Universitetet i Stavanger

Studenter strøyk med vilje

Et problem for studentene selv, mener prorektor.

Eksamensvakter er en av faktorene som koster penger med å gjennomføre konteeksamen.
Publisert Oppdatert

Over halvparten av studentene som gikk opp til eksamen i emnet investering og finansiering ved Universitetet i Stavanger (UiS) strøyk.

Av de 111 studentene som strøyk var det 64 som leverte blankt, skriver Rogalands Avis (RA).

— Eksamen i Investering og finansiering var fire dager før en ny eksamen. Begge fagene krevde en god del øving, og derfor ble jeg nødt til å prioritere, sier studenten Nora Larsen-Sneve (21) til RA.

Flere studenter velger altså å levere blankt for å ta kontinuasjonseksamen, eller på allmennspråk, å konte.

Fakta

Hva er konteeksamen?

  • Å konte er å ta eksamen i et emne på nytt.
  • Konteeksamen blir vanligvis gjennomført i perioden etter den ordinære eksamensperioden.
  • Det er ikke alle emner som tilbyr konteeksamen.
  • Praksis for hvem som får konte er også ulik fra institusjon til institusjon. Noen institusjoner, som f.eks. Høyskolen Kristiania, lar alle studenter som fikk dårligere karakter enn A konte. Andre steder er det kun stryk som gir mulighet til konteeksamen.
  • Flere steder må studenten ta hele emnet på nytt for å forbedre karakter.
  • Flere studenter leverer blankt for å å konte i stedet for å ta eksamen i den ordinære eksamensperioden.

Et problem for studenten

Selv om mange valgte å konte på denne enkelteksamenen opplyser UiS at trenden er færre konteeksamener, og at enda færre studenter benytter seg av dem.

Fra 2018 til 2021 har det blitt gjennomført rundt 10 prosent færre konteeksamener ved UiS, og at rundt 30 prosent færre studenter benytter seg av konteeksamenene, opplyser prorektor for utdanning, Astrid Birgitte Eggen, i en e-post.

De fører ikke statistikk på hvor mange studenter som leverer blankt.

Prorektor for utdanning, Astrid Birgitte Eggen, ved UiS

— Er det et problem at studenter leverer blankt for å konte på eksamen?

— Først og fremst er det jo et problem for studenten selv som vil få mer arbeid med å ta igjen studieløpet sitt. For alle universiteter vil forsinkelser kunne medføre et visst økonomisk tap, men det gjelder alle former for ikke bestått eksamen, skriver Eggen.

Kan ikke sette to streker under svaret

I en rapport fra 2014 presenterte Nifu (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) tall som viser at kostnadene per studiepoeng var betydelig lavere ved høgskolene enn ved universitetene. En av faktorene her var lavere stryk og ikke-møtt andel og færre konteeksamener ved høgskolene.

Derfor spør vi UiS-prorektoren hva konteesksamen koster universitetet.

— Her finnes det mange variabler og det finnes ikke et konkret svar med to streker under, skriver Eggen.

Hun sier at kostnadene med å gjennomføre vanlig skoleeksamen først og fremst knytter seg til hvor mange eksamensvakter som trengs, og om universitetet må leie eksamenslokaler.

— Jo færre som tar konteeksamen innefor et enkelt emne, jo mindre vil det koste å gjennomføre konteeksamen. I tillegg kommer det kostnader til sensur.

Konteeksamen for høstens emner blir flere steder gjennomført i disse dager.

Powered by Labrador CMS