Koronatiltak

Studentene ble ikke hørt: Får mer lån heller enn stipend i ny krisepakke

Slik blir studentene kompensert for inntektsbortfall som følge av koronakrisen.

10 ungdoms- og studentorganisasjoner ba i et opprop om stipend og ikke mer lån som kompensasjon for tap av inntekter. De blir ikke hørt av regjeringen. Illustrasjonsfoto: Studenter og faddere under åpningssermonien av studiestart på St. Hanshaguen.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Stortinget vedtok i forrige uke at regjeringen så raskt som mulig skulle komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien.

Nå har regjeringen kommet med sine midlertidige løsninger, som de skal presentere som del av den andre korona-krisepakken fra Solberg-regjeringen fredag.

Kort oppsummert vil det ikke bli noe ekstra stipend på studentene, regjeringen tilbyr heller et ekstra lån på 26 000 kroner for de som har mistet arbeidsinntektene sine.

Fakta

Oppsummert

  • Utdanningsstøtten for mai og juni utbetales sammen med utbetalingen for april.
  • Mulighet til å ta opp et ekstralån på 26 000 kroner for studenter som har mistet arbeidsinntekt på grunn av korona våren 2020. Dette gjelder også for norske studenter i utlandet som kan dokumentere inntektsbortfall.
  • Fristen for å søke om ordinært lån og stipend hos Lånekassen for våren 2020 er utsatt fra 15.mars til 15.april. Dermed kan de som ikke har søkt om lån og stipend dette semesteret gjøre det. I tillegg kan studenter som har søkt om mindre enn maksbeløpet gjøre om på søknaden for å få økt beløpet.

Kan ta opp ekstra lån

Studenter vil få utbetalt stipend og lån for resten av semesteret sammen med utbetalingen for april. Det utgjør for de fleste 27 550 kroner.

I tillegg får de som har mistet arbeidsinntekt på grunn av korona-krisen mulighet til å ta opp et ekstra lån på 26 000 kroner med Lånekassens gunstige betingelser.

– Disse tiltakene vil gi studentene tilgang til ekstra penger raskt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

I likhet med mange andre har også en del studenter blitt permittert fra jobben de har ved siden av studiene på grunn av korona-pandemien. De har dermed mistet en viktig biinntekt og det har skapt usikkerhet og økonomiske utfordringer for en del studenter.

Derfor er jeg glad vi nå har kommet frem til en god løsning for å avhjelpe studenter som har mistet viktig biinntekt, sier Asheim.

Disse tiltakene vil gi studentene tilgang til ekstra penger raskt.

Henrik Asheim, forskning- og høyere utdanningsminister (H)

Regjeringen vil dermed ikke gjøre som 10 ungdoms- og studentorganisasjoner i går bad om: nemlig at inntektstap skal kompenseres med stipend og ikke økt lån.

I oppropet skrev de at «på lik linje med alle andre arbeidstakere som nå taper inntekten sin, forventer vi en støtteordning, ikke en låneordning, for de som taper inntekten sin. Norske myndigheter har tatt vare på andre arbeidstakere, vi forventer at de ikke gjør et unntak for studenter.»

I regjeringens forslag er det nettopp en låneordning de legger opp til.

Rask utbetaling

For å avhjelpe den økonomiske situasjonen til studentene raskt, skal altså Lånekassen utbetale utdanningsstøtten for mai og juni sammen med utbetalingen for april.

For en student som mottar fullt lån og stipend vil det bety at istedenfor de vanlige 8265 kronene, vil man motta 27 550. Årsaken til det høye beløpet er at utbetalingen i juni er på 11 020 kroner til de som er studenter også den måneden.

Dette er et tiltak som på kort tid gir studentene mer å rutte med. Om tre uker vil landets studenter på fagskoler, høyskoler og universiteter få 27 550 kroner inn på konto, sier Asheim.

Må bekrefte tap av inntekt

I tillegg kan studenter som trenger ekstra penger på grunn av inntektsbortfall, som nevnt, velge å godta et ekstra lån fra Lånekassen på 26 000 kroner.

Regjeringen skriver i pressemeldingen at studielån er et gunstig lån som ikke har etableringsgebyr, er rentefritt under utdanningen, har lave termingebyrer, gis uten sikkerhet og som gir mulighet for 36 betalingsutsettelser.

Når studentene søker må de bekrefte at de har mistet inntekt og har behov for lånet. Ordningen bygger på stor grad av tillit med egenrapportering, men Lånekassen vil følge opp med ordinær kontroll. Lånekassen jobber med å få på plass den tekniske løsningen og det vil være mulig å søke i mai, sier Asheim.

I tillegg til felles utbetaling i april og tilbud om ekstra lån, så har regjeringen utvidet fristen for å søke om vanlig lån og stipend hos Lånekassen denne våren til 15.april.

Dette ble gjort for å gi studenter som ikke har tatt opp lån og stipend, muligheten til å søke om støtte. I tillegg kan de som har søkt om mindre enn maksbeløpet, søke på nytt hvis de ønsker å få økt beløpet.

Studentledere reagerer sterkt

Som en av 10 ungdoms- og studentorganisasjoner som i går skrev under et opprop i forbindelse med krisepakken, så er leder i Norsk studentorganisasjon, Marte Øien, ikke fornøyd med det som nå har kommet på bordet fra regjeringen.

Vi aksepterer ikke at norske arbeidstakere forskjellsbehandles. Studenter med deltidsjobb må få økonomisk støtte, ikke større gjeldsbyrde, skriver Øien i en e-post til Khrono. Hun legger til:

Denne krisepakka er egentlig å øke ramma på «kredittkortet» for norske studenter som har mistet deltidsjobben, det er ingen støtte. Vi må betale tilbake krisepakken vår, det må ikke andre arbeidstakere. Nå setter vi vår lit til at Stortinget retter opp i denne urettferdigheten.

Hun får støtte fra leder for Tekna Student, Rebekka Lie:

— Regjeringen har snudd seg rundt fort, men denne løsningen medfører bare økt gjeldsbelastning for en allerede svært utsatt gruppe. Studentene har bidratt til samfunnet på samme måte som andre arbeidstakere, og må da få samme støtte for å takle denne krisa, skriver Lie, som representerer 13 000 studenter innen teknologi og realfag.

NSO-leder Marte Øien mener tiltakene fra regjeringen ikke er akseptable.

— Skuffa

Nestlederen i utdanningskomiteen på Stortinget, Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg, er ikke fornøyd med tiltakene regjeringen nå har skissert.

— Jeg er veldig skuffa over at regjeringen går inn for en ordning som kun gir studentene mer lån og gjeld. Arbeiderpartiet har hele tiden ment at stipend er den optimale løsningen, det er tross alt snakk om studenter som får bortfall av inntekt på grunn av krisen, da er ikke et lån godt nok, skriver Tvedt Solberg i en e-post til Khrono. Han legger til:

Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg er skuffa over tiltakene.

— Vi burde ha en løsning der studentene får et stipend som kan omgjøres hvis det er utbetalt uten grunnlag for det.

Etter at regjeringen har lagt frem sin nye krisepakke i morgen, skal den til behandling i Stortinget. Der skal det forhandles over helgen, før den skal opp igjen på Stortinget kommende tirsdag.

Tvedt Solberg håper å kunne påvirke krisepakken for studentene frem til den tid.

— Det er fortsatt flere ting man må finne løsninger på, sier Tvedt Solberg til Khrono.

Her nevner han norske studenter i utlandet og internasjonale studenter som oppholder seg i Norge.

— Glade for at Arbeiderpartiet snur

Heller ikke Sosialistisk venstreparti (SV) er fornøyd med det regjeringen nå legger på bordet.

— Dette vitner om manglende forståelse for den voldsomt skremmende og usikre situasjonen mange studenter nå står i, skriver utdanningspolitisk talsperson i SV, Mona Fagerås til Khrono.

Utdanningspolitisk talsperson i SV, Mona Fagerås.

Hun sier at SV kommer til å fortsette å kjempe for at støtteordningen skal omgjøres til stipend.

— Mer lån er ei tung bør å legge på unge menneskers skuldre. Løsningen er stipend, ikke lån, skriver Fagerås.

Fagerås sier at det var SV som kjempet fram en midlertidig kriseløsning for studentene i forhandlingsrundene som har vært.

SV fremmet et forslag for Stortinget allerede 19. mars om å gi et midlertidig ekstrastipend til alle studenter, en eksisterende lånekasse-ordning for de som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Bare MDG og Rødt støttet forslaget.

Fagerås er glad for å se at Arbeiderpartiet nå er av en annen oppfatning.

— Vi er glade for at det nå ser ut til at Arbeiderpartiet har snudd i saken og går inn for SVs forslag om å gi et midlertidig ekstrastipend til alle studenter. Håper at flere partier også vil snu, slik at vi kan sikre rettferdige ordninger for studentene, skriver Fagerås og legger til:

— Nå gjelder det å vise solidaritet og ta vare på hverandre. Da kan det ikke være sånn at unge mennesker med lite å rutte med skal betale den høyeste prisen for krisen.

Stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes, er også skuffa over forslagene til regjeringen. Han mener de svikter studentene.

— Rødt foreslo at studenter med nok opptjening skulle ha rett på dagpenger, men fikk ingen støtte til det. Nå må studenter, tilkallingsvikarer, midlertidig ansatte og andre uten fast jobb og inntekt få en bedre inntektssikring, sier Moxnes til Khrono.

— Misvisende

Utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Nina Sandberg, mener på sin side at det Fagerås her sier er misvisende.

— Arbeiderpartiet har fulgt samme linje siden vi fikk flertall i Stortinget for en løsning som skulle kunne hjelpe studenter som mister inntektene sine. Utgangspunktet vårt har hele veien vært at støtten skal tildeles som et stipend. Derfor er det direkte misvisende av Fagerås å hevde at vi snur og følger SVs forslag, skriver Sandberg til Khrono i en e-post.

— Fornuftig tiltak

Roy Steffensen (FrP), leder i Utdanningskomiteen 2017-2021.

Leder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Roy Steffensen fra Fremskrittspartiet, mener på sin side at det regjeringen nå har foreslått er en god løsning.

— Vi mener dette er et fornuftig tiltak nå. Om krisen skulle vedvare over lengre tid, så kan vi heller se mer på andre tiltak. Det viktigste nå er å sørge for at studentene får mer penger for å komme seg over kneika, sier Steffensen til Khrono.

Han sier at Fremskrittspartiets hovudfokus har vært på næringslivet.

— Vår hovudprioritet er at næringslivet ikke ruineres av dette. Det er også viktig for studentene at det er et næringsliv der ute som etterspør deres kompetanse når de er ferdige med studiene, sier Steffensen.

Hans anbefaling er at Fremskrittspartiet stemmer for tiltakspakken for studentene, når den skal opp på Stortinget til uka.

— Men det kommer jo an på helheten av alt annet som legges frem i morgen. Er andre tiltak på andre sektorer ikke gode nok, må det forhandles på hele pakken, sier Steffensen.

Powered by Labrador CMS