korona

Støtte til krisehjelp for instituttene

Universitets- og høgskolerådet ber statsråd Henrik Asheim sørge for økonomisk krisehjelp til forskningsinstituttene.

Regjeringens nye instituttstrategi ble lagt fram 11. februar. Nå har koronakrisen rammet mange av instituttene hardt.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) støtter forskningsinstituttene som har bedt om en ekstraordinær økning av grunnbevilgningen på 700 millioner kroner i 2020 på grunn av koronakrisen.

Fakta

Forskningsinstituttene Abelia representerer

 • CICERO Senter for klimaforsking
 • Norsk Institutt for kulturminneforsking (NIKU)
 • Norsk Institutt for luftforsking (NILU)
 • Norsk Institutt for naturforsking (NINA)
 • Norsk Institutt for vannforskning (NIVA)
 • Transportøkonomisk institutt (TØI)
 • Nansen senter for miljø og fjernmåling, (NERSC)
 • NORCE
 • Nofima
 • Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning
 • SINTEF Ocean
 • Veterinærinstituttet
 • NIBIO
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • Fridtjof Nansens institutt (FNI)
 • Institutt for fredsforskning (PRIO)
 • Institutt for samfunnsforskning (ISF)
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
 • Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
 • Samfunns- og næringslivsforskning as (SNF)
 • Chr. Michelsens Institutt (CMI). Institutt i NORCE
 • Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
 • NTNU Samfunnsforskning AS
 • Agderforskning
 • Møreforsking
 • Nordlandsforskning AS
 • Telemarksforskning Bø
 • Trøndelag forskning og utvikling
 • Vestlandsforsking
 • Østfoldforskning AS
 • Christian Michelsen Research AS (CMR)
 • Institutt for energiteknikk (IFE)
 • International Research Institute of Stavanger (IRIS Teknologi). Institutt i NORCE
 • Norges Geotekniske Institutt (NGI)
 • NORSAR (tidligere Norwegian Seismic Array)
 • Norsk Regnesentral
 • NORUT Tromsø. Institutt i NORCE
 • NORUT Narvik
 • SINTEF Energiforskning AS
 • SINTEF, Stiftelse
 • SINTEF Industri
 • SINTEF Ocean

Rett før påske ba Forskningsinstituttenes fellesarena, som er en del av Abelia, on en ekstraordinær grunnbevilgning på 700 millioner i revidert nasjonalbudsjett, som skal legges fram 12. mai.

Ber Asheim sørge for krisehjelp

Nå har UHR skrevet brev til forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og bedt om at de koronarammede instituttene skal få en slik målrettet økonomisk støtte.

«Vi registrerer at mange av forskningsinstituttene melder om akutte økonomiske utfordringer som følge av redusert forsknings- og innovasjonsfokus i næringsliv og offentlig virksomhet», skriver UHR i brevet, som er undertegnet styreleder Dag Rune Olsen og generalsekretær Alf Rasmussen.

UHR viser til at mange bedrifter som både universitets- og høyskolesektoren og forskningsinstituttene i Norge samarbeider med, har mer enn nok med å holde hjulene i gang. En følge av dette er at samarbeidsprosjekter forsinkes eller stopper opp.

Styreleder i Unversitets- og høgskolerådet, Dag Rune Olsen.

«UHR er bekymret for at næringslivet og offentlige virksomheter ikke greier å opprettholde forsknings- og innovasjonsaktiviteten fremover og vil i denne sammenhengen spesielt peke på utfordringene som forskningsinstituttene står ovenfor», skriver Olsen og Rasmussen.

Mot generell økning

UHR viser til regjeringens nye instituttstrategi, som ble lagt fram i februar i år. Der understrekes instituttsektorens betydning. «Samfunnet trenger instituttsektoren for alt den er verdt – nå og i fremtiden», slår forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim fast i forordet til strategien.

De understreker imidlertid at det må være snakk om en engangsstøtte og at brevet ikke må ses på som en generell støtte til økt grunnbevilgning til forskningsinstituttene eller innebære at penger tas fra bevilgningen til universiteter og høgskoler.

Abelia: En kritisk situasjon

Administrerende direktør Øystein Eriksen Søreide i Abelia sier til Khrono at han er glad for støtten fra Universitets- og høgskolerådet.

— Abelia har lange tradisjoner for godt samarbeid med UHR og er glade for at de har kommet på banen her. I tillegg vet vi at sentrale aktører som NHO og LO også støtter vårt krav om en krisebevilgning til instituttene. Vi er spente på hva som kommer i revidert nasjonalbudsjett, sier han.

— Hvordan er situasjonen for forskningsinstituttene nå?

— For hver dag som går uten at en ekstraordinær grunnfinansiering til forskningsinstituttene bevilges, utsetter vi å finne løsningen på våre store samfunnsutfordringer. Det er ikke bare en kritisk situasjon for instituttene selv, men for hele norsk næringsliv, sier Søreide.

Øystein Eriksen Søreide, adm.dir. i Abelia.

Mange trenger støtte

Abelia forslo rett før påske følgende ekstraordinær økning i grunnfinansiering til instituttene:

 • Teknisk-industrielle institutter: 500 mill kr
 • «Blå» primærnæringsinstitutter: 50 mill kr
 • «Grønne» primærnæringsinstitutter: 75 mill kr
 • Samfunnsvitenskapelige institutter: 50 mill kr
 • Miljøinstitutter: 60 mill kr

Totalt ser de for seg en ekstraordinær økning på 735 millioner kroner.

Selv om Abelia ber om krisehjelp i revidert nasjonalbudsjett, har Abelia tidligere påpekt overfor Khrono at dette kan være på grensen tidsmessig.

— Vi tror at situasjonen er såpass prekær nå for mange av våre medlemmer at det å vente med alle disse tiltakene helt til revidert statsbudsjett er på grensen til å være kritisk. Vi har klare forventninger til at det nå kommer tiltak som treffer instituttene og håper det skjer ting allerede etter påske, sa Øystein Eriksen Søreide til Khrono rett før påske.

Powered by Labrador CMS