lærerutdanning

Studentene synes tverr­faglig undervisning er viktig, men de lærer for lite om det

Etter innføringen av læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 (LK20) måtte lærere innstille seg på å undervise mer tverrfaglig. Det går det så som så med.

Mange lærerstudenter i Norge, her representert ved en gruppe studenter ved Nord universitet, mener at de får for lite informasjon og lærdom om tverrfaglig undervisning i løpet av utdanningen. Bildet er ment som illustrasjon til saken.

Både ferdigutdannede lærere og studenter mener tverrfaglighet er viktig, men utføres det i tilstrekkelig grad – og læres det nok om det?

— Det står lite om tverrfaglighet i forskriften om lærerutdanning, og det som står er veldig overordnet. Dermed er mye opp til den enkelte institusjonen å implementere dette i studieplanene, sier leder for Pedagogstudentene, Lars Strande Syrrist, til Khrono.

Ifølge en forskningsartikkel fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er det fortsatt slik at de tradisjonelle undervisningsaktivitetene er det mest vanlige i den norske skolen.

Tre temaer

I forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet 2020 ble tre tverrfaglige temaer introdusert i den norske grunnskolen.

De tre temaene, som det skulle legges til rette læring for på tvers av flere fag, var folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.

Leder for Pedagogstudentene Lars Strande Syrrist synes det er leit at studentene ikke får nok læring om tverrfaglighet, og ber institusjonene om å ta ansvar.

Forskningsprosjektet som nå har kikket nærmere på dette, blir ledet av professor Heidi Biseth ved Universitetet i Sørøst-Norge. I en nylig publisert artikkel presenterer hun og resten av forskningsgruppen hva de har funnet ut om tverrfaglig arbeid i det norske skolesystemet.

Ett av funnene er at lærere forstår at tverrfaglig arbeid er viktig, men at de samtidig synes det er krevende å overstige barrieren mellom intensjon og praksis.

Dette er funnene

Over 900 lærere har deltatt spørreundersøkelsen som har dannet grunnlaget for artikkelen. 40 prosent av disse har oppgitt at de driver med tverrfaglig undervisning og arbeid i betydelig grad.

Samtidig mener hele 80 prosent at tverrfaglige undervisnings- og læringsaktiviteter bidrar til å gjøre skolen bedre og mer relevant for elevene.

Rundt 60 prosent av lærerne mener at de arbeider tverrfaglig gjennom å utvikle felles prosjekt. Tross dette engasjementet rapporterer de om at slik undervisningsaktivitet bare skjer av og til.

Pedagogstudentene: Ikke overrasket

I tillegg til de generelle undersøkelsene i forskningsprosjektet svarte 155 lærerstudenter og 121 undervisere på ulike lærerutdanninger på spørsmål om hvordan de jobber med tverrfaglighet i utdanningsløpet.

Resultatet her var at lærerstudenter vurderer tverrfaglig arbeid som viktig, men at de opplever lite eksponering for dette i utdanningen sin.

Pedagogstudentene-leder Lars Strande Syrrist sier til Khrono at han synes det er dumt at lærerstudenter opplever at de ikke blir tilstrekkelig eksponert for tverrfaglighet i utdanningen sin.

Samtidig er han ikke overrasket.

— Etter at den integrerte masteren ble innført, hadde institusjonene veldig kort tid til å forme nye utdanninger. De nye masterne måtte utvikles raskt, og også gjennom studiet, sier Syrrist.

Han peker på at det kan være krevende for lærerstudentene å integrere tverrfaglighet i utdanning på egen hånd, dersom forholdene ikke ligger godt nok til rett for det.

Ikke nevnt med ett ord

I løpet av intervjuet med Khrono drar han opp en tilfeldig studieplan fra en ikke navngitt institusjon i Norge, som tilbyr grunnskolelærerutdanning.

— Her er ikke tverrfaglig arbeid og undervisning nevnt med ett ord. Dette gjelder nok ikke bare denne institusjonen, men også mange andre institusjoner i Norge, sier Syrrist.

Han er tydelig på at institusjonene må ta ansvar.

— Det er mange som har mye å gå på her, avslutter lederen for Pedagogstudentene.

Prosjektleder Heidi Biseth uttaler følgende i forskningsartikkelen om den ferske studien fra USN:

— Studien illustrerer interesse for, men likevel utfordringer med, tverrfaglig arbeid på tvers av utdanningsnivå. Dette indikerer et behov for at relevant, lærerutdanning er i forkant, slik at utdanningsinnhold og metoder blir tilpasset utfordringene framtidige generasjoner av lærere møter.

Powered by Labrador CMS