten skal en ny universitets- og høgskolelov vedtas av Stortinget. Dette kan være en anledning til å rydde opp, sier de.

Og mens regjeringen ikke har foreslått noen endringer når det gjelder juksebestemmelsene i loven, tar flere til orde for at disse presiseres.

— Urimelig strengt

— Her er det viktig at vi ser på hva som kan gjøres med lovverket, sier Lise Selnes.

Hun utdyper:

— For eksempel hvordan du definerer fusk og hvordan straffer du det. Og hvilket skjønn har du når det gjelder selvplagiering. Jeg tenker at det er en viktig debatt vi må ta framover, og som vi må finne løsninger på.

— Tenker du at dette bør tydeligere inn i den nye universitets- og høgskoleloven?

— For eksempel. Om dette skjer gjennom et direkte lovarbeid – det tar jo tid – eller gjennom forskrifter eller andre ting, det vet jeg ikke. Poenget er at jeg tror at alle som ser denne saken oppfatter dette som urimelig strengt.

Ville ha eksempler i loven

Den forrige forsknings- og høyere utdanningsministeren, Henrik Asheim fra Høyre, uttalte til VG i 2021 at det må presiseres bedre i loven hva som regnes som fusk. Han ville ha inn eksempler på juks i lovene, sa han.

– Hver sak er veldig individuell. Derfor bør det presiseres bedre hva som er forskjellen på å ta med en setning fra en tidligere eksamensoppgave, og å kopiere direkte fra en bok, uttalte Asheim.

Ola Borten Moe (t.v.) overtok kontoret til Henrik Aasheim (t.h.) i oktober 2021. .

På den tiden jobbet Kunnskapsdepartementet med den nye universitets- og høgskoleloven, som dagens regjering skal legge fram for Stortinget før sommeren.

— Konsekvensene for studentene som blir tatt i fusk er alvorlige, og vi må være trygge på at det er et strengt, men rettferdig regelverk for fusk som er lett å forstå og håndheve, sier Høyres talsperson for forskning og høyere utdanning på Stortinget, Kari-Anne Jønnes.

Som Khrono har skrevet, har også Rødt-politiker Sofie Marhaug stilt spørsmål til statsråd Ola Borten Moe om den nye loven:

«Vil statsråden ta initiativ til en klargjøring av loven slik at den ikke benyttes til å omdefinere uskyldige og hederlige studenter til kjeltringer?», spurte hun. Borten Moe har ikke svart ennå. Khrono har bedt om en kommentar til denne saken, men Kunnskapsdepartementet sier at statsråden skal svare Stortinget først.

Høyre: – Viktig å oppklare hva som er fusk

Høyre vil fortsatt ha en klargjøring av regelverket.

– Det blir viktig for Høyre i behandlingen av ny lov at vi bidrar til å oppklare hva som er å se på som fusk og ikke, og sikre en mer enhetlig praksis i sektoren. Vi vil vurdere nøye om regjeringens forslag ivaretar dette godt nok, eller om det er behov for at Stortinget presiserer dette enda tydeligere, sier Kari-Anne Jønnes.

Fremskrittspartiets Himanshu Gulati i samme komité istemmer:

— Jeg tror det hadde vært en stor fordel om vi fikk en presisering av regelverket. At man med fordel kan klargjøre dette i den nye loven.

SVs Grete Wold har selv venner som har blitt beskyldt for fusk, og som de har opplevd som dypt urettferdig.

— Jeg tenker at dette er et område som har godt litt under radaren som jeg tror vi er nødt til å se nøyere på, sier hun.

Wold har ikke konkludert på om dette bør inn i den nye loven, men sier:

— Det vil jo være et sted det naturlig kan hjemme. Men hvordan det passer inn i prosessen, har jeg ikke oversikt over. Men jeg regner med at dette er et av stedene man kan se på problemstillingen.

Departementet vil gi kriterier for fusk

Regjeringen la fram sitt forslag til ny universitets- og høgskolelov i juni i fjor. Her foreslo ikke Kunnskapsdepartementet endringer i lovbestemmelsene om fusk. De mente heller ikke at begrepet fusk bør defineres i loven.

Derimot skrev departementet at de i selve lovproposisjonen vil gjøre det tydeligere hva juks er.

«Departementet vil i omtalen av fuskebestemmelsene i lovproposisjonen om ny universitets- og høyskolelov gi eksempler på hva som kan være fusk og kriterier for dette.»

Det kan altså tenkes at det her kommer en nærmere forklaring av hva som skal regnes som selvplagiering.

Departementet skriver at de også vil vurdere om direktoratet HK-dir bør få i oppdrag å utarbeide en nasjonal veileder for behandling av fuskesaker.

Ifølge Kunnskapsdepartementet handler mye av kritikken mot fuskereglene i universitets- og høyskoleloven om hvordan reglene praktiseres og ikke om innholdet i reglene.

Videre skrive departementet i høringsnotatet at det kan være vanskelig å finne en dekkende og varig definisjon av fusk. Det konkluderte derfor med at det fremdeles er best at institusjonene selv definerer hva som anses som fusk.

Sp: — Må bli gått opp noen grenser

Senterpartiets Marit Knutstdatter Strand i utdanningskomiteen mener også at det er nødvendig at det gås opp noen grenser. Hun viser til at regjeringen, i arbeidet med den nye loven, følger opp en NOU fra fra 2020 om ny universitets- og høgskolelov, hvor fusk og plagiat er et viktig element.

— Det er tydelig at det må bli gått opp noen grenser her, både rundt sanksjonsmuligheter og hva fusk er. Det er regjeringa alt i gang med i arbeidet med ny lov, så vidt jeg vet, forteller hun.

Endringslogg 26. mai kl. 09:26: Oppdatert med kommentar fra Marit Knutstdatter Strand.

Powered by Labrador CMS