rettssak

Student saksøker fagskole for 700 000 kroner

Studenten hevder undervisninga var mangelfull og har saksøkt Noroff Fagskole.

Studenten har lidt økonomisk på grunn av mangelfull undervisning, sier advokat Linnea Tereza Karlberg. Saken går i Oslo tingrett.

Rettssaken går for Oslo tingrett denne uka, skriver E24 som først omtalte saken.

— Vår klient har gått til søksmål på grunn av mangelfull undervisning fra skolens side. På grunn av den mangelfulle undervisninga har vår klient lidt økonomisk tap, blant annet ved at han måtte slutte i sin deltidsjobb for å konsentrere seg om selvstudier, skriver advokat Linnéa Tereza Karlberg i en e-post til Khrono.

— Manglende kompetanse

I sluttinnlegget til Oslo tingrett skriver advokaten, ifølge E24, at læreren fagskolen ansatte ikke var kvalifisert og at vedkommende ble byttet ut med en student, som heller ikke var kvalifisert.

Advokat Linnéa Tereza Karlberg

Studenten krever en erstatning på 700 000 kroner fra Noroff Fagskole. Karlberg fra advokatfirmaet Danielsen & Co sier beløpet er basert på den verdireduksjonen som har funnet sted og det økonomiske tapet studenten mener å ha lidt.

— Studenten har på tross av den mangelfulle undervisningen måttet betale full studieavgift på 59 000 kr per semester til fagskolen. I tillegg har den mangelfulle undervisningen medført at studenten mistet både inntekt og inntektsmuligheter.

— Hva var det ved undervisninga som var mangelfull, ifølge dere?

— Undervisninga var mangelfull over tid og på ulike måter. Blant annet bar den preg av manglende kompetanse og kunnskap hos dem som underviste i de konkrete fagene, svarer advokaten.

Videre hevder Karlberg at skolen selv erkjente at læreren ikke var kvalifisert og fant en erstatning: En student som ikke dugde.

— Beklagelig

Rektor Aage Alexander Foss ved Noroff Fagskole sier at de av hensyn til den pågående saken ikke ønsker å kommentere utover det som allerede er gitt av kommentarer.

— Nå må retten få anledning til å ta stilling til saken, og så får vi eventuelt komme tilbake når det er klart, skriver han i en e-post til Khrono.

— Etter vårt syn er det veldig beklagelig for studenten at denne saken havnet i rettssystemet, og ikke ble fremmet som en studentklage til oss i Noroff Fagskole, vårt studentdemokrati, eller studentombud.

Noroffs rektor viser til at norske fagskoler og høgskoler har lovpålagte kvalitetssystemer for å håndtere klager. Avdekkes det avvik i tilbudet til studenten, så sikrer kvalitetssystemet at disse rettes opp.

— Ikke mottatt klagen

Beklagelig at vi ikke mottok klagen hos oss, sier Noroff-rektor Aage Alexander Foss.

— I denne saken har studenten gått direkte til advokat Per Danielsen i stedet for oss, og så har studenten via advokat Danielsen valgt å gå rettens vei. Beklageligvis har vi derfor ikke mottatt klagen hos oss, og når den har nådd rettssystemet er det der vi må belyse den.

Rektor Aage Alexander Foss understreker at kvalitetssystemet til Noroff Fagskole er bygget for å sikre at de leverer den utdanninga og det produktet studentene har valgt.

— Kvalitetssystemet har vi tillit til og etterlever, og er et riktig sted for å fange opp og korrigere avvik som måtte oppstå i et utdanningsløp, skriver han i e-posten.

— Klaget direkte til fagskolen

Studentens advokat mener det ikke stemmer at det ikke ble inngitt studentklage til fagskolen.

— Det ble rettidig inngitt klage til fagskolen direkte, og fagskolen hadde deretter både tid og mulighet til å forhindre at saken havnet i rettsapparatet, sier Linnéa Tereza Karlberg.

Videre hevder hun at fagskolen ikke iverksatte tilstrekkelig gode tiltak for å rette opp i forholdene etter at de mottok klagen.

Powered by Labrador CMS