Tilsynsdirektør Øystein Lund (i midten) og NOKUT-direktør Terje Mørland har sluttført et omfattende tilsyn av studier som tilbys i samarbeid med eksterne aktører. Foto: Henriette Dæhlie

Flere studier lagt ned etter ulovlig samarbeid

Tilsyn. Flere studier er nedlagt på grunn av ulovlig samarbeid med eksterne aktører. NOKUT mener at det er blitt ryddet godt opp og vil ikke anbefale å kutte ut alt eksternt samarbeid om studier.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

NOKUT gjennomførte mellom 2015 og 2017 et omfattende tilsyn med universiteter og høgskoler som samarbeider med eksterne aktører om studietilbud.

Nå er sluttrapporten fra tilsynet klar.

Omfattende eksternt samarbeid

NOKUTs innledende kartlegging viste at 40 høgskoler og universiteter hadde 230 studietilbud i samarbeid med eksterne aktører. Nesten 7000 studenter fulgte disse studiene.

Med eksterne aktører menes aktører som ikke er akkreditert for å tilby høyere utdanning, for eksempel bransjeorganisasjoner, interesseorganisasjoner, kommersielle aktører og private stiftelser. I tillegg inngår samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner, der den ene har akkreditering for å tilby et studium, mens den andre parten ikke har det.

I 2016 fikk også fire høgskoler beskjed om å rydde i samarbeidsporteføljen sin.

Vi synes det er viktig at høyere utdannings-institusjoner samarbeider med eksterne aktører, og hensikten med tilsynet har kun vært å sikre at samarbeids-studiene oppfyller kravene til kvalitet.

Øystein Lund

Tilsyn hos 150

Etter kartleggingen valgte NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) å gå videre med tilsyn hos 150 av studietilbudene. Tilsynene avdekket hvordan de oppretter og kvalitetssikrer studietilbudene, fagmiljø, opptak, markedsføring og egenbetaling.

— NOKUTs mål med dette tilsynet har vært å bidra til å sikre at studentene skal være trygge på at studietilbudene oppfyller nasjonale krav til studiekvalitet, og at samfunnet skal ha tillit til kvaliteten, uavhengig av hvor stort omfang studietilbudet har, eller på hvilket nivå den ligger, sier tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT.

Fasiten er at to bachelorprogram, et masterprogram og åtte studier av mindre omfang er nedlagt etter NOKUTs tilsyn.

De som har lagt ned studier er Nord universitet, Universitetet i Sørøst-Norge, NMBU og Høgskolen i Østfold.

Nord og Østfold måtte legge ned

Ved Nord tok NOKUT for seg et bachelorstudium i nautikk, maritim økonomi og ledelse, som ble tilbudt i samarbeid med Bodin fagskole. I september 2017 konkluderte NOKUT med at akkrediteringen for dette studiet ble trukket tilbake og at nye studenter ikke kunne tas opp, men de som allerede gikk der fikk fullføre.

I september 2017 vedtok styret i NOKUT også at Høgskolen i Østfold måtte legge ned åtte mindre studier innen eiendomsfag som ble tilbudt i samarbeid med Norsk Eiendomsakademi.

Ved disse studiene ble det ikke tatt opp studenter høsten 2017.

Les også: Høgskolen i Østfold får stryk på åtte studietilbud

NMBU og Sørøst også

På styremøtet i juni 2017 vedtok NOKUT at NMBU enten måtte legge ned et erfaringsbasert masterstudium i eiendomsutvikling, som ble tilbudt i samarbeid med Norges Eieindomsakademi, eller eventuelt legge fram en liste over iverksatte forbedringstiltak innen en frist.

Også Universitetet i Sørøst-Norge (USN) måtte legge ned et studium. I mai 2016 trakk NOKUTs styre tilbake akkrediteringen av et bachelorprogram i økonomi og ledelse, som USN tilbød i samarbeid med NKI nettstudier.

NOKUT opplyser i sin sluttrapport at alle studiene ble nedlagt etter at de sakkyndige hadde gitt sin vurdering.

Mange ryddet selv

I tillegg skriver NOKUT i rapporten at mange har ryddet opp på egenhånd.

— Tilsynsarbeidet vårt har bidratt til å sette i gang prosesser internt på institusjonene for å få bedre oversikt over ulike samarbeid og rydde opp i disse der det har vært nødvendig. Noen valgte å legge ned studietilbud underveis i tilsynsprosessen, sier Øystein Lund i en pressemelding.

Han opplyser også at det ble avdekket en del tilfeller der studietilbud ble driftet på siden av universitetene og høgskolenes ordinære studieportefølje.

— De var dermed ikke omfattet av de samme kvalitetssikringsrutinene som institusjonens øvrige studietilbud og var heller ikke tilstrekkelig faglig forankret ved universitetet eller høgskolen, sier han.

Fraråder ikke samarbeid

Til tross for manglene NOKUT fant ved mange av studietilbudene som ble gitt sammen med eksterne aktører, vil ikke Lund fraråde slike samarbeid.

— Vi synes det er viktig at høyere utdanningsinstitusjoner samarbeider med eksterne aktører, og hensikten med tilsynet har kun vært å sikre at samarbeidsstudiene oppfyller kravene til kvalitet. Det er viktig å presisere at det ikke er NOKUTs ønske at kvalitativt gode studietilbud legges ned, sier han.

Fakta

Tilsyn med universiteter og høgskolers samarbeid med eksterne aktører

NOKUT har gjennomført tilsyn av universiteter og høgskolers samarbeid med eksterne aktører om studietilbud.

40 høgskoler og universiteter hadde 230 studietilbud i samarbeid med eksterne aktører.

Nesten 7 000 studenter fulgte disse studiene.

Etter en kartlegging utførte NOKUT tilsyn ved 150 studier.

Tilsynet handlet om hvordan de oppretter og kvalitetssikrer studietilbudene, fagmiljø, opptak, markedsføring og egenbetaling,

NOKUT igangsatte også revidering av akkrediteringen til to bachelorgradsstudier, et masterstudium og åtte studietilbud med mindre omfang ved totalt fire institusjoner.

Disse er:

Nord universitet – samarbeid med Bodin fagskole om bachelorgradsstudium i nautikk, maritim økonomi og ledelse

Høgskolen i Sørøst-Norge (nå Universitetet i Sørøst-Norge)– samarbeid med NKI nettstudier om bachelorgradsstudium i økonomi og ledelse

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet – samarbeid med Senter for eiendomsfag om erfaringsbasert mastergradsstudium i eiendomsutvikling

Høgskolen i Østfold – åtte studier av mindre omfang i samarbeid med Norges Eiendomsakademi

Alle disse ble nedlagt etter at NOKUTs sakkyndige hadde gjort sin vurdering.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS