Styreverv

Styregrossist Bovim tjener over 1,3 millioner på verv

Tidligere rektor Gunnar Bovim  dobler NTNU-lønnen sin med styreverv og andre honorarer. 

— Jeg får tid til rådgiverjobb ved NTNU også, sier Gunnar Bovim, som i tillegg har en rekke verv og oppdrag som engasjerer.
Publisert Oppdatert

Tidligere rektor ved NTNU, nå rådgiver i utdannings- og forskningspolitiske saker ved samme universitet, Gunnar Bovim, har nettopp fått tildelt et nytt styreverv: Leder for styret i Forskningsrådet. Vervet er honorert med  355.600 kroner i året. Bovim var ordinært styremedlem i Forskningsrådet fra 2012-2018.

Bovim har per i dag åtte styreverv. I tillegg har han en del komiteverv og andre oppdrag ved siden av jobben som rådgiver ved NTNU.

Mannen som var den best betalte universitetsrektoren i landet da han fra 2013-2019 var NTNUs rektor, har i dag en fast rådgiverlønn fra NTNU på 1.287.000 kroner i året. Samlet sum for styrehonorarer er hakket høyere og ligger over 1,3 millioner kroner. Til sammen tjener han dermed vel 2,6 millioner kroner.

Ikke planlagt flere

— Jeg har ikke planlagt flere styreverv, sier Bovim til Khrono på spørsmål om hvor mange verv han kan ha utenom jobben.

Se fullstendig oversikt over alle verv mot slutten av saken.

Det er Bovim selv som på forespørsel har sendt Khrono oversikten over sine egne verv og gjøremål ved siden av rådgiverjobben sin ved NTNU, samt anslagsvis hva honorarene for styrevervene beløper seg til. I tillegg har han estimert en tidsbruk, selv om sånt er vanskelig å anslå.

I fem av vervene er han styreleder: Forskningsrådet, Oslo universitetssykehus,  Museene Arven AS, Olavshallen i Trondheim og  NTNU Technology Transfer AS. Han er også leder av valgkomiteen i Polaris media. 

Som styreleder i NTNU Technology Transfer AS utbetales 50.000 kroner til NTNU og ikke til Bovim selv.

Ulik tidsbruk

Bovim forteller til Khrono at det er ulikt hvor mye tid som brukes på de enkelte styrevervene, avhengig av størrelsen.

— Som styreleder er dialog med eiere og daglig leder mellom styremøtene en del av arbeidet. I all hovedsak skjer dette per telefon/teams, og ofte på kveldstid (når daglig leder er ledig). Det er vanskelig å anslå gjennomsnittlig tidsbruk, men samlet sett en del timer per uke. I tillegg kommer lesing og gjennomgang av sakspapirer.

— Som styreleder er man «alltid» tilgjengelig og har helhetlig ansvar, sier han. 

— Hvor går grensen for antall styreverv? Kan du ta på deg enda flere?

— Hvor mange styreverv man kan ha, avhenger av omfanget på dem, og hva den enkelte og arbeidsgiver finner ønskelig og akseptabelt, sier Bovim.

 Han sier videre at han ennå ikke vet hvor omfattende styreledervervet i Forskningsrådet blir, men at det åpenbart blir mye jobb, ikke minst i oppstarten. 

Noe inngår i jobben

— Får du tid til å gjøre rådgiverjobben din for NTNU?

— Ja, jeg får tid til rådgiverjobb ved NTNU. Med min fagprofil og bakgrunn, brukes jeg mye til grenseflaten mellom NTNU og helsetjenesten. I tillegg til løpende rådgivning overfor ledelse på flere nivå og (overraskende mange) ansatte. Og altså; arbeidet med TTO og undervisning i Helse Midt-Norge og noe på medisinstudiet, inngår i jobben min på NTNU, understreker han.

Her er oversikten over vervene: 

(Saken fortsetter under oversikten).

Norske styreverv offentlig eide:

1. Styreleder Oslo universitetssykehus (2016-) [Honorar ca. kr 314.000 ]

2. Styreleder Museene Arven AS (2020-) [herunder medlem i komiteen for Nasjonaljubileet 2030] [Honorar ca. kr 180.000]

3. Styreleder Olavshallen AS (2020-) [Honorar ca. kr 80.000]

Fakta

Gunnar Bovim (63)

  • Gunnar Bovim ble utdannet lege i 1985 ved Universitetet i Bergen. Han videreutdannet seg til spesialist i nevrologi i 1993, og tok doktorgraden i nevrologi ved Universitetet i Trondheim samme år.
  • I 2005 ble han ansatt som viseadministrerende direktør og i 2006 som administrerende direktør ved St. Olavs hospital.
  • I 2009 begynte han som administrerende direktør i Helse Midt-NMorge, en stilling han hadde til han tiltrådte som rektor ved NTNU i 2013.
  • Han ble ansatt som rektor ved NTNU 6. desember 2012, og tiltrådte 1. august 2013. I oktober 2016 ansatte NTNUs styre ham for en ny fireårsperiode.
  • Bovim har – og har hatt – en rekke styreverv, nasjonalt og internasjonalt; blant annet som medlem av Hovedstyret og leder for Divisjonsstyret for samfunn og helse i Norges forskningsråd.
  • Bovim trakk seg som rektor i 2019 etter at han innledet et forhold med campusdirektør Merete Kvidal, som satt i ledergruppen hans ved NTNU.
  • Etter dette ble han rådgiver i utdannings- og forskningspolitiske saker ved NTNU, og har i tillegg en rekke styreverv, komitever og andre oppdrag utenom rådgiverjobben også.
  • Kilde: Wikipedia/ Khrono

4. Styremedlem Forsvarets forskningsinstitutt (2021-) [Honorar ca. kr 110.000]

5. Styreleder NTNU Technology Transfer AS (2021-) [Honoraret ca. kr 50.000 innbetales til NTNU]

6. Styreleder Forskningsrådet (2023-) [Honorar kr 355.600]

Privat:

1. Styremedlem Safetec Nordic AS (2020-) [Honorar ca. kr 75.000]

Valgkomiteer:

1. Leder av valgkomiteen i Polaris Media AS [Honorar 50.000]

2. Medlem i valgkomiteen BI [Honorar 35.000] 

Utenlandske oppdrag:

  1. Styremedlem Copenhagen Business School (CBS) (2020-) [Honorar ca. NOK 100.000]
  2. Sundhedsstrukturkommisionen (Danmark) (2023-2024) [Timehonorert]

Annet:

1. Medlem i Ordenskanselliet for St. Olavs Orden (2015-) [ikke honorert]

2. Undervisning Helse Midt-Norge [Honorar ca. kr 250.000 innbetales til NTNU]

Forstår hverandre bedre 

— Hva får NTNU igjen for at du er styregrossist?

— Med styreoppdragene mine kan jeg i tillegg til selve styrevervet, bidra til at (offentlige) virksomheter forstår hverandre og samarbeider bedre. Her har vi generelt mye å gå på i Norge. Både institusjonen hvor jeg deltar i styret, NTNU og andre har nytte av dette, sier han. 

Bovim viser til eksempler som samarbeid mellom Copenhagen Business School og  Fakultet for økonomi ved NTNU, i arbeidet med å bli akkreditert i ulike ordninger. Kontakt og mer strukturert samarbeid mellom Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)  og NTNU, innenfor forskning og studentrekruttering. Museene Arven (Stiklestad) har startet forskningssamarbeid innen humaniora med UiO, Nord Universitet og NTNU flere, forteller Bovim. 

Dansk helsepersonellkommisjon

Gunnar Bovim ledet også i 2022 arbeidet med Helsepersonellkommisjonen, som resulterte i en NOU i februar i år. Nå sitter han som medlem i en tilsvarende kommisjon i Danmark, Han var i 2022 også medlem i Kierulf-utvalget som utredet den akademiske ytringsfriheten i Norge.

I november 2016, da Bovim ble oppnevnt som styreleder i Oslo universitetssykehus (OUS) var det blant annet med henvisning til daværende styreleder ved NTNU,  Svein Richard Brandtzæg, som mente Bovim måtte hente impulser utenfra. At rektoren skulle ta på seg styreverv var en del av den nye statlige lederlønnsavtalen hans den gangen. 

I 2018 ble han styreleder i Innovasjon Norge

Som rektor hadde han også i en periode fem ulike styreverv.

Som en konsekvens av det nye tunge styrevervet i Forskningsrådet, har Gunnar Bovim sagt fra seg vervet som styreleder i Innovasjon Norge, på grunn av mulig kryssende interesser. Valgkomiteen er i gang med å finne en ny styreleder i Innovasjon Norge fra 1. juli.

Endringslogg 29/6 kl. 10.50: Oppdatert med honorar for verv som medlem i  BIs valgkomite

Powered by Labrador CMS