rettssak

Student ble bort­vist etter e-poster om døds­straff

«At den såkalte instituttlederen og den såkalte professoren bør få dødsstraff, er et faktum», skrev studenten. I dag møtte han i retten for å få bortvisnings­vedtaket omgjort.

Saken ble behandlet i Agder tingrett, tidligere Kristiansand tingrett.
Saken ble behandlet i Agder tingrett, tidligere Kristiansand tingrett.
Publisert Oppdatert

Kan det regnes som grovt forstyrrende atferd når en student til stadighet tar opp dødsstraff i e-poster? Det var et spørsmål i retten.

Studenten sendte blant annet:

«Dere gjør ikke deres jobb, og derfor har dere ingen plass på en sånn institusjon, og siden jeg bryr meg om utdanning, mener jeg til og med at noen ansatte har begått så grunnleggende feil at de bør få dødsstraff (...) Jeg kommer ikke til å akseptere sånn idioti på et universitet.»

«... Dere gjorde en feil som må korrigere (...) Den beste løsningen er at dere 3 blir også avskjediget, eller dødstraffet, det er det samme for meg.»

«Det virker sterkt som deres forståelse av respekt går imot deres andre verdier. Respekt for dem betyr å skjule instituttets atferd som alle bør vite om, å tro bare på majoriteten, og ikke ting som «de fortjener dødsstraff» til tross for at det er sant.»

Ikke ment som trussel

E-postene stammer fra en student ved Universitetet i Agder (UiA), som høsten 2020 ble bortvist fra to etasjer i to ulike campusbygg for studieåret 2020-21.

Grunnen var gjentagende «grovt forstyrrende atferd» som var til bry for medstudenter og ansatte ved UiA.

Studenten hevder på sin side at kommunikasjonen mellom ham og universitetet har vært saklig og at dårlig oppfølging i undervisningen er årsaken til at denne situasjonen har oppstått. Tirsdag ble søksmålet han har anlagt mot UiA for å få bortvisningsvedtaket omgjort, behandlet i Agder tingrett.

Sentralt i saken var spørsmålet om hva bruken av ordet «dødsstraff» betød.

— Jeg tenkte at det var ingen sjanse for at det skulle vurderes som en trussel, fordi det ikke var ment som en trussel. Jeg trodde at de var rasjonelle. Når jeg skriver noe så absurd som at noen fortjener en dødsstraff, antok jeg at de ville spørre hva jeg mente og ikke anta at jeg truet dem, forklarte studenten i retten.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Gikk til politiet

Men trusselen ble oppfattet som reell.

Studenten navnga i flere e-poster tre ansatte ved UiA som han mente gjorde en så dårlig jobb at de fortjente avskjedigelse eller dødsstraff. Én av dem forklarte seg i retten.

Han fortalte at én av de tre navngitte ansatte ved to anledninger tok kontakt med politiet, uten at politiet valgte å følge opp saken.

— Selv var jeg urolig, forklarte den UiA-ansatte.

Studenten ble gjentatte ganger spurt om han kunne forstå hvordan e-postene hans kunne oppfattes truende.

— Hvordan hadde du selv opplevd det hvis du hadde fått flere e-poster hvor de sa at du fortjente å få dødsstraff? spurte regjeringsadvokatens representant i retten, Thea Westhagen Edell.

— Jeg hadde spurt hva de mener.

— Har du forståelse for at andre kan oppleve det annerledes?

— Selvfølgelig.

Startet med gruppearbeid

For å forstå hvordan situasjonen har oppstått er vi nødt til å gå tilbake til august 2020.

Studenten skulle være med på et gruppearbeid, men da hans forslag til gruppeprosjekt ikke ble valgt oppsto det splid i gruppa. Minst ett annet medlem av gruppa tok kontakt med en hjelpelærer og fortalte at det opplevdes som ubehagelig å møte opp til gruppemøter.

Situasjonen eskalerte videre utover i september og oktober med møter, varsler og e-postutvekslinger, før det ble besluttet at studenten skulle bortvises fra to etasjer i to ulike bygg der ansatte oppholdt seg. Det ble bestemt at han kunne fortsette i fagene han tok, men at han skulle levere arbeidet individuelt.

Studentens advokat Wahid Shah argumenterte for at denne prosessen har vært mangelfull.

— Denne saken kunne vært løst på en mye mildere måte, gjennom læring, opplæring og korrespondanse, sa Shah i retten.

Sammenlignbare saker

Han argumenterte for at UiA ikke har gitt god nok informasjon om saken underveis og dermed ikke oppfylt lovkravene i forhåndsvarselet.

Han mener også at saken skiller seg fra andre bortvisningsvedtak, der den bortviste studenten i større grad har vært fysisk truende.

I sitt avslutningsinnlegg var regjeringsadvokatens Edell rykende uenig.

— Denne saken handler ikke om en student som er litt plagsom overfor medstudenter eller ansatte. Den handler heller ikke om en student som på en saklig måte forsøker å argumentere for sine rettigheter og politiske synspunkter. Statens syn er at denne saken handler om hva studenter og ansatte skal tolerere fra en medstudent som oppleves aggressiv, nedlatende og trakasserende, sa Edell i retten.

Endringslogg, 29.09 kl. 09.26: Presisert i teksten at det er snakk om to etasjer i to ulike bygg, ikke hele campusbygg.

29.09 kl. 13:44: Endret fra «trusler» til «e-poster» i tittelen og lagt inn en forklarende setning i starten av brødteksten.

Powered by Labrador CMS