korna-krise

Studentene vil ha stipend, ikke mer lån

10 ungdoms- og studentorganisasjoner ber om krisehjelp for tap av inntekt av deltidsjobb. Ikke høyere lån.

Studiestart, Universitetet i Oslo. Foto: Ketil Blom Haugstulen

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norske studenter opplever at deltidsinntekten deres forsvinner som følge av korona-pandemien.

Når Stortinget skal vedta en krisepakke for studenter, er det viktig at denne pakken ikke øker den økonomiske belastningen for norske studenter. Når man nå ser etter en løsning gjennom Lånekassen, og ikke Nav, må prinsippet være at studenter skal kompenseres for tapet av arbeidsinntekt.

På lik linje med alle andre arbeidstakere som nå taper inntekten sin, forventer vi en støtteordning, ikke en låneordning, for de som taper inntekten sin. Norske myndigheter har tatt vare på andre arbeidstakere, vi forventer at de ikke gjør et unntak for studenter.

I dag har Norsk studentorganisasjon (NSO) sammen med Universitets- og høgskolerådet i Norge, AUF, Sosialistisk ungdom, Unge Venstre, Rød Ungdom, Kristelig Folkepartis Ungdom, Grønn Ungdom, Liberale Studenter og ANSA, blitt enige om at regjeringen og Stortinget må vedta at:

  • · Støtten til norske studenter som får inntektsbortfall som følge av korona-pandemien, må komme i form av stipend.
  • · Støtten norske studenter får i denne krisen må være stor nok til å dekke studentenes basisutgifter.

Stortingsvedtaket fra 20. mars 2020: «Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien.»

Oppropet er signert: Norsk studentorganisasjon (NSO) Unge Venstre, Arbeidernes ungdomsfylking (AUF), Sosialistisk Ungdom (SU), Norges Liberale Studentforbund (NLSF), Rød Ungdom (RU),Kristelig Folkepartis Ungdom (Krfu), Grønn Ungdom, Association of Norwegian Students Abroad (ANSA), Universitet og høgskolerådet (UHR)

Powered by Labrador CMS