oslomet

Styredebatt om intensjons­avtale med privat aktør

Flest kritiske røster mot intensjonsavtale i OsloMet sitt styremøte.

Rektor Curt Rice ved OsloMet og CEO ved NHC Group, Yngvar Tov Herbjørnssønn, har signert intensjonsavtale.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fredag 23. oktober signerte OsloMet en intensjonsavtale med NHC Group, som er en av Nordens største private velferdsaktører med aktivitet innenfor helse/omsorg, barnehager, barnevern/avlastning, og integreringstjenester/mottaksdrift inkludert tolking, heter det på OsloMets hjemmesider.

Fakta

NHC Group

  • NHC Group består av selskapene Hero, Aberia, Norlandia og Norlandia preschools.
  • Ifølge selskapets sider er de til stede i Norge, Sverige, Finland, Nederland, Tyskland og Polen, og har over 8.000 ansatte.
  • Selskapet Norlandia er det som kanskje har fått mest omtale for deres drift av barnehager, pasienthotell, sykehjem, hjemmetjenester og medisinsk klinikk.
  • Skriver på sine nettsider at de driver velferdstjenester innen barnehage, helse, omsorg, avlastning og integrering.

Kilde: NHC Group

Da avtalen ble offentlig kjent lot ikke reaksjonene vente på seg fra flere fagmiljøer på universitetet, og det ble også en debatt om saken på styremøtet sist fredag under rektors orienteringer. (Debatten kan du se nederst i denne saken.)

— Dette er en avtale som kom overraskende på veldig mange. Jeg vet ikke hva avtalen innebærer, men det er nesten uinteressant. Et universitet skal være en fri og uavhengig institusjon. Å inngå en intensjonsavtale med et stort internasjonalt, kommersielt og kontroversielt selskap svekker vår uavhengig og troverdighet, sa professor i barnehagepedagogikk ved OsloMet, Anne Greve, til Khrono i forrige uke.

Viserektor forsvarte avtalen

Det var viserektor for forskning og utvikling ved OsloMet, Per Martin Norheim-Martinsen, som under rektors orienteringer, forklarte og forsvarte intensjonsavtalen som nå er inngått.

Norheim-Martinsen poengterte innledningsvis at det som nå er inngått bare er en intensjonsavtale, og det er foreløpig ikke inngått noen bindende avtale.

— Det er en villet politikk at vi skal samarbeide med private aktører innenfor en rekke områder, og det er dette vi svarer ut når vi inngår slike avtaler, sa viserektor på styremøtet.

— Det at OsloMet har en slik avtale gir oss også mulighet til å påvirke selskapet, og dersom de har aktiviteter vi mener ikke er riktige, vi vil kunne påvirke dem, sa Norheim-Martinsen.

Viserektor understreket også at fagmiljøene skal involveres hvis og når man går videre med mer forpliktende samarbeid.

Viserektor kunne opplyse om at det er fakultetene for Helsevitenskap og Teknologi, kunst og design som har vært mest involvert i og har ønsket seg dette samarbeidet.

Han fortalte også at ledelsen vil orientere om intensjonsavtalen på IDF-møte sentralt 12. november.

Like kritisk etter orienteringen

Hilde Fiva Buzungu er styremedlem for de midlertidige ansatte ved OsloMet. Hun var en av flere kritiske røster på styremøtet.

— Er du fornøyd med orienteringen dere fikk?

— Jeg mener det samme nå etter styremøtet som før, og som jeg også sa til styret, sier Buzungu til Khrono i etterkant av møtet.

Til styret sa hun at hun stusset over at en slik avtale kunne landes uten at den prinsipielle med avtale med en slik aktører ble diskutert i relevante styrer ved fakulteter og også universitetsstyret.

— Jeg vil gjerne løfte fram at dette er et konsern som i stor grad motarbeider de profesjonene vi utdanner folk til, eksempelvis innen sosialt arbeid, barnevern og tolking. Jeg mener det er grunn til å spørre seg om OsloMet er tjent med et slikt samarbeid, sa Buzungu.

Buzungu la til at hun synes det var betryggende å høre at fagmiljøene skal inkluderes.

Avslutningsvis spurte hun også om man her hadde gjort en risiko- og sårbarhetsanalyse ved at OsloMet inngikk avtale med en slik aktør, og at hun gjerne ville høre mer om hva ledelsen tenkte rundt dette.

— Legger til rette for relevant samarbeid

På OsloMet sine hjemmesider heter det at rektor Curt Rice under signeringen understreket at det nå ligger til rette for mye relevant samarbeid.

— NHC dekker mange av de samme fagområdene som OsloMet, og kan bidra til å utvikle vår relevans, samtidig som vi kan bidra til et kunnskapsbasert grunnlag for deres virksomhet, sa Rice.

Rektor la i tillegg vekt på viktigheten av samhandling og partnerskap med eksterne aktører, noe OsloMet har hatt en ambisjon om å øke lenge.

— Vi har i en årrekke jobbet med et prosjekt knyttet til MIT REAP som viser hvordan kunnskaps- og innovasjonsutvikling ofte er betinget av økosystemer bestående av private og offentlige aktører, oppstartsbedrifter, kapitaleiere og offentlige institusjoner, sa rektor.

I følge hjemmesidene til OsloMet har fakultetene har vist engasjement for samarbeidet med NHC, og det skal nå jobbes for et bredt samarbeid med fagmiljøene om undervisningsopplegg, FoU-prosjekter, og avtaler om praksisplasser.

Positiv studentrepresentant

Styremedlem for faglige ansatte, Anna Rebekka Rommetvedt Løvmo, trakk fram at det finnes mange andre private aktørers om ikke er så kontroversielle som man kanskje heller kunne valgt å inngå intensjonsavtale med.

Einar Braaten på sin side sa at når det er kom fram at bare to fakultet hadde vært involvert, samtidig som man flagget faglige aktiviteter på de to andre fakultetene også, og at det derfor ikke var så rart at det kom sterke reaksjoner.

Studentrepresentanten Ola Gimse Estenstad, presiserte på sin side at man måtte huske på at dette bare er en intensjonsavtale, og at det er viktig at OsloMet også knytter samarbeid i det private markedet, når de er såpass store.

— Når er et selskap ikke bryter norsk lov, må det være helt greit at å etablere samarbeid, også for et universitet, sa Evenstad.

Er blitt kalt «velferdsprofitører»

Eierne bak NHC Group er de omstridte Adolfsen-brødrene som har blitt symbolet på det den politiske venstresiden kaller «velferdsprofitører».

Brødreparet er gode for 5,6 milliarder kroner ifølge Finansavisen, og har tjent sine penger på barnehager, bemanning, asylmottak og hoteller.

Curt Rice avsluttet punktet om orienteringer og debatten om avtalen med NHC.

Han sa:

— Til dette med Norlandia har jeg lyst til å si at vi har samarbeid med mange. Det at vi samarbeider med aktører innebærer ikke nødvendigvis en aksept av hele verdigrunnlaget til aktøren. Vi har jo med vårt eget verdigrunnlag med inn i samarbeidet, understreket Rice.

(Styredebatten om denne avtalen var siste sak på dagsorden i møtet fredag 30. oktober. Du kan se den i video under.)

Powered by Labrador CMS