eksamen

Strykprosenten går ned hos dei aller fleste

— Eg trur det kan ha med å gjera at studentane i større grad har brukt tida til å studera, seier rektor Dag Rune Olsen.

Eksamenslokala, som her i Silurveien i Oslo, stod tomme i vår og dei fleste hadde heimeeksamen.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ein vanleg vår plar om lag sju prosent av studentane stryka på eksamen ved universitet og statlege og private høgskular. Denne våren var det berre vel fem prosent av studentane som ikkje stod på eksamen.

Nye tal frå Database for høgare utdanning (DBH) viser at det Khrono skreiv om allereie i slutten av august, gjeld for dei aller, aller fleste.

Ned to prosentpoeng

Våren 2018 var det til dømes ein strykprosent på 7,45 ved universiteta. Våren 2019 var det færre som strauk, og altså langt færre denne våren. Endringa har vore endå større for særleg private, vitskapelege høgskular og statlege høgskular.

Det var Forskerforum som først skrev om dei ferske DBH-tala.

Tal på kor mange som strauk, i prosent

Universitet Vår 2019 Vår 2020
Nord universitet7,075,94
NTNU6,64,57
NMBU6,554,21
OsloMet6,966,17
Universitetet i Agder7,466,1
Universitetet i Bergen5,54,32
Universitetet i Oslo5,344,07
Universitetet i Stavanger8,096,64
Universitetet i Sørøst-Norge9,958,32
Universitetet i Tromsø8,696,63

Ser ein på enkeltinstitusjonar, har både Noregs miljø- og biovitskapelege universitet (NMBU), NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø Noregs arktiske universitet ein nedgang i stryk på meir enn to prosentpoeng. Det same har fleire av høgskulane, både dei private og dei offentlege.

Har dei studert meir?

Det spesielle våren 2020 er sjølvsagt at alle utdanningsinstitusjonane hadde heimeeksamen. Mange gjekk òg over frå å gi vanlege bokstavkarakterar til å vurdera studentane sine svar til bestått eller ikkje bestått.

Dag Rune Olsen, som leier Universitets- og høgskulerådet (UHR) set endringa i samanheng med korona. Det seier han til Forskerforum, som var dei første som skreiv om dei ferske DBH-tala.

— Eg trur det kan ha med å gjera at studentane i større grad har brukt tida til å studera. Nokon vil jo seia at det kan dei berre halda fram med. Men det trur eg vil vera svært krevjande for studentane i det lange løp, seier Olsen, og peikar på dei psykososiale utfordringane som følgjer med å ikkje ha kontakt med andre.

Olsen viser òg til vurderingsform, og at ein heimeeksamen testar andre dugleikar enn ein tradisjonell skuleeksamen ofte gjer.

Tal på kor mange som strauk, i prosent

Høgskule Vår 2019 Vår 2020
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo3,020
Høgskolen i Molde9,236,75
Kunsthøgskolen i Oslo2,132,52
Norges handelshøyskole2,273,35
Norges idrettshøgskole4,723,95
Norges musikkhøgskole5,164,88
Høgskolen i Innlandet6,135,12
Høgskolen i Østfold8,045,78
Høgskulen i Volda3,825,16
Høgskulen på Vestlandet6,835,21
Samisk høgskole4,530

Snillare vurdering?

Då Khrono fekk tal frå sju institusjonar på seinsommaren, var overgang til bestått/ikkje bestått og meir tid til å studera to av forklaringane som vart trekt fram.

Dette er òg ei av forklaringane frå Kjetil A. van der Wel. Han er professor ved OsloMet, og med på den internasjonale «The COVID-19 Multi-Country Student Well-being Study» og har tidlegare sagt til Khrono at mindre stryk er ein interessant landsomfattande trend, og at det er positivt at studieprogresjonen ikkje har stoppa opp.

— Undervisarar, sensorar, administratorar og leiarar har jenka det meir til, og ikkje vurdert like strengt i år. Og det har vore ei omlegging frå skuleeksamen til heimeeksamen. Gitt at det har vore den same oppgåva, er det lettare å svara når ein har alle hjelpemiddel tilgjengeleg, sa van der Wel.

Usikkert korleis hausten vert

Korleis eksamen vert denne hausten, er førebels ikkje bestemt. Nokre fagmiljø, som Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, har allereie bestemt at det vert heimeeksamen — men med vanleg karakterskala. Ved NTNU har så langt eitt institutt bestemt at alle eksamenar skal gå føre seg heime. Også BI skal ha ein del heimeeksamen, skriv VG.

Stryktal i prosentS

Privat høgskule Vår 2019 Vår 2020
BI9,866,52
MF vitenskapelig høyskole6,165,21
VID vitenskapelige høgskole4,243,35
Ansgar høyskole10,365,29
Barratt Due Musikkinstitutt1,190
Bergen Arkitekthøgskole2,051,72
Dronning Mauds Minne Høgskole5,394,91
Fjellhaug Internasjonale Høgskole8,994,83
Høgskulen for grøn utvikling1,30
Høyskolen for dansekunst00
Høyskolen for Ledelse og Teknologi2,094,21
Høyskolen Kristiania6,254,89
Lovisenberg diakonale høgskole4,834,26
Musikkteaterhøgskolen2,5
NLA Høgskolen5,544,51
Norges dansehøyskole0,52
Steinerhøyskolen3,592,61

Powered by Labrador CMS