SENSURPROSESS

Student klagde og vant fram hos Sivilombudet

En student ved Universitetet i Oslo (UiO) fikk full støtte fra Sivilombudet da han klagde på feil ved klagebehandlingen av masteroppgave. 

En student klagde inn Det juridiske fakultet for mangler ved klageprosessen etter flere runder sensur på hans masteroppgave.
En student klagde inn Det juridiske fakultet for mangler ved klageprosessen etter flere runder sensur på hans masteroppgave.
Publisert

Studenten klagde på formelle feil ved klagebehandlingen først til Det juridiske fakultet, så til den sentrale klagenemnda ved UiO, men ingen av instansene ga medhold. Det gjorde dermed Sivilombudet, som mente fakultetet legger til grunn feil rettslig forståelse av universitets- og høyskoleloven, skriver Advokatbladet

Det var i mai 2022 at en student ved Det juridiske fakultet klagde på karakteren på sin masteroppgave. Da ny sensur falt, gikk studenten opp to karakterer. Dermed måtte en tredje vurdering av oppgaven gjennomføres, i henhold til universitets- og høyskolelovens paragraf 5—3 sjette ledd.

Klageren hadde bedt om at hans begrunnelse fra klagen skulle være tilgjengelig for sensorene dersom det ble en tredjegangsvurdering. Det mente universitetet at han ikke hadde noe krav på. Dermed klagde studenten på formelle feil ved klagebehandlingen i juli 2022. 

Feil rettslig forståelse

Universitetet gjennomførte tredjegangsvurderingen uten at studentens egen begrunnelse for å klage ble tilgjengelig for sensorene. Sivilombudet skriver i sin dom at alle saksdokumenter skal være tilgjengelig for sensorer ved en tredjegangsvurdering.

Det er blind sensur både ved første og andregangsvurdering. Men Sivilombudet påpeker at siden regelen om blind sensur ikke gjelder ved tredjegangsvurdering, så burde begrunnelsen til studenten vært tilgjengelig for sensorene i tredje omgang.

Sivilombudet mener også det blir relevant hva studenten selv har å si for saken, og  mener det styrker studentens rettsikkerhet å ha med en slik klagebegrunnelse.

Sivilombudet konkluderer med at UiO har lagt til grunn «en feil rettslig forståelse av universitets- og høgskoleloven § 5—3 sjette ledd, jf. fjerde ledd, ved vurderingen av klagen over formelle feil ved den gjennomførte klagebehandlingen». 

Derfor ber de UiO om å vurdere klagerens sak på nytt. 

I sin konklusjon skriver ombudet også at «Universitetet i Oslo bør legge til rette for at studenter som ønsker det, kan begrunne klager over karaktervedtak, selv om en slik begrunnelse bare vil være relevant der ny sensur fører til stort karaktersprik fra ordinær sensur.»

Powered by Labrador CMS