fagskoler

Studentene strømmer til helse- og teknologifag

Åtte av ti søkere til fagskoleutdanninger har fått tilbud om studieplass innenfor helse- eller teknologifag.

Fagskolestudentene er ikke helt som andre studenter, mener Sveinung Skule, direktør, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).
Fagskolestudentene er ikke helt som andre studenter, mener Sveinung Skule, direktør, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).
Publisert Oppdatert

80 prosent av søkerne til fagskolene går til helse- eller teknologifag. Det viser tall fra Samordna opptak, som koordinerer opptaket til 24 fagskoler og 27 universiteter og høgskoler.

Informasjonsteknologi er utdanningsområdet med aller størst prosentvis økning i antall søkere som fikk tilbud. Her er økningen på 15,5 prosent, ifølge Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.).

Flest fra Viken og Vestland

Ved årets opptak er 257 av de 391 studiene som tilbys gjennom Samordna opptak nett- eller samlingsbaserte studier. Dette tilsvarer hele 66 prosent, noe som er en oppgang på rundt fem prosent sammenlignet med i fjor.

— Endringer og nye krav i arbeidslivet fører til at flere av dem som er i jobb, eller som er etablert med familie og forpliktelser på hjemstedet sitt, også ønsker påfyll eller påbygning på utdanningen sin. Da er fleksibilitet ekstra viktig for denne søkergruppen. Noe både tilbudet og søkingen gjenspeiler, sier direktør i HK-dir., Sveinung Skule.

Fakta

Fagskoler

    • Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskolen tilbyr normalt utdanning på inntil to års varighet, som enten bygger på fullført videregående skole eller tilsvarende realkompetanse.
    • I motsetning til høyere utdanning er det ikke et gjennomgående krav om generell studiekompetanse, selv om dette kan inngå i opptaksgrunnlaget.
    • De mange fagskolene, både offentlige og private, tilbyr utdanning som kvalifiserer til et yrkesliv innenfor en rekke fagfelt, som helsefag, kreative fag, merkantile fag, service, media og IKT. Kilde: snl.no

Flest søkere som har fått tilbud om studieplass kommer fra fylkene Viken og Vestland. Over 1 700 søkere fra Viken har fått tilbud, og rundt 1 100 personer fra Vestland.

Hjemme i Trøndelag

63 prosent har fått tilbud om studieplass i sitt hjemfylke. Det fylket som har flest søkere med tilbud i eget hjemfylke er Trøndelag med 74 prosent. I motsatt ende av skalaen er søkere fra Møre og Romsdal, hvor 54 prosent har fått tilbud om studieplass utenfor sitt eget hjemfylke.

Etter hovedopptaket er det fagskoler som har ledige studieplasser, ifølge HK-dir. Onsdag 31. mai åpnet det for søking til ledige studieplasser til 270 studium ved fagskoler på Samordna opptak sine nettsider. Oversikten over studier med ledige studieplasser oppdateres jevnlig.

— Fagskolene tiltrekker seg en annen studentgruppe. Det er viktig å rekruttere bredt for å trekke på talentene fra en større del av befolkningen. Arbeidslivet har kritisk behov for flere med fag- og yrkeskompetanse. For å kunne møte de omstillingene og utfordringene vi står overfor, trenger vi flere med solid yrkesrettet kompetanse, sier direktør Sveinung Skule i HK-dir. i pressemelding.

Powered by Labrador CMS