Debatt pinar heggernes

Studentene trenger mer digital kompe­tanse

— For Universitetet i Bergen er det helt vesentlig at utdanningene tilpasser seg den nye hverdagen slik vi kan utdanne fremtidens arbeids­kraft, skriver prorektor ved Universitetet i Bergen, Pinar Heggernes.

— Målet er at kandidatene som utdannes er i stand til å forstå teknologien og metodene som ligger bak verktøyene de kommer til å forholde seg til i sine fremtidige jobber, skriver prorektor Pinar Heggernes om ny emnepakke innen IKT ved Universitetet i Bergen.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Norske arbeidsgivere etterspør digital kompetanse, og halvparten av NHOs medlemmer sier at de har behov for arbeidskraft med mer IKT-kompetanse i årene som kommer. Samtidig ser vi at digitalisering endrer måten vi forsker og utdanner på, både når det gjelder metoder og verktøy og når det gjelder problemstillinger og tema.

Algoritmer og kunstig intelligens tas i økende grad i bruk i beslutningsprosesser i alle bransjer, og vi ser at forståelsen av metodene som ligger bak disse verktøyene, samt kunnskap om personvern og GDPR, er viktige forutsetninger for å kunne utføre sine oppgaver på en mest mulig hensiktsmessig måte, uansett yrke. Digital forståelse, kunnskap og kompetanse er like viktig uansett om man studerer geofag, medisin, juss eller historie.

Derfor tilbyr Universitetet i Bergen, som første norske institusjon, fra høsten 2022 seks små emner innen IKT til alle våre studenter, uavhengig av deres studieprogram og nivå.

I emnepakken «Digital forståelse, kunnskap og kompetanse» inngår emner om dataanalyse, programmering og algoritmer, kunstig intelligens, GDPR, digital sikkerhet, og demokrati i en digital verden. Emnene tilbys fra ulike fagmiljøer og fakulteter, og viser bredden av IKT-forskning og -utdanning ved UiB.

For Universitetet i Bergen er det helt vesentlig at utdanningene tilpasser seg den nye hverdagen slik vi kan utdanne fremtidens arbeidskraft.

Pinar Heggernes, prorektor ved Universitetet i Bergen

Disse emnene gir 2,5 studiepoeng hver, og undervisningen foregår på ettermiddagstid slik at alle studenter skal kunne delta uavhengig av sine ukeplaner. De digitale ferdighetene som tilbys gjennom denne emnepakken skal supplere den utdanningen studentene får gjennom studiet sitt.

Teknologien endrer alle bransjer, og kombinasjonen av spesialisert fagkunnskap og digital forståelse mener vi vil være avgjørende i fremtidens arbeidsmarked. Helsepersonell, jurister, saksbehandlere på mange ulike felt og andre yrkesutøvere kommer i økende grad til å basere sine beslutninger på kunnskap som er produsert av digitale verktøy og metoder.

Målet er at kandidatene som utdannes er i stand til å forstå teknologien og metodene som ligger bak verktøyene de kommer til å forholde seg til i sine fremtidige jobber. På den måten er de også i bedre stand til å bedømme feilmarginer i beslutninger og risikoer for forskjellsbehandling og diskriminering.

For Universitetet i Bergen er det helt vesentlig at utdanningene tilpasser seg den nye hverdagen slik vi kan utdanne fremtidens arbeidskraft. Våre kandidater skal være med på å forme fremtidens arbeidsliv og lede an når det gjelder å skape de endringene fremtidens samfunn krever.

Vi kan ikke forespeile i dag hvordan arbeids- og samfunnslivet kommer til å være om 20 eller 30 år, men vi kan være sikre på at digital forståelse, kunnskap og kompetanse vil være avgjørende. Med dette tilbudet vil alle studenter ved UiB ha mulighet til å opparbeide seg grunnleggende ferdigheter i dette feltet.

I tillegg har vi planer om at tilbudet skal utvides med flere tema fremover. Denne pakken ønsker vi også å kunne tilby til våre kollegaer på sikt, og tilby den også som etter- og videreutdanning til arbeidslivet.

Følg flere debatter i akademia på Khronos meningsside

Powered by Labrador CMS