Iselin Nybø og Kunnskapsdepartementet skal bruke inntil 15 millioner kroner på evaluering av strukturreformen. Foto: Alf Ove Hansen

15 mill. til evaluering av fusjoner

Struktur. 15 millioner kroner kan brukes til evaluering av strukturreformen i perioden fra august 2019 - 2023, viser Forskningsrådets utlysning.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Flere nye og gamle fusjonsrektorer et utålmodige etter å få en grundig evaluering av strukturreformen.

Les også: Fusjonsrektorer vil ha grundig evaluering av strukturreformen

Kunnskapsdepartementet, under statsråd Torbjørn Røe Isaksen, signaliserte i 2016 at det ikke var noen planer for en evaluering. Men så snudde han, og lovte at evalueringen skulle ta til i 2017. Etterhvert ble 2017 til 2018.

Nå er omsider prosjektet lyst ut - med søknadsfrist februar 2019. Tidligste oppstart er satt til august 2019 og siste deadline desember 2023.

Det antydes at man kan søke mellom 13-15 millioner kroner.

15 millioner kroner

Man kan søke om inntil 15 millioner kroner for ett prosjekt.

Det er Kunnskapsdepartementet som er oppdragsgiver og ber om en evaluerign utfira om man har nådd målene for strukturreformen som ble formulert i strukturmeldingen (Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet).

Ifølge utlsyningsteksten vil en kjerne i evaluering væreer å se spesielt på de sammenslåtte institusjonenes arbeid for å styrke fagmiljøene, og da mer spesifikt hvilke steg de tar for å samordne fagmiljøene og heve kvaliteten i studieprogrammene og i forskningsmiljøene.

Se på utfordringer og spenninger

Eventuelle søkere blir bedt om å legge vekt på å evaluere institusjonsnivået og ikke studiestedet, samt at de bør se på utfordringer og spenninger i forbindelse med fusjonsarbeidet.

Evalueringen skal legge vekt på disse hovedpunktene:

  • de sammenslåtte institusjonenes arbeid for å styrke fagmiljøene, og hvilke prioriteringer og ressursallokering som gjøres for å oppnå dette
  • institusjonenes arbeid med å legge grunnlag for mer robuste forskningsgrupper og utdanninger
  • strukturreformens bidrag til å løfte flere fagmiljøer opp på et høyt internasjonalt nivå
  • tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet, og lærestedenes arbeid med å digitalisere utdanningene
  • utdanningsinstitusjonenes bidrag til regional utvikling, derunder hvordan lærestedene og fagmiljøene samarbeider med det regionale arbeids- og næringslivet
  • i hvilken grad reformen fører sektoren nærmere målene for reformen, og en vurderinger av hva som skal til for å realisere dem
  • Her kan du lese hele utlysningen
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS