praksis og korona

Studentene risikerte å bli ett år forsinket. Så heiv kommunen seg rundt

Å gjennomføre praksis er krevende for mange dette året. I Hammerfest risikerte sykepleiestudenter et års forsinkelse da sykehuset stengte.

Hammerfest har hatt et stort smitteutbrudd, og sykehuset er stengt. Det gjorde at sykepleiestudentene også måtte gå hjem.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sykehuset i Hammerfest er stengt, bortsett fra de aller mest akutte funksjonene. Dette er selvsagt krevende for mange — også for de 27 studentene som skulle ha praksis.

Sykepleiestudentene fra Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitetets (UiT) campus i Hammerfest var fordelt på sykehusene i Hammerfest og Kirkenes, og nærsykehuset i Alta. Men da Hammerfest sykehus stengte, ble også studentene sendt hjem — etter bare to uker med praksis.

Historien kunne sluttet der, og studentene risikerte å måtte ta hele andre studieår på nytt. Mer om det snart.

Mange rapporterer om praksisvansker

For nettopp gjennomføring av praksis er et av punktene utdanningsinstitusjonene har kommentert i sine ferske rapporter til Kunnskapsdepartementet (KD). I bestillingen heter det at «Kunnskapsdepartementet har behov for en oversikt over sektorens erfaringer fra pandemien fra vårsemesteret og høstsemesteret så langt».

I tillegg til den vanlige rapporteringen til Database for høyere utdanning (DBH), ønsker KD kvalitative vurderinger fra institusjonene.

Flere rapporterer at praksis har vært krevende å få til i annerledesåret:

«Flertallet av studenter med obligatorisk praksis opplevde konsekvenser for praksisgjennomføringen, og det tok tid å tilpasse nye opplegg. I de tilfellene der studentene ikke fikk gjennomført tilpasset praksis er det lagt til rette for senere gjennomføring slik at de ikke får forsinket progresjon» , skriver Høgskolen i Østfold.

«Når det gjelder praksis, har det vært gjort store tilpasninger for å få gjennomført praksisundervisningen. Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier fikk mer enn 1 000 av fakultetets studenter avbrutt praksis da skoler og barnehager stengte 13. mars. Samarbeidet med praksisfeltet kom i gang igjen etter hvert, og nye opplegg for praksis ble utviklet», skriver OsloMet.

«Det er særleg alle våre utdanningar med praktiske øvingar, praktisk undervisning og tett kontakt mellom student og faglærar som har vore råka av nedstenginga. Denne undervisninga er også det som var vanskelegast å erstatte. Praksis i dei ulike lærarutdanningane vart godkjent for alle som var i vanleg praksis før nedstenginga», skriver Høgskulen i Volda.

Ekstra veiledning for barnehagelærerstudenter

Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) utdanner barnehagelærere. De skriver i sin tilbakemelding at andreårsstudentene mistet 25 dager praksis i vår. Nå er de ute i ny praksis. Høgskolen skriver at både studenter og lærere erkjenner at de har gått glipp av vesentlige erfaringer, og derfor ikke har de forutsetningene de vanligvis ville hatt før sin siste praksisperiode i studiet. Faglærere i pedagogikk har derfor fått økte ressurser til praksisforberedelser og oppfølging og veiledning.

— De som var andreårsstudenter i fjor var hardest rammet, og fikk lite praksis. De måtte løse teoretiske oppgaver, sier Eva Brønstad.

Hun er prorektor for barnehagelærerutdanning.

Brønstad forteller at studentene nå er ute i ulike barnehager.

— Enn så lenge går det bra, vi har bare fått melding om en student som har vært i karantene, sier hun.

Brønstad sier at høgskolens fremste mål er at studieprogresjonen ikke skal rammes. Derfor er det lagt opp til ekstra og tett veiledning i praksisperioden.

— Vanligvis må studentene ha hundre prosent oppmøte i praksis, men det har vi sagt at vi ikke kan kreve i år. Vi ønsker ikke at noen skal presse seg til å stille i praksis og utgjøre en smittefare, sier Brønstad.

Barnehager driver nå etter et trafikklyssystem. Gult nivå er det vanlige i Trondheim, der høgskolen ligger. Det vil si at hver avdeling i barnehagen kan regnes som en kohort. Ansatte følger sin kohort. Flere barnehager har også regler for om foresatte får komme inn i barnehagebygget.

Brønstad sier også at dersom barnehager må gå over til rødt nivå, som betyr at hver avdeling blir delt i mindre grupper, har høgskolen en avtale om at studentene følger med de barna de har jobbet med.

Denne våren var barnehagene nesten tomme - og studentene kunne ikke ha praksis. Nå er barnehagedriften mer normal.

Mediestudenter får ikke praksisplass

Noen utdanninger, som sykepleier og lærer, har nasjonale retningslinjer de må forholde seg til. Sykepleieutdanningen skal blant annet ha 90 studiepoeng praksis.

Men i vår vedtok regjeringen en midlertidig forskriftsendring for praksisstudier. Der heter det blant annet at «universitetene og høyskolene kan fastsette midlertidige tiltak og unntak som de definerer som «forsvarlig og nødvendig».

Mange mediebedrifter har sendt ansatte hjem til de tusen hjemmekontor. Det gjør det vanskelig for instituttleder Leif Ove Larsen å skaffe nok praksisplasser.

Andre utdanningsløp har ikke forskriftsfestet praksis, men ønsker likevel å tilby studentene et innblikk i «det virkelige livet». Det har ikke vært så lett i år. Universitetet i Bergen skriver i sin tilbakemelding at praksis har vært vanskelig å gjennomføre hos bedrifter.

Institutt for informasjon og medievitenskap har derfor gjort om på noen av studieplanene, forteller instituttleder Leif Ove Larsen.

— I vår var journaliststudentene ute i praksis da landet stengte ned. Noen av dem måtte avslutte praksisperioden. Nå i høstsemesteret er utfordringen at nyhetsmediene er forsiktige med å ta inn studenter i praksis. Vi skulle hatt TV-produksjonstudenter i praksis nå i høst, det har vi gjort om på og sender dem ut etter påske, sier Larsen.

Han sier at etter planen er det et stort antall studenter som skal ha eksternpraksis til våren, men at UiB tar høyde for at ikke alle vil få plass i en ekstern mediebedrift.

— Da vil vi legge til rette for alternativ opplæring gjennom internpraksis og lage det vi kaller redaksjonslike miljø, sier instituttlederen.

Sendte nødanrop fra Hammerfest

Tilbake i Hammerfest satt plutselig 27 studenter uten noe sted å ha praksis. Sykehuset var stengt, og praksisstudentene fortvilet. Måtte de ta hele andre studieår på nytt?

— Dette var et av de sjeldne jobbøyeblikkene der jeg fikk gåsehud, smiler Linda Okstad.

Hun er assisterende instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag, og har selv arbeidsstedet sitt i Hammerfest.

Linda Okstad sendte ut et nødanrop - og fikk napp.

— Det var ikke kapasitet til å ta imot studentene i de øvrige sykehusene i Finnmark. Da gikk vi til kommunen. Disse 27 studentene var forespeilet å ha praksis i Hammerfest, og vi ønsket ikke å flytte dem til for eksempel Kirkenes — femti mil unna — på kort varsel. Så vi sendte et nødanrop, sier Okstad.

Svaret fra kommunen var tydelig: De hadde behov for ekstra hender, og ville ta imot alle 27.

Nå er studentene plassert ulike steder i kommunehelsetjenesten. Noen er på institusjon, noen på smitteavdeling og andre i hjemmebasert omsorg. Etter to uker med praktiskrettede caseoppgaver, er de fra i dag på plass ute i felt.

— Mange av disse studentene er voksne og har jobbet i pleie- og omsorgsyrker tidligere. Vi kartla alle før vi sendte dem i praksis, og har avtalt med kommunen at for noen blir det en blanding av tilrettelagt praksis og arbeidspraksis, sier praksiskoordinator Nina Johnsen.

Hun sier at oppfølgingen vil bli tett, og at de som skal ha arbeidspraksis skal ha kollegaveiledning.

— Det blir mer arbeid for våre ansatte å følge opp, og vi vil også evaluere praksisperioden etterpå for å se om noen trenger noe ekstra, sier Johnsen.

Det var Altaposten som først skrev om saken.

Ville blitt forsinket

Dersom Hammerfest kommune ikke hadde tatt imot studentene, kunne det blitt ett års forsinkelse for studentene. Studieløpet er nemlig lagt, og det er flere både heltids- og deltidsstudenter som skal ut i praksis.

Okstad understreker at kommunehelsetjeneste ikke er noe dårlig alternativ.

— Kommunehelsetjenesten har endret seg, særlig etter samhandlingsreformen. Nå er det nok i tillegg slik at pasienter er sendt tidligere hjem fra det stengte sykehuset, sier hun.

Etter planen skal andreårsstudentene ha ny sykehuspraksis fra like over nyttår. Den håper Okstad kan gå etter planen.

Spent og takknemlig student

Vegard Aanstad er tillitsvalgt for sykepleiestudentene som går andre året i Hammerfest. Han sier studentene er veldig takknemlige for at kommunen nå har tatt dem inn. Han sier også at de føler seg godt tatt vare på både av UiT og sykehuset.

— Vi har blitt testet flere ganger. Men det hele gikk fra null til hundre på kort tid, det gikk bare et par timer fra varselet om en smittet lege kom til vi ble sendt hjem.

Nå skal andreårsstudenten ha praksis på et eldrehjem.

— Flere og flere oppgaver blir flyttet fra sykehus til kommunene, så jeg er optimistisk med tanke på at vi får møte tilstrekkelig mange ulike tilfeller, sier Aanstad.

Litt spent er han likevel:

— Denne praksisperioden blir nok ikke like kvalitetssikret som en medisinsk praksis på sykehuset ville vært, og det blir nok mer selvstendig arbeid for å sikre at vi når læringsmålene. Det er ikke optimalt, men vi kommer oss gjennom, sier studenten.

Powered by Labrador CMS